Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Z życia szkoły

Dzisiaj mamy piątek, 18 października 2019 roku.Dzień Edukacji Narodowej


Wyjątkowe pomoce dydaktyczne

Już od września 2 sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne PrometheanActivPanel 4K o wymiarach 75”. Zastąpiły one tradycyjne tablice kredowe. Uczniowie poznali już wszystkie tajniki nowego sprzętu, który daje możliwość bezpiecznego łączenia się z Internetem i wykorzystania jego zasobów edukacyjnych. Ciekawe aplikacje umożliwiają wykorzystanie nie tylko koloru, różnicy położenia zapisu, funkcjonalnego tła, ale dają możliwość zastosowania przyrządów geometrycznych. Jeden z nowoczesnych monitorów trafił do sali matematycznej, która zastała całkowicie wyremontowana. Nowy wizerunek klasy dopełniają wykonane przez uczniów bryły geometryczne. Część z nich nasi uczniowie wydrukowali przy pomocy drukarki 3D.


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W pierwszym tygodniu października uczniowie klas II - V uczestniczyli w akcji IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Również dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. W ramach akcji uczniowie przez cały tydzień przypominali sobie tabliczkę mnożenia. W czasie zajęć z matematyki grali w "Tabliczkowe Bingo" oraz "Tabliczkowego Milczka". Układali domino z tabliczką mnożenia, "Memory Tabliczkowe" a także uzupełniali "Tabliczkowe Kolorowanki". Uczniowie przygotowywali również ciekawe plakaty z tabliczką mnożenia, tabliczkowe chorągiewki, kwiaty, które stanowiły kolorową dekorację naszej szkoły. Przeprowadzono także konkursy na Klasowego Mistrza Tabliczki Mnożenia i ogłoszono konkurs pt. "Najciekawsza Tabliczka Mnożenia". Uczniowie przygotowali pomysłowe prace a najlepsze z nich zostały nagrodzone. W czasie przerw sprawdzano znajomość tabliczki mnożenia wykorzystując zabawy "Matematyczne Spacery", "Hasło Dnia" oraz "Odgadnij tabliczkowe hasło". Uczniowie wraz z nauczycielami zdawali egzaminy z tabliczki mnożenia. Wybrani wśród uczniów członkowie Komisji i Patroli Egzaminacyjnych przeprowadzali egzaminy. Kto zdał egzamin to otrzymywał LEGITYMACJĘ EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.


Wyniki Konkursu

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA - wyniki konkursów

1. KLASOWY MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA
Klasa II b PAWEŁ DEPTA
Klasa III a BŁAŻEJ BIELA
Klasa III b PAWEŁ TUREK
Klasa IV NADIA KARKOSZKA
Klasa V a DOMINIK SZCZEPANEK
Klasa V b ZUZANNA STANTKE-BOGACKA
Klasa V c MARTA PARYSZ
Klasa V d KRYSTIAN CZAJOR

2. NAJCIEKAWSZA TABLICZKA MNOŻENIA
I MIEJSCE PAWEŁ BUCHTA IV
I MIEJSCE GABRIEL KOZIORZ Vb
I MIEJSCE DAMIAN HAŚNIK Vc
II MIEJSCE KINGA DRESZER Vb
II MIEJSCE KRZYSZTOF GAJDZIK Vc
II MIEJSCE NADIA BRZEZINA Vd
III MIEJSCE HANNA PENCZEK Vb III MIEJSCE PIOTR SKROBISZ Vc
WYRÓŻNIENIE GRACJAN CUBER Va
WYRÓŻNIENIE AUGUST WĄŻ Vc


