Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Dla Rodziców

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców działający w Szkole Podstwowej nr 2 w Chełmie Śląskim:
Przewodnicząca - Pani Ewelina Stolecka
Zastępca - Pani Monika Głos-Ganobis
Sekretarz - Pani Anna Isci.
Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas szkoły.
Jest jednym z statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz samorządem uczniowskim.


Wpłaty na Komitet Rodzicielski mogą być dokonywane na konto Rady Rodziców: 41 8437 0002 0030 0315 8017 0001


NOWY komunikat dot. ubezpieczenia NW dzieci w roku szkolnym 2020/2021


Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim w w okresie pandemii COVID-19


Spotkania nauczycieli i wychowawców z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się bedą on-line za pomocą dziennika elektronicznego lub indywidualnie po ustalnie terminu z nauczycielem


Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 trwa od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021.
Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie: od 23 do 31 grudnia 2020.
Ferie zimowe trwać będą: od 1 do 14 lutego 2021.
Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie: od 1 do 6 kwietnia 2021.
Zajęcia dydaktyczne dzielą się na 2 semestry:
I – od 01 września 2020 do 29 stycznia 2021.
II – od 15 lutego 2021 do 25 czerwca 2021.
Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w pięciu dniach tygodnia.
Zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2021 r.


Dodatkowe dni wolne od pracy

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U poz. 1603 oraz z 2019r poz.318 i 1093)
Dyrektor Szkoły Nr 2 w Chełmie Śląskim ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w świetlicy szkolnej:
14.10.2020r.
2.11.2020r.
21-22.12.2020r.
25.05-27.05.2021r.
04.06.2021r.


Wyprawka ucznia klasy I (na rok szkolny 2020/2021)

 • 2 teczki z gumką
 • blok rysunkowy A4
 • blok techniczny A4
 • zeszyt 16 kartkowy w linie
 • zeszyt 16 kartkowy w kratkę
 • zeszyt do korespondencji
 • worek do plastyki: papier kolorowy, farby plakatowe (6 kolorów), pędzle, kubek na wodę, plastelina, kredki świecowe
 • piórnik: pióro, ołówek, gumka, krótka linijka, kredki ołówkowe, mazaki (6 kolorów), klej w sztyfcie, nożyczki
 • worek do wychowania fizycznego: biała koszulka krótki rękaw, spodenki granatowe lub czarne
 • worek na zmienne obuwie: zmienne sportowe obuwie
 • strój galowy: biała bluzka lub koszula, spodnie, spódnica granatowa
Wszystkie przybory, worki i mundurek podpisane imieniem i nazwiskiem.
Katechizm do religii „Poznaję Boży świat” wyd. Jedność - katechizm dostępny dopiero po 31.07.2020/zmiana podręcznika


Zestawy podręczników na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 podręczniki i ćwiczenia do nauki obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII będą sfinansowane z dotacji państwa. Zostaną wypożyczone uczniom we wrześniu.
Dotacja nie dotyczy zajęć dodatkowych, w tym religii, dlatego Rodzice uczniów uczęszczających na te zajęcia powinni zakupić podręczniki:
Klasa I – „Poznaję Boży świat” wyd. Jedność - katechizm dostępny dopiero po 31.07.2020/zmiana podręcznika
Klasa II – „Idziemy do Jezusa” wyd. Jedność
Klasa III – „Jezus jest z nami” podręcznik i ćwiczenia – wyd. Jedność
Klasa IV – „Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik i ćwiczenia – wyd. Jedność
Klasa V – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – podręczniki i ćwiczenia – wyd. Jedność - dostępny dopiero po 31.07.2020/zmiana podręcznika i ćwiczeń


W sprawach ubezpieczenia dziecka prosimy o kontakt z Amigo Group Ubezpieczenia Marek Kostarz tel. 501 032 622.


Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Zapisy uczniów trwaja od 2 marca 2020 w godzinach od 8 do 16:00 w sekretariacie szkoły przy ulicy Kolberga 1.
Karty zapisu są dostępne tutaj oraz w sekretariacie szkoły. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu jest dostępny tutaj oraz w sekretariacie szkoły.


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim na wypadek wystąpienia choroby zakaźnejCOVID - 19 [PDF]KORONAWIRUS– co musisz wiedzieć?
Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 – szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie