Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Dane kontaktowe

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
ul. Kolberga 1
41-403 Chełm Śląski
W sprawach uczniów z budynku na ul. Kolberga tel. 32 22 58 020
W sprawach uczniów z budynku na ul. Śląskiej tel. 32 22 58 016
email: sp29@op.pl


DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
Regina Pioskowik
przyjmuje w dniach spotkań z rodzicami
oraz codziennie w godzinach pracy szkoły
po telefonicznym uzgodnieniu
tel. 322258020, 322258016