Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Historia szkoły

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Budowa szkoły

Chełm Śląski, którego nazwa do 1966 brzmiała Chełm Wielki, liczyła wtedy ponad 6 tysięcy mieszkańców. Na jego terenie znajdowały się 3 stare szkoły: w Chełmie, Goławcu i Górkach oraz jedna nowa w Kopciowicach.
Ze względu na to, że stara szkoła w Chełmie Śląskim wybudowana w 1910 roku posiadała zaledwie 8 sal lekcyjnych, bez jakichkolwiek gabinetów, pracowni i sali gimnastycznej, a naukę pobierało w niej aż 530 uczniów, to nauka odbywała się nawet na 3 zmiany.
Wobec tego zachodziła nieodzowna potrzeba budowy drugiej szkoły.
Sprawa rozpoczęcia budowy nowej szkoły napotkała na bardzo poważne trudności. Wreszcie po wielu kłopotach przystąpiono do prac budowlanych w miesiącu styczniu 1966 roku.
Podkreślić należy wielki wkład, jaki miejscowa ludność wniosła w dzieło budowy szkoły. Przykładem mogą być bardzo liczne dobrowolne składki na rzecz budowy, a także między innymi urządzenie boiska, bieżni, utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej i wiele innych prac wykonane zostało całkowicie przez rodziców dzieci.
Budowę szkoły ukończono w sierpniu 1967 roku. Uroczystego otwarcia dokonano w dniu 7 września 1967 roku, a w dniu 8 września 1967 r. młodzież szkolna rozpoczęła pierwszy dzień nauki w nowej szkole. Sześcioizbowa szkoła podstawowa w Chełmie Wielkim została zarejestrowana jako szkoła 1275 na liście szkół, które są Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Już w pierwszych latach istnienia naszej szkoły uczniowie wykazywali się talentem sportowym, w szkole działał zespól taneczny, a także bardzo prężnie działała drużyna harcerska.
25 stycznia 1985 roku Szkoła Podstawowa nr 22 w Mysłowicach otrzymuje imię Floriana Adamskiego – nauczyciela i bojownika o wolność narodu w latach okupacji. Florian Adamski był redaktorem naczelnym jednego z pierwszych pism konspiracyjnych „Braciom na otuchę”. 25 stycznia 1943 roku został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Miał wtedy 31 lat.

Dzień dzisiejszy

Uczniowie naszej szkoły osiągają także znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych. Szkoła może poszczycić się laureatami prestiżowych konkursów w takich dziedzinach jak: matematyka, przyroda, religia, plastyka, j. polski, j. niemiecki. Od lat nasi uczniowie nagradzani są w konkursach recytatorskich. Nasza młodzież jest wyjątkowo uzdolniona sportowo, czego świadectwem są zdobyte puchary i medale.
Nasza placówka zapewnia bardzo wysoką jakość kształcenia. Dowodem na to są wyniki zewnętrznych międzyprzedmiotowych sprawdzianów, które co roku w całej Polsce piszą uczniowie klas szóstych. Nasi absolwenci uzyskują wyniki znacznie przewyższające średnią wojewódzką i krajową.

Dyrektorzy


Pierwszym kierownikiem szkoły został mgr Włodzimierz Kurczab

Drugim dyrektorem szkoły został mgr Jan Zyzak

Trzecim dyrektorem szkoły była mgr Grażyna Milka

Obecnie dyrektorem jest mgr Regina Pioskowik

Hymn Szkoły

Są gdzieś daleko piękne ogrody,
puszcze zielone, błękitne wody.
palmy wysokie pod nieboskłon
to wszystko obce, wszystko nie to.

My mamy Chełm swój, Chełm swój Śląski.
rodzinna wioska, gościnny dom.
Tu każda ścieżka do domu prosta,
co wiedzie nas ku jasnym dniom.

My mamy Chełm swój, Chełm swój Śląski.
znajomy pejzaż, znajomy kąt.
We włosach dziewcząt śląskie wstążki
powiedzcie gdzie piękniejsze są.

Hymn szkoły w pliku pdf