Otwarcie nowej pracowni przyrodniczo-biologicznej 2019

4 października o godzinie 12 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałej pracowni przyrodniczo-biologicznej “Leśny zakątek”. Pracownia powstała w ramach konkursu “Zielona Pracownia 2019” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na uroczystość przybyli przedstawiciele organu prowadzącego: Wójt Gminy - Stanisław Jagoda, Skarbnik - Alicja Grzyb, Sekretarz - Celina Ganobis. Był z nami Parlamentarzysta Wojciech Król. Swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość Ksiądz Proboszcz - Piotr Guzy, leśnicy: Prezes Koła Łowieckiego “Łabędź” Grzegorz Brom oraz pana Eugeniusz Hachuła. Obecny był również Dyrektor ZOZ Chełm Śląski - Henryk Szczerba chirurg, ratownik medyczny, lekarz rodzinny, który przeprowadził niezwykle interesujący wykład na temat dobrodziejstw i zagrożeń płynących z lasu. Byli z nami również nasi rodzice: Przewodniczący Rady Rodziców - Dariusz Parzniewski oraz Sekretarz pani Monika Głos-Ganobis oraz Dyrektorzy chełmskich placówek oświatowych - Danuta Skowron i Dorota Kwaśniewicz. Na uroczystość otwarcia zaproszony został również Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowoczesna sala “Leśny zakątek” jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne ma imponujący wystrój - fototapeta Błędowskiego lasu oraz fototapeta grzybów przypominają uczniom o żywych lekcjach przyrody w lesie. Oprócz klasyki, czyli ładnych mebli, ławek i krzeseł są także mikroskopy, model tułowia człowieka, wizualizer, monitor interaktywny oraz mikroskop z kamerą cyfrową. Nowa pracownia ma przede wszystkim rozwijać u uczniów wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody, ale także pokazywać wartości przyrodnicze najbliższego otoczenia. Po oficjalnym otwarciu pracowni przez Wójta Gminy - Stanisława Jagodę i Panią Dyrektor Reginę Pioskowik oraz po prezentacji multimedialnej nasi uczniowie zaprezentowali możliwości nowej pracowni przyrodniczo-biologicznej omawiając: strukturę piętrową lasu, grzyby jadalne i niejadalne, budowę szkieletu człowieka, wybrane narządy w tułowiu człowieka, budowę mikroskopu oraz jak przygotować preparat mikroskopowy. Następnie uczniowie klas młodszych przedstawili niezapomniany program artystyczny mówiący o ekologii, ochronie środowiska i ochronie przyrody. Uwagę wszystkich gości zachwyciła sceneria leśnej dekoracji korytarza oraz pracowni. Dzień otwarcia pracowni pozostanie na długo w pamięci społeczności szkolnej. Uważamy ten projekt za sukces wielu ludzi.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim składa serdeczne podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Lekcja przyrody

We wrześniu bieżącego roku dzieci klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim pod opieką pani dyrektor Reginy Pioskowik, v-ce dyrektor Ewy Sońty i wychowawców Marty Baczyńskiej, Krzysztofa Dłubisza i Grzegorza Zyzaka uczestniczyły w wycieczce pieszej do lasu. Przy domku myśliwskim „Błędówka” Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieruniu odbyła się lekcja przyrody w terenie. Dzieci wysłuchały krótkiej lekcji o lesie "Błędowskim" którą przeprowadziła pani dyrektor. Dowiedziały się, że Błędów należy do programu Natura 2000 i jest to zapadlisko pogórnicze, na którego terenie wykształciło się torfowisko przejściowe. To raj dla miłośników ważek. Spotkać tutaj można chociażby objętą ścisłą ochroną gatunkową zalotkę większą. Wyjątkową rzadkością jest inna ważka – najmniejsza w Polsce – iglica mała; została ona wpisana do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Na podstawie obserwacji uczniowie określali typ gatunkowy tamtejszego lasu, wymieniali nazwy drzew. Brali również udział w zabawie, która miała na celu zobrazowanie poszczególnych warstw leśnych m.in. korony drzew, podszytu, runa leśnego, ściółki. Następnie dzieci wskazywały te warstwy w lesie błędowskim oraz wymieniały zwierzęta zamieszkujące poszczególne warstwy. Podsumowaniem lekcji było wymienienie zagrożeń dla lasu: rekultywacja terenów poprzemysłowych, zmiana stosunków wodnych, wycinanie drzew w strefie ochronnej, zanieczyszczenie terenu przez ludzi oraz wyrzucanie odpadów i śmieci. Po lekcji przyrody w plenerze uczniowie zbierali żołędzie dla zwierząt, spacerowali po lesie i zbierali grzyby. Oprócz mnóstwa pytań i pozytywnych wrażeń związanych z przebywaniem w lesie, dzieci zakończyły swoją wycieczkę ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.


