Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Dokumenty

Dzisiaj mamy wtorek, 20 października 2020 roku.PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim na wypadek wystąpienia choroby zakaźnejCOVID - 19 [PDF]

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim [PDF]

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego [PDF]

Koncepcja pracy szkoły na lata 2015-2018 [PDF]

Program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 [PDF]

Regulamin zachowania się uczniów czasie przerw [PDF]

Regulamin wycieczek szkolnych [PDF]

Regulamin zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych [PDF]