Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Realizowane projekty

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Projekt realizowane w naszej szkole

 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Szkoła Młodych Patriotów-studium prawa Europejskiego
 • Ortograffitti-edukacja jest podróżą
 • Aktywna Tablica
 • Akcja fundacji „Silesia” - posadż swoje drzewko
 • Lepsza Szkoła-program diagnozy matematycznej
 • Program edukacyjny PGNIG ”Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci”
 • Kreatywna szkoła-twórczy uczeń
 • Pomoc na Misje
 • PILGRIM-religijno-patrotyczny
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Lekturki spod Chmurki
 • Szkoła do hymnu
 • Szkoła Pamięci
 • Oszczędzaj z „Prudential”
 • Zdalna szkoła, zdalna szkoła+
 • Kartki dla potrzebujących
 • Aktywni niebiescy-program edukacyjno-ekologiczny on-lineProjekt „Zdalna Szkoła Plus”

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia – to kolejny projekt dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki i kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Nasza szkoła otrzymała 10 laptopów i tablet. Tym razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli.Projekt „Zdalna szkoła”

W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zajęć w domu. Gmina Chełm Śląski pozyskała środki w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dla naszej szkoły – na zakup sprzętu (12 laptopów) , który będzie umożliwiał uczniom i nauczycielom uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone są w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.Czytam z klasą II edycja - międzynarodowy projekt edukacyjny klasach I-III

W tym roku szkolnym w klasie I b będzie realizowany projekt „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”.
Celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa i propagowanie postaw ekologicznych. Poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębią wiedzę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę. Postacią przewodnią po projekcie stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.
W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).
Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.
Projekt będzie realizowany w oparciu o regulamin opracowany przez autora Honoratę Szanecką.
Projekt ma zasięg międzynarodowy, jest realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty.

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICTWA[PDF]


Program - Aktywna Tablica

Otwarta lekcja języka niemieckiego[PDF]

Otwarta lekcja matematyki[PDF]

Otwarta lekcja fizyki[PDF]

Otwarta lekcja biologii[PDF]
Oddychamy wiedzą

Smog to zagrożenia dla każdego z nas. Można z nim walczyć tu i teraz, ale trzeba też myśleć o przyszłości. Dlatego Fundacja PGNiG w ramach projektu „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci" wprowadziła program edukacyjny skierowany dla najmłodszych. Wiedza, którą zdobędą pomoże w walce o czyste powietrze. Program skierowany był do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Wprowadzał tematykę powietrza, jego zanieczyszczeń, smogu oraz sposobów walki z nimi, jak również radzenia sobie z jego obecnością. Wykorzystując zasadę „nauki przez doświadczenie” wprowadziliśmy ten temat w nasze szkolne mury. Na początku marca w programie tym wzięło udział 20 uczniów klasy III C naszej szkoły, którzy w bardzo aktywny sposób wzięli udział w 5 inspirujących lekcjach dotyczących walki ze smogiem.
Tematyką tych lekcji było:
1 zajęcia: Czy wiesz co to jest smog?
2 zajęcia: Czy wiesz jak tworzy się smog?
3 zajęcia.: Czy wiesz jak walczyć ze smogiem?
4 zajęcia: Czy wiesz jak smog szkodzi zdrowiu ?
5 zajęcia: Czy wiesz jak dbać o siebie, gdy jest smog?
Poniżej relacja w formie prezentacji z przeprowadzonych 5 zajęć.


Młodzież z Chełmu Śląskiego w programie PILGRIM

33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie to miasta polskie. Fakt ten budzi nie tylko niepokój dorosłych, ale także młodzieży. Z troski o środowisko naturalne utworzony został program PILGRIM, mający na celu edukację oraz działania proekologiczne. W lutym bieżącego roku do akcji przyłączyła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim.
W dobie wszechobecnego konsumpcjonizmu oraz pędu technologicznego coraz częściej ludzie zapominają jak silnie związani są z naturą. Żyjąc w mieście, bez kontaktu z przyrodą nie dostrzegają związku między codziennymi wyborami, a fatalnym stanem środowiska. Tymczasem statystyki ekologiczne biją na alarm. Choć problemem zajmują się politycy i naukowcy, nie brak również religijnej refleksji na ten temat. Do wrażliwości i troski o naturę wzywa także Papież Franciszek w swojej encyklice „Laudato sì”. Na bazie Jego rozważań zrodziła się idea programu PILGRIM, do którego w lutym bieżącego roku przyłączyła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim. PILGRIM (ang.: pielgrzym, gość na ziemi) to akcja angażująca duchowość, ekologię, ekonomię oraz wolontariat w trosce o przyszłość pokoleń. System wartości propagowany przez PILGRIM daje nadzieję na wykształcenie w młodzieży odpowiedzialnej postawy i wrażliwości ekologicznej w dorosłym życiu.
Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim bardzo mocno zaangażowała się w udział w programie, wykazując się dużym entuzjazmem. Najpierw w akcję wdrożeni zostali nauczyciele, poprzez udział w międzynarodowej konferencji zatytułowanej „W trosce o jakość powietrza na Śląsku. Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM”, która miała miejsce w Katowicach 18 lutego 2017r. Dzięki zapoznaniu się z najnowszymi faktami na temat środowiska, dydaktycy pozyskali niezbędna wiedzę, by stać się wsparciem i głosem przewodnim dla młodzieży.
Dotychczas w ramach współpracy z ruchem PILGRIM uczniowie z SP nr 2 w Chełmie Śląskim przygotowali kiermasz dobroczynny, z którego dochód przekazano na zakup pomocy szkolnych dla dzieci z Mozambiku. Młodzież uczestniczyła także w prelekcji prowadzonej przez pracownika firmy MASTER. Wykład dotyczył problematyki segregacji odpadów oraz recyklingu surowców wtórnych. Uczestnicy z ciekawością wysłuchali bajki ekologicznej oraz ciekawostek, jak w praktyczny sposób wykorzystać z pozoru niepotrzebne śmieci.
Niebawem w szkole w Chełmie Śląskim mają pojawić się specjalne pojemniki do segregacji odpadów. W planach jest także uroczyste sadzenie pamiątkowego dębu. Drzewko symbolizować ma początek współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 z ruchem PILGRIM, a także rozwój ekologicznej świadomości wśród uczniów. Jak podkreśla Regina Pioskowik, Dyrektor SP 2 w Chełmie Śląskim: ,,Mamy wielką nadzieję że akcje związane z projektem pozwolą nam zakrzewić w dzieciach ducha ekologii i zmieniać środowisko na lepsze".Pracownia komputerowa

W roku 2008 nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2012 otwarliśmy pracownię komputerową współfinansowaną przez holenderską Fundację Educare, organ prowadzący - gminę Chełm Śląski oraz Radę Rodziców.


Archiwum projektów z roku szkolnego 2008/2009    2009/2010    2010/2011