Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Zdalne nauczanie

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Zdalne nauczanie 2020

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane były w szczególności poprzez:

 • moduł wiadomości e-dziennika Librus, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych;
 • wykorzystane materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www. epodreczniki.pl;
 • wykorzystane materiałów dostępnych na stronach internetowych KO w Katowicach, MEN,Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i kręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
 • uczniowie i rodzicie informowani byli o postępach w nauce, a także o uzyskanych ocenach przy pomocy dziennika elektronicznego;
 • każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultowania się z nauczycielem prowadzącym zajęcia przy pomocy modułu wiadomości dziennika elektronicznego;

Opracowano wewnątrzszkolne zasady Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim w okresie pandemii COVID-19 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 • pedagodzy monitorowali zdalnie sytuację uczniów oraz ustalili harmonogram działania szkolnego telefonu zaufania;
 • Dyrektor rozdysponował 5 laptopów do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów, które otrzymał w ramach programu „Zdalna szkoła”;
 • od 25.05 uczniowie klas VIII, a od 01.06 klas IV-VII uczestniczyli w konsultacjach na terenie szkoły;
 • od 25.05 uczniowie klas I-III (12 uczniów) uczestniczyło w zajęciach dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych;
 • na stronie internetowej szkoły umieszczono zakładkę dla uczniów i ich rodziców z propozycjami lektur, podręczników i innych książek do bezpłatnego wypożyczania on-line (również e-booki);
 • na stronie znalazły się również linki do spektakli teatralnych, ekranizacji lektur oraz koncertów muzycznych i wirtualnego zwiedzania ciekawych zabytków Polski i Świata;
 • biblioteka wraz ze świetlicą szkolną ogłosiły konkurs dla pasjonatów oraz przedstawiły wskazówki dla rodziców na czas pandemii - „Dlaczego warto czytać”, „Jak pracować z dzieckiem w dobie pandemii”;