Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
Zielona Szkoła 2019
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Dla Rodziców

Dzisiaj mamy czwartek, 22 sierpnia 2019 roku.Zestawy podręczników na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 podręczniki i ćwiczenia do nauki obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII będą sfinansowane z dotacji państwa. Zostaną wypożyczone uczniom we wrześniu.
Dotacja nie dotyczy zajęć dodatkowych, w tym religii, dlatego Rodzice uczniów uczęszczających na te zajęcia powinni zakupić podręczniki:
Klasa I - ks. K. Mielnicki, E. Kondrak „Żyjemy w Bożym świecie” wyd. Jedność Kielce.
Klasa II - ks. J. Czerkawski, E. Kondrak „Idziemy do Jezusa” wyd. Jedność Kielce.
Klasa III - ks. J. Czerkawski, E. Kondrak „Jezus jest z nami” wyd. Jedność Kielce (tylko zeszyt ćwiczeń)
Klasa IV - ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Miejsca pełne Bogactw”, wyd. Jedność, Kielce (tylko podręcznik)
Klasa V - ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania ubogacające”, wyd. Jedność, Kielce (tylko podręcznik)


W związku z wysokimi temperaturami od wtorku 11 czerwca do wtorku 18 czerwca lekcje trwać będa 30 minut. Prosimy zaopatrzyć dzieci w wodę, nakrycie głowy i strój odpowiedni do temperatury (nie obowiązuje mundurek).

Lekcje odbywać się bedą według planu:
1. 8:00-8:30
2. 8:40-9:10
3. 9:20-9:50
4. 10:00-10:30
5. 10:40-11:10
6. 11:20-11:50
7. 12:00-12:30
Godziny pracy świetlicy nie ulegają zmianie.


10 czerwca 2019 o godzinie 10:00 grupy przedszkolne przychodzą na zajęcia otwarte do szkoły, a w tym samym dniu o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców przyszłych klas pierwszych z dyrekcją szkoły.


31 maja 2019 o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców dotyczące procedur szkolnych i bezpieczeństwa w obu budynkach. Zebranie poprowadzą pedagodzy szkolni.


Przypominamy że od 18.04.2019 do 23.04.2019 trwa przerwa świąteczna.
W dniach 18.04.2019, 19.04.2019 i 23.04.2019 dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach od 6:45 do 16:45.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim informuje, iż egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty ODBĘDĄ SIĘ w przewidywanych w harmonogramie terminach, mimo ogólnopolskiego strajku pracowników oświatowych.


W dniach od 09.04.2019 (wtorek) do 17.04.2019 (środa) zajęcia lekcyjne dla klas I-V w budynku przy ul. Kolberga odbywają się według planu.Rekolekcje szkolne

W dniach od 11.03.2019 do 13.03.2019 uczniowie naszej szkoły przeżywać będą swoje szkolne rekolekcje wielkopostne.
Wszyscy uczniowie klas 1-5 spotykają się w budynku szkoły przy ulicy Kolberga 1 w poniedziałek i wtorek o godzinie 7.30, a w środę o godzinie 8.30. Po sprawdzaniu obecności wraz z wychowawcami udają się na spotkanie rekolekcyjne do kościoła parafialnego.

Plan rekolekcji

Poniedziałek 11.03.2019
7.30 – zbiórka w szkole.
8.00 – spotkanie rekolekcyjne w kościele
ok.10.00 – uczniowie pod opieką wychowawców wracają do szkoły, skąd mogą pójść do domu pod opieką rodziców, bądź sami (uczniowie, którzy mogą sami wracać do domu).
Pozostali uczniowie nie mający opieki mogą przebywać na świetlicy szkolnej.

Wtorek 12.03.2019
7.30 – zbiórka w szkole.
8.00 – spotkanie rekolekcyjne w kościele, po nim przejście na teren organistówki, gdzie odbędzie się spektakl „Legenda o trzech drzewach”.
ok.11.00 – uczniowie pod opieką wychowawców wracają do szkoły, skąd mogą pójść do domu pod opieką rodziców, bądź sami (uczniowie, którzy mogą sami wracać do domu).
Pozostali uczniowie nie mający opieki mogą przebywać na świetlicy szkolnej.