Ślubowanie i pasowanie klas pierwszych

Dnia 10. października 2019 r. w budynku szkoły przy ul. Kolberga odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim. Po uroczystym odśpiewaniu hymnów uczestnicy uroczystości obejrzeli przedstawienie „Kłótnia w piórniku” przygotowane przez uczniów klasy 4. Następnie swoje umiejętności miały okazję przedstawić tegoroczne pierwszaki. Uczniowie wykazali się dźwięcznym śpiewem, piękną recytacją, znajomością pojęć matematycznych oraz zasad ruchu drogowego. Przedstawiły wszystko to, czego zdążyły nauczyć się w szkole i celująco zdały egzamin na uczniów. Nad całością programu artystycznego czuwały wychowawczynie: p. Maria Amrozik (kl. 1a) oraz p. Klaudia Pioskowik (kl. 1b). Nad oprawą muzyczną czuwał p. Krzysztof Dłubisz. Potem pierwszoklasiści przystąpili do uroczystego ślubowania prowadzonego przez Panią dyrektor Reginę Pioskowik. Podczas ślubowania zobowiązali się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku dla nauczycieli i miłości Ojczyzny. Następnie Pani Dyrektor pasowała każdego pierwszaka na ucznia. Przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Rodziców życzyli nowo przyjętym uczniom wielu sukcesów w nauce. Uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe książki i dyplomy. Przedstawiciele klas drugich serdecznie powitali swoich młodszych kolegów i wręczyli im upominki. Uroczystość zakończyła się zrobieniem pamiątkowych zdjęć oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.


Osobliwości Świata Fizyki

Dnia 25 września 2019 r. uczniowie klas VIII wzięli udział w corocznych wykładach organizowanych przez Pracownię Dydaktyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach połączonych z pokazami doświadczalnymi, podczas których zapoznali się z potęgą wysokich napięć oraz zgłębili tajemnice ognia.


Wycieczka klasy Va i Vc do Krakowa

24 września 2019 r. uczniowie klasy Va i Vc wraz z opiekunami: Panią Joanną Kulesza-Kubiciel, Panią Barbarą Ochojską, Panią Ewą Kolny i Panią Ewą Mirochą wybrali się na wycieczkę programową do Krakowa. Najpierw uczniowie z przewodnikiem zwiedzali Katedrę na Wawelu, dziedziniec zamku, Dzwon Zygmunta, ulice i kamieniczki Starego Miasta. Następnie odwiedzili Grotę Smoka Wawelskiego i Sukiennice. Bardzą dużą atrakcją dla uczniów było zwiedzenie Podziemi Sukiennic, w których mogli podziwiać jak żyli kiedyś mieszkańcy Krakowa. Piękna wystawa urządzeń minionych lat i multimedialne efekty specjalne. Uczniowie mogli zobaczyć jak żyli ludzie w dawnym Krakowie i czym na codzień się posługiwali, jak się ubierali i jak wyglądały ich domy i zagrody. Wycieczka była bardzo interesująca i zadowoleni uczniowie wrócili do Chełmu Śląskiego.


Bezpieczna droga do szkoły

Dnia 18 września 2019 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, który przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Policjant podkreślał, że odblaski są ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym i na zakończenie spotkania wręczył każdemu pierwszoklasiście odblaskową opaskę.


Dożynki w naszej gminie


 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim odbyło się 2 września o godz. 9:00 w budynku przy ul. Śląskiej oraz o godz. 10:00 w budynku szkoły przy ul. Kolberga. Starsi uczniowie, w obecności dyrekcji i zaproszonych gości, witali wraz z nowym rokiem uczniów rozpoczynających klasę szóstą. Tę uroczystość przygotowali siódmoklasiści wraz z wychowawcami. Natomiast młodsi uczniowie cieszyli się z obecności pierwszaków, którzy wraz z rodzicami stawili się na tegorocznej akademii w odświętnych strojach, obdarowani wielkimi rogami obfitości. Apel dla dzieci młodszych prowadzili uczniowie klasy 4. Podczas akademii Pani Dyrektor przywitała serdecznie wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, rodziców i gości, życząc wszystkim udanego nowego roku szkolnego.


Archiwum aktualności z roku szkolnego 2008/2009    2009/2010  2010/2011   2011/2012    2012/2013   2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018   2018/2019