Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Świetlica szkolna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Pomoc misjom i akcje
Dokumenty
Wkręć się w pomaganie
Kontakt
GZO
Gminne Przedszkole nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Gimnazjum
Zespół Szkół Ponadgim.
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Aktualności sportowe

Dzisiaj mamy czwartek, 23 listopada 2017 roku.Powiatowe mistrzostwa w szachach

3 listopada 2017 roku w Imielinie odbyły się powiatowe mistrzostwa w szachach. Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim, pod opieką mgr Grzegorza Zyzaka zaprezentowała się bardzo dobrze. Drużynowo wywalczyli III miejsce, I miejsce SP nr 2 Imielin, II miejsce SP nr 1 Lędziny, IV miejsce SP nr 1 Bieruń, V miejsce SP nr 1 Chełm Śląski a VI miejsce SP nr 3 Bieruń. Chełmska drużyna wystąpiła w składzie: Maria Palka, Dawid Stania, Jakub Parzniewski, Filip Rajski.


Powiatowy Turniej Szachowy

30.10.2017r. w SP nr 1 w Bieruniu odbył się Powiatowy Turniej Szachowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach tych uczestniczyli uczniowie naszej szkoły gdzie zajęli III miejsce (A.Palka,P.Wybraniec,Sz.Staniucha i M.Ryszka). Opiekunem drużyny był K. Kracla.


XVIII Szkolnych Szachowych Mistrzostwach Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

25.10.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. F. Adamskiego z Chełmu Śląskiego wzięli udział w XVIII Szkolnych Szachowych Mistrzostwach Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Indywidualnie najlepszą zawodniczką została uczennica kl. IIIb Aleksandra Palka. Drużynowo, również uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce. Drużyna w składzie (Aleksandra Palka, Paulina Wybraniec, Szymon Staniucha i Marcel Ryszka). Opiekunem drużyny był K. Kracla.


Archiwum wiadomości sportowych z roku szkolnego 2008/2009   2009/2010   2010/2011   2011/2012    2012/2013   2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017