Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Rekrutacja do klasy I

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim, informuje, że w dniach od 1 do 19 marca 2021 r. trwa rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I na rok szkolny 2021/2022
Dzieci te przyjmowane będą na podstawie WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA (dostępny tutaj)
Przyjęcie dziecka nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu przez komisję rekrutacyjną działająca przy szkole.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 19.03.2021 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 do skrzynki w przedsionku szkoły lub przez pocztę e-mail na adres: sp29@op.pl

Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są na podstawie KARTY ZAPISU DZIECKA (dostępna tutaj)i dla nich zapisy będą trwały do 31.08.2021r.
Karty zapisu należy składać w godzinach od 8 00 – 15 00 do skrzynki w przedsionku szkoły lub przez pocztę e-mail na adres: sp29@op.pl