Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Z życia szkoły w roku szkolnym 2013/2014

Dzisiaj mamy niedzielę, 29 stycznia 2023 roku.Zakończenie roku szkolnego

Na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście. Na początku Pani Dyrektor przywitała wszystkich oraz serdecznie podziękowała za cały rok szkolny. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez klasę VA oraz VB. Jako pierwsze wystąpiły dziewczyny z klasy VA, które zaprezentowały nieszablonowy układ piramid gimnastycznych, a wszystko w otoczce obecnie odbywających się mistrzostw świata w Brazylii. W dalszej części programu artystycznego wystąpili chłopcy z VB, którzy przygotowali zabawną scenkę. Oczywiście nie mogło zabraknąć naszego chórku dziewcząt z wakacyjnymi piosenkami. Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła uczniom naszej szkoły świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za liczne konkursy. Następnie nasi sportowcy z rąk Pana Grzegorza Zyzaka otrzymali medale, które wywalczyli podczas roku szkolnego biorąc udział w różnych dyscyplinach sportowych. Na koniec zabrała głos Pani Dyrektor życząc wszystkim słonecznych, udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 1 września!


Pożegnanie klas szóstych w naszej szkole to zawsze doniosła i wzruszająca uroczystość

Na sali gimnastycznej zebrali się absolwenci, uczniowie klas 5, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście W imieniu wszystkich absolwentów powitano zgromadzonych i zaproszono na program artystyczny. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o przystąpieniu do sprawdzianu. Wielu szóstoklasistów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Wójt Gminy przyznał nagrody uczniom, którzy otrzymali bardzo dobre i celujące oceny na świadectwie oraz wzorowe zachowanie. Pani Dyrektor nagrodziła listami gratulacyjnymi rodziców, których dzieci szczególnie wyróżniły się zachowaniem i nauką. Podziękowała także rodzicom, którzy czynnie pracowali na rzecz szkoły. Grupa przedstawicieli rodziców uhonorowana została tytułem „Przyjaciel Szkoły”. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. zostali obdarowani dyplomami i medalami. Także członkowie Samorządu Szkolnego dostali dyplomy w podziękowaniu za pracę na rzecz szkoły. Tradycją szkoły stało się przyznawanie nagrody dla ucznia z najwyższą średnią ocen. W tym roku szkolnym tą osobą została Aleksandra Wyciślok. Nagrodę za najlepiej napisany sprawdzian odebrał Stefan Borek. Rada Gminy ufundowała nagrodę rzeczową dla najlepszego absolwenta - Adriana Brzenka. Część artystyczna zawierała nie tylko tradycyjne wiersze i podziękowania, ale także prezentację różnorakich talentów szóstoklasistów.
Sześć lat za wami! Drodzy absolwenci życzymy wam wszystkiego najlepszego w następnym etapie nauczania.


Wycieczka do Urzędu Gminy Chełm Śląski

24 czerwca 2014r. uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim wraz z Panią Dyrektor i wychowawcami udali się do Urzędu Gminy Chełm Śląski i uczestniczyli w spotkaniu z Wójtem Gminy. Celem wizyty było zapoznanie z działalnością Urzędu Gminy. Szóstoklasiści poznali rolę samorządu oraz referatów, które działają na terenie urzędu. Omawiali sprawy, z jakimi mieszkańcy przychodzą do urzędu i zwiedzali najważniejsze pomieszczenia, w których mieszkańcy załatwiają te sprawy. Dzięki tym spotkaniom nasi uczniowie – młodzi obywatele Gminy Chełm Śląski – przygotowywali się do funkcjonowania w środowisku lokalnym. Dowiedzieli się co, gdzie i jak załatwić w Urzędzie Gminy.