Środa 13.03.2019
8.30 – zbiórka w szkole.
9.00 – spotkanie w kościele – Msza Święta na zakończenie rekolekcji.
Uczniowie pod opieką wychowawców wracają do szkoły, skąd mogą pójść do domu pod opieką rodziców, bądź sami (uczniowie, którzy mogą sami wracać do domu).
Pozostali uczniowie nie mający opieki mogą przebywać na świetlicy szkolnej.

W tych dniach świetlica szkolna czynna będzie od godziny 6:45 do godziny 16:45.


Rekrutacja

Rekrutacja dotyczy TYLKO uczniów spoza obwodu SP2!
Zapisy uczniów z rejonu SP2 trwaja od 1 marca w godzinach od 8 do 15:30.
Wszystkie dzieci z rejonu SP2 zostaną przyjęte do klasy I.
Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 1 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00 Od 4 kwietnia 2018 r. do  11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 157.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59) Do 16 marca 2018 r. do godz.15.00 Do 13 kwietnia 2018 r. do godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 marca 2018 r. do godz. 15.00 16 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 marca 2018 r. do godz. 15.00 18 kwietnia 2018 r. do godz.15.00


Karty zapisu są dostępne tutaj oraz w sekretariacie szkoły. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu jest dostępny tutaj oraz w sekretariacie szkoły.
Zarządzenie Wójta Gminy Chełm Śląski w sprawie określenia terminu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych można zobaczyć tutaj.


Dyżur psychologa

W dniu 31.01.2019r. w godzinach 8:30-13:00 na terenie szkoły będzie miał miejsce dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu. Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia psychologicznego, proszone są o zgłoszenia się w dniu 30.01.2019r. w godzinach 8:30-14:00 do pedagoga szkolnego celem odebrania zgody na uzyskanie pomocy. Pomoc jest dobrowolna.


Zapraszamy do udziału w obozach wakacyjnych. Szczegóły u p. Grzegorza Zyzaka.

Informujemy, że w Wigilię 24 grudnia 2018 świetlica szkolna będzie nieczynna.
W dniach 27, 28 i 31 grudnia 2018 świetlica czynna od 6:45 do 16:45.

17.12.2018 jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędzie się XIII środowiskowe spotkanie kolędowe pod hasłem: „Wejdź w serca nasze Dziecino...”. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i wszystkich mieszkańców na godzinę 17:00 do budynku przy ulicy Śląskiej.
W tym dniu świetlica szkolna czynna od godziny 6.45 do 16:45.


Zapraszamy do udziału w obozie narciarsko-snowboardowym. Szczegóły u p. Grzegorza Zyzaka.
Język niemiecki

Język niemiecki – dla chętnych uczniów - nie jest obowiązkowy:
Klasa IVa, IVc - poniedziałek 6 lekcja
Klasa IVb, IVd - poniedziałek 1 lekcja
Klasa Va, Vb, Vc - środa 7 lekcja
Klasa VIa, VIc - wtorek 7 lekcja


Harmonogram spotkań z Rodzicami

06.09.2018 (czwartek) - zebranie ogólne
11.10.2018 (czwartek) - konsultacje (w tym info. o dost. kl.3G i 8SP)
13.12.2018 (czwartek) - wywiadówka
17.01.2019 (czwartek) - wywiadówka semestralna
28.02.2019 (czwartek) - Konsultacje dla rodziców klas 3G i 8SP
28.03.2019 (czwartek) - Wywiadówka
09.05.2019 (czwartek) - Wywiadówka

