Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Projekty realizowane w roku szkolnym 2008/2009

Dzisiaj mamy niedzielę, 10 grudnia 2023 roku.Nowa pracownia komputerowa

W ramach programu unijnego „Pracownie komputerowe dla szkół” w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim została otwarta nowa pracownia komputerowa. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 1 czerwca 2008. Obecnie pracownia jest wyposażona w 10 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny oraz laptop.
W pracowni tej odbywaj ą się nie tylko zajęcia informatyczne, lecz także liczne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczą, wykorzystując zaawansowane technologie do lepszego poznania świata. Z pracowni korzystają również uczniowie klas I-III w ramach zajęć komputerowych zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej.


Sprawozdanie z otwarcia nowej pracowni dofinansowanej przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga w ramach programu „Zachęta do Wolontariatu” w Szkole Podstawowej nr 2

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim z Bankiem City Handlowy w dnia 1 czerwca 2009 (Dzień Dziecka) została oddana do użytku nowo wyposażona pracownia do zajęć pozalekcyjnych. Dzięki fundacji zakupiono stoliki i krzesła oraz nowe tablice. Teraz nasi uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje pasje w estetycznej i nowocześnie wyposażonej sali.
Z okazji „Dnia Dziecka” odbyły się już pierwsze zajęcia w nowo otwartej pracowni – konkurs plastyczny pt. „Świat widziany oczami dziecka” oraz turniej szachowo- warcabowy. Pod koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz słodki poczęstunek.
Efektem podjętych działań jest możliwość rozwijania przez uczniów swoich talentów i pasji w estetycznych warunkach oraz uczestnictwa w licznych konkursach i przedsięwzięciach jak również prezentacja swoich prac, projektów i działań w środowisku lokalnym.
Działania te cieszą i integrują niezmiernie całą społeczność szkolną i lokalną, pozwalają zdobyć nowe doświadczenia współpracy na przykład z Fundacją Bankową.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim składają serdeczne podziękowania Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga za wsparcie finansowe naszej placówki. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli współpracować.
W otwarciu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców.


Sprawozdanie z Happeningu „Światowy Dzień Citi dla Społeczności” zorganizowanego przez Fundację Bankową im Leopolda Kronenberga.

8 listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim miał miejsce Happening „Światowy Dzień Citi dla Społeczności” zorganizowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.
Impreza ta była finałem konkursu „Wolontariusz na Bank!” organizowanego w Polsce po raz trzeci. Celem wspomnianego konkursu jest realizacja najciekawszych projektów wolontariuszy, które przygotowują, a następnie realizują pracownicy Citi Handlowy w Katowicach oraz spółek należących do Citigroup. Beneficjentem ich działań są min: stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, świetlice, domy dziecka, oraz ośrodki pomocy społecznej.

Pracownicy Banków wykonują przedsięwzięcie poza czasem pracy, a ich zaangażowanie jest imponujące. Obecnie Fundacja Kronenberga ulokowana jest na drugim miejscu, w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pod względem udzielania wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W trakcie drugiej edycji akcji ( 17 listopada 2007 ) zrealizowano aż 81 projektów w 38 miejscowościach całej Polski, w pracach wzięło udział blisko 1900 wolontariuszy i ok. 30 000 uczestników.
W tym roku dwa zwycięskie projekty dotyczył naszej szkoły, a ich finalizacja miała miejsce 8 listopada bieżącego roku. Z środków finansowych przyznanych w ramach nagrody uległy modernizacji dwie sale naszej placówki: świetlica, którą przygotowano do przyjęcia dzieci 6 letnich oraz sala terapii pedagogicznej.
Happening „Światowy Dzień Citi dla Społeczności” był również skierowany do naszych uczniów. W ramach imprezy wzięli oni udział we wspaniałej zabawie oraz licznych konkursach. Z myślą o nich zorganizowane zostały również zajęcia wychowawcze realizujące projekt „Grzeczność na co dzień”.

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje Fundacji, Wolontariuszom, Radzie Rodziców, a przede wszystkim Państwu Jaskóła i Pani Darii Knopik za napisanie i zrealizowanie obu projektów.