Warsztaty ceramiczne


Tydzień kultury

Od 23 do 26 czerwca trwał w naszej szkole tydzień kultury. Zorganizowany został przez wszystkich nauczycieli dla uczniów klas I – VI. Każdy dzień miał swoją myśl przewodnią, któremu podporządkowano wszystkie działania. I tak:
23.06 (poniedziałek) wiązał się z kulturą kibicowania
24.06 (wtorek) to wspólne klasowe śpiewanie
25.06 (środa) przypominanie podczas lekcji czy jest kultura osobista, kultura słowa oraz zasad kulturalnego zachowania się wobec innych
26.06 (czwartek) pod hasłem, że o kulturalnym zachowaniu pamiętamy także w czasie wakacji.
Poniedziałek
Uczniowie wszystkich klas spotkali się na szkolnych boiskach i sali gimnastycznej. Ich głównym zadaniem było kulturalne kibicowanie. I chociaż rozgrywane były liczne mecze, to w tym dniu wyniki odeszły na dalszy plan. Najważniejszy był sposób kibicowania, szacunek dla drużyny przeciwnej, szacunek dla innych kibiców, podziękowanie za wspólną zabawę. Również zawodnicy musieli sprostać nielada zadaniom: umiejętność wygrywania i przegrywania, docenienie drużyny przeciwnej oraz pokonanej. Przed rozpoczęciem rozgrywek we wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat właściwego kibicowania, podczas którego nie ma miejsca na obrażanie zawodników i innych kibiców. Młodsze klasy kibicowały sobie nawzajem w turnieju „dwóch ogni”, później wykonywały rysunki związane z kibicowaniem podczas zawodów oraz o swojej ulubionej dyscyplinie sportu. Dziewczynki ze starszych klas grały w siatkówkę, a chłopcy mieli rozgrywki piłki nożnej. Drużyny, które odpadły z dalszej walki musiały kibicować tym, które jeszcze grały. Podczas zawodów dla klas IV – VI odbył się konkurs na najlepsze okrzyki sportowe.
Wtorek
Hasło przewodnie dnia to „Zamiast przezywania więcej śpiewania”. Nasi uczniowie w tym dniu wspólnie śpiewali karaoke. Piosenki były wybierane przez całą klasę, co zmuszało uczniów do współpracy oraz kulturalnej dyskusji w razie różnicy zdań. Nie liczyły się umiejętności śpiewania, ale wspólna zabawa. Całość nadzorowali nauczyciele. Dobór piosenek również musiał odzwierciedlać główną ideę – kulturalnych relacji z rówieśnikami. Uczniowie pokazali, że wspólna zabawa z piosenką i dobre zachowanie nie są im obce.
Środa
Ten dzień poświęcono kulturze osobistej w domu, szkole i w pozostałych miejscach. Podczas lekcji uczniowie przypominali sobie, jak kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach, rozwiązywali łamigłówki i kwizy, związane z kulturą. Na lekcjach języka polskiego czytane były opowiadania o dobrym wychowaniu i wiersze o tej tematyce. Nauczyciele mieli okazję podczas przerw sprawdzić, co uczniowie zapamiętali z lekcji.
Czwartek
To dzień poświęcony zajęciom plastycznym. Był on jednocześnie podsumowaniem całego tygodnia. Uczniowie tworzyli plakaty z hasłami o konieczności przestrzegania zasad kultury, np. grzeczne słownictwo, szacunek dla kolegów, umiejętność właściwego zwracania się do starszych. Malowali również scenki przedstawiające kulturalne zachowanie innych. Plakaty dotyczyły także bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. Prace dzieci zostały zaprezentowane na korytarzu, aby wszyscy pamiętali, że dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych to też element kultury osobistej. Tydzień kultury to bardzo ciekawa inicjatywa, wymagająca zaangażowania uczniów i nauczycieli. Dzieci mogły się przekonać, że szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale również zasady kultury osobistej oraz że ich przestrzeganie wcale nie jest takie trudne.


Nasi uczniowie na biwaku integracyjnym

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim 24 czerwca przedstawili swój program artystyczny na imprezie plenerowej dla osób niepełnosprawnych. Tego dnia, jak co roku na terenie Yacht Clubu Opty w Chełmie Śląskim odbył się IX Integracyjny Biwak Żeglarski dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Tradycją tej imprezy jest oddawanie sceny do dyspozycji dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Nim wystąpiła reprezentacja naszej szkoły, głos zabrała Pani Dyrektor Regina Pioskowik, przypomniała coroczną obecność naszych uczniów na biwaku oraz nieodżałowanego Bolesława Rozmusa, wieloletniego współorganizatora tej imprezy. Popisy naszych uczniów rozpoczął występ chórku szkolnego, uczniowie klas IV – VI przedstawili wiązankę piosenek wakacyjnych, przygotował ich Pan Adam Kura. Później przyszedł czas na program uczniów klasy VI B – przedstawili taniec belgijski, zaśpiewała Paulina i wystąpił Mateusz prezentując mistrzowski taniec hip-hop. Występy naszych uczniów zakończył popis zespołu „ cheerleaderek”, dziewczyn z klas IV-VI. Nasi młodzi artyści spotkali się z gorącym przyjęciem publiczności. Zadowoleni, z satysfakcją po udanym występie......od jutra zaczynamy przygotowania do X biwaku i tak......do końca świata.


Kiermasz używanych podręczników

W dniach 23-25 czerwca (poniedziałek, wtorek, środa) 2014 uczniowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Rodzicami ceny podręczników będą mieli możliwość odsprzedania/odkupienia indywidualnie następujących podręczników:
matematyka do klasy IV, V
język polski do klasy V dwie części
przyroda do klasy IV
historia do klasy IV, V+ ew. wygumowane ćwiczenia
religia do klasy III, IV, VI
Kiermasz odbędzie się w wyznaczonym miejscu. Każdy sprzedający/kupujący sam pilnuje swoich książek.