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 trwa od 03 września 2018 do 31 sierpnia 2019.
Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie: od 23 do 31 grudnia 2018.
Ferie zimowe trwać będą: od 11 do 24 lutego 2019.
Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie: od 18 do 23 kwietnia 2019.
Wakacje letnie trwać będą: od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019.
Zajęcia dydaktyczne dzielą się na 2 semestry:
I – od 03 września 2018 do 15 stycznia 2019.
II – od 16 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2019.
Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w pięciu dniach tygodnia.
Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna – 10.04.2019 r. (środa) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 (60 min); z zakresu języka polskiego – godz. 11.00 (90 min);
część matematyczno – przyrodnicza – 11.04.2019 r. (czwartek) - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 (60 min); z zakresu matematyki – godz. 11.00 (90 min);
część z języka obcego nowożytnego – 12.04.2019 r. (piątek) - na poziomie podstawowym – godz. 9.00 (60 min); na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00 (60 min).
Egzamin ósmoklasisty:
język polski - 15.04.2019 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 (120 min)
matematyka – 16.04.2019 r. (wtorek) – godz. 9.00 (100 min)
język obcy nowożytny – 17.04.2019 r. (środa) – godz. 9.00 (90 min)
Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2019 r.
Dni ustawowo wolne od pracy: 01.11.2018 r., 11.11.2018 r., 06.01.2019 r., 01.05.2019 r., 03.05.2019 r., 20.06.2019 r.(Boże Ciało);


Zebranie z Rodzicami - 06.09.2018

Dnia 06.09.2018 (czwartek) odbędzie się zebranie z Rodzicami.
O godzinie 17:00 dla Rodziców klas I-V w budynku przy ulicy Kolberga - spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły. Po nim spotkanie z wychowawcami w klasach.
Ia - sala 11
Ib - sala 12
IIa - sala 10
IIb - Świetlica nr 1
III - sala 26
IVa - sala 18
IVb - sala 23
IVc - sala 24
IVd - sala 19
Va - sala 25
Vb - sala 27
Vc - Świetlica nr 2
O godzinie 18:00 dla Rodziców klas VI-VIII oraz III gimnazjum w budynku przy ulicy Śląskiej - spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły. Po nim spotkanie z wychowawcami w klasach.
VIa - sala 3
VIb - sala 5
VIc - sala gimnastyczna
VIIa - sala 7
VIIb - sala 8
VIIIa - sala 1
VIIIb - sala 6
IIIa - sala 2
IIIb - sala 4


Wyprawka ucznia klasy I (na rok szkolny 2018/2019)

 • 2 teczki z gumką
 • blok rysunkowy A4
 • blok techniczny A4
 • zeszyt 16 kartkowy w linie
 • zeszyt 16 kartkowy w kratkę
 • zeszyt do korespondencji
 • brudnopis
 • worek do plastyki: papier kolorowy, farby plakatowe (6 kolorów), pędzle, kubek na wodę, plastelina, kredki świecowe
 • piórnik: pióro, ołówek, gumka, krótka linijka, kredki ołówkowe, mazaki (6 kolorów), klej w sztyfcie, nożyczki
 • worek do wychowania fizycznego: biała koszulka krótki rękaw, spodenki granatowe lub czarne
 • worek na zmienne obuwie: zmienne sportowe obuwie
 • pojemnik na śniadanie
 • strój galowy: biała bluzka lub koszula, spodnie, spódnica granatowa
Wszystkie przybory, worki i mundurek podpisane imieniem i nazwiskiem.


Zestawy podręczników na rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 podręczniki i ćwiczenia do nauki obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII będą sfinansowane z dotacji państwa. Zostaną wypożyczone uczniom we wrześniu.
Dotacja nie dotyczy zajęć dodatkowych, w tym religii, dlatego Rodzice uczniów uczęszczających na te zajęcia powinni zakupić podręczniki:
Klasa I - ks. K. Mielnicki, E. Kondrak „Żyjemy w Bożym świecie” wyd. Jedność Kielce.
Klasa II - ks. J. Czerkawski, E. Kondrak „Idziemy do Jezusa” wyd. Jedność Kielce.
Klasa III - ks. J. Czerkawski, E. Kondrak „Jezus jest z nami” wyd. Jedność Kielce (tylko zeszyt ćwiczeń)
Klasa IV - ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Miejsca pełne Bogactw”, wyd. Jedność, Kielce (tylko podręcznik)
Klasa V - ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania ubogacające”, wyd. Jedność, Kielce (tylko podręcznik)