Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Świetlica szkolna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Kontakt
Zielona Szkoła 2018
GZO
Gminne Przedszkole nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Zespół Szkół Ponadgim.
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Realizowane projekty

Dzisiaj mamy piątek, 23 lutego 2018 roku.Młodzież z Chełmu Śląskiego w programie PILGRIM

33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie to miasta polskie. Fakt ten budzi nie tylko niepokój dorosłych, ale także młodzieży. Z troski o środowisko naturalne utworzony został program PILGRIM, mający na celu edukację oraz działania proekologiczne. W lutym bieżącego roku do akcji przyłączyła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim.
W dobie wszechobecnego konsumpcjonizmu oraz pędu technologicznego coraz częściej ludzie zapominają jak silnie związani są z naturą. Żyjąc w mieście, bez kontaktu z przyrodą nie dostrzegają związku między codziennymi wyborami, a fatalnym stanem środowiska. Tymczasem statystyki ekologiczne biją na alarm. Choć problemem zajmują się politycy i naukowcy, nie brak również religijnej refleksji na ten temat. Do wrażliwości i troski o naturę wzywa także Papież Franciszek w swojej encyklice „Laudato sì”. Na bazie Jego rozważań zrodziła się idea programu PILGRIM, do którego w lutym bieżącego roku przyłączyła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim. PILGRIM (ang.: pielgrzym, gość na ziemi) to akcja angażująca duchowość, ekologię, ekonomię oraz wolontariat w trosce o przyszłość pokoleń. System wartości propagowany przez PILGRIM daje nadzieję na wykształcenie w młodzieży odpowiedzialnej postawy i wrażliwości ekologicznej w dorosłym życiu.
Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim bardzo mocno zaangażowała się w udział w programie, wykazując się dużym entuzjazmem. Najpierw w akcję wdrożeni zostali nauczyciele, poprzez udział w międzynarodowej konferencji zatytułowanej „W trosce o jakość powietrza na Śląsku. Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM”, która miała miejsce w Katowicach 18 lutego 2017r. Dzięki zapoznaniu się z najnowszymi faktami na temat środowiska, dydaktycy pozyskali niezbędna wiedzę, by stać się wsparciem i głosem przewodnim dla młodzieży.
Dotychczas w ramach współpracy z ruchem PILGRIM uczniowie z SP nr 2 w Chełmie Śląskim przygotowali kiermasz dobroczynny, z którego dochód przekazano na zakup pomocy szkolnych dla dzieci z Mozambiku. Młodzież uczestniczyła także w prelekcji prowadzonej przez pracownika firmy MASTER. Wykład dotyczył problematyki segregacji odpadów oraz recyklingu surowców wtórnych. Uczestnicy z ciekawością wysłuchali bajki ekologicznej oraz ciekawostek, jak w praktyczny sposób wykorzystać z pozoru niepotrzebne śmieci.
Niebawem w szkole w Chełmie Śląskim mają pojawić się specjalne pojemniki do segregacji odpadów. W planach jest także uroczyste sadzenie pamiątkowego dębu. Drzewko symbolizować ma początek współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 z ruchem PILGRIM, a także rozwój ekologicznej świadomości wśród uczniów. Jak podkreśla Regina Pioskowik, Dyrektor SP 2 w Chełmie Śląskim: ,,Mamy wielką nadzieję że akcje związane z projektem pozwolą nam zakrzewić w dzieciach ducha ekologii i zmieniać środowisko na lepsze".


Aktualne projekty w naszej szkole


Pracownia komputerowa

W roku 2008 nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2012 otwarliśmy pracownię komputerową współfinansowaną przez holenderską Fundację Educare, organ prowadzący - gminę Chełm Śląski oraz Radę Rodziców.


Archiwum projektów z roku szkolnego 2008/2009    2009/2010    2010/2011