Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Świetlica szkolna
Konkursy
Dla Rodziców
Pomoc misjom i akcje
Dokumenty
Wkręć się w pomaganie
Kontakt
Zielona Szkoła 2017
GZO
Gminne Przedszkole nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Gimnazjum
Zespół Szkół Ponadgim.
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Witamy Na Naszej Stronie!

Dzisiaj mamy wtorek, 25 kwietnia 2017 roku.Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim zwraca się z prośbą o zapisywanie dzieci, które w roku szkolnym 2017/18 rozpoczną naukę w klasie pierwszej w godzinach od 8:00 do 15:00. Karty zapisu są dostępne tutaj oraz w sekretariacie szkoły.

Dnia 22.05.2017r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim odbędzie się zebranie Rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne zapraszają dzieci 6 i 7 letnie na dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim dnia 08.05.2017r. o godz. 10:00.Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową Szkoły Podsytawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego. ktorej mam zaszczyt być dyrektorem.
Na stronie tej znajdą Państwo wiele ciekawych informacji na temat historii szkoły, a także o jej współczesnych osiągnięciach i problemach. Mamy nadzieję, że nasza strona zachęci Państwa do nawiązania bliższej współpracy z Radą Pedagogiczną i włączenie się w życie szkoły.
Regina Pioskowik