Wycieczka do Dreamparku w Ochabach


Wycieczka do Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

6 czerwca 2014r. uczniowie klasy VIb udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim. Zapoznali się z działalnością ośrodka i uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach ceramicznych, podczas których poznali różne rodzaje gliny, jej właściwości, a także nauczyli się różnych technik zdobienia i lepienia. Uczniowie dowiedzieli się jakie formy proponuje gmina swoim mieszkańcom, aby zapewnić im warunki do rozwoju i zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Poznali bogatą ofertę zajęć artystyczno – edukacyjnych (np. zajęcia plastyczne, warsztaty ceramiczne, zajęcia muzyczne, zajęcia szachowe, zajęcia tańca współczesnego i towarzyskiego).


Dzień Dziecka w naszej szkole


Przedszkolaki w naszej szkole


Piesza wycieczka do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chełmie Śląskim

29 maja 2014 roku dziewczęta klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim pod opieką nauczycieli Iwony Rozmus, Ewy Jarosz, Danuty Koziołek i Grzegorza Zyzaka miały zorganizowaną wycieczkę pieszą do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim. Dziewczyny miały możliwość zwiedzenia obiektu i spędzenia w aktywny sposób kilku godzin. Uczennice SP nr 2 miały zaplanowane zajęcia fitball z panią Moniką instruktorką fitness, ćwiczenia sprawnościowe ze skakankami oraz przetestowały urządzenia sportowe na siłowni pod opieką instruktora Kamila Sokołowskiego.


Akademia z okazji Dnia Matki

„Dla Ciebie Mamo” – pod takim hasłem 27.05.2014 r. w SP2 odbyła się uroczysta akademia środowiskowa z okazji Dnia Matki. Za miłość, poświęcenie, troskę oraz wychowania córki i synowie chcieli podziękować swoim mamom. Uczniowie przedstawili program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki, krótkie inscenizacje, przedstawienie, pokaz taneczny. Po każdym występie mamy gorąco oklaskiwały swoje pociechy. Na zakończenie uroczystości dzieci odśpiewały gromkie „Sto lat”, złożyły życzenia i wręczyły swoim mamom laurkę oraz różę. Za zorganizowanie uroczystości były odpowiedzialne nauczycielki Bernadeta Synowiec i Bożena Stolecka.


Powiatowy konkurs gwarowy w Imielinie

26 maja 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie gwarowym „Jak dawniej bywało” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Imielinie oraz Bibliotekę Miejską w Imielinie. Reprezentacja szkoły została wyłoniona spośród uczestników gminnego chełmskiego przeglądu gwarowego, do którego dzieci przygotowały panie Renata Ticman i Iwona Rozmus. Na konkurs do Imielina pojechali uczniowie z klasy pierwszej: Zuzanna Kołodziej, Helena Sikora i Marek Balon, z trzeciej klasy Maja Sikora oraz z klasy piątej Anna Nowrocka i Sabina Sobczyk. Mimo dużej konkurencji, jaką stanowili świetnie przygotowani uczniowie ze szkół naszego powiatu, dzieci z dwójki nie wyjechały bez nagród. Marek Balon otrzymał wyróżnienie w kategorii klas I-III za wiersz „Ciśnie Gregor”, natomiast Ania Nowrocka wywalczyła drugie miejsce w kategorii klas IV-VI opowiadaniem o Zielonych Świątkach na Śląsku. Pozostali uczestnicy także zaprezentowali się bardzo dobrze. Dopełnieniem prezentowanych tekstów były piękne śląskie stroje, które mieli nasi uczniowie. Uczniom gratulujemy nagród, pani Ticman i pani Rozmus tak dobrego przygotowania dzieci, a rodzicom dziękujemy za podtrzymywanie śląskich tradycji.


Dwudniowa wycieczka do Wrocławia

22 i 23 maja 2014r. grupa 45-ciu uczniów z klas VI i V uczestniczyła w dwudniowej wycieczce do Wrocławia. W pierwszy dzień zobaczyli piękny wrocławski rynek, Ostrów Tumski, Panoramę Racławicką, Aulę Leopoldina, a także dzielnie podążali szlakiem krasnoludków wrocławskich. Drugi dzień uczniowie rozpoczęli od zwiedzania Stadionu Wrocław, po czym spacerowali alejkami w przepięknym ogrodzie japońskim. Następnie udali się do Parku Szczytnickiego na pokaz multimedialnej fontanny.


Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

24 kwietnia w naszej szkole odbył się apel poświęcony Światowemu Dniu Ziemi. Uczniowie klasy IIa pod kierunkiem p. Bożeny Stoleckiej przygotowali scenkę poświęconą ochronie środowiska naturalnego. Później odbyło się rozdanie nagród z konkursu na temat wiedzy o środowisku społeczno - przyrodniczym. W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas I - III. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Seweryn. Drugie miejsce zajął Dawid Majka. Trzeci miejsce Jakub Zawadzki. Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Julia Urbańczyk, Bartłomiej Szymik, Barbara Seidel, Karol Penczek. Nagrody ufundowała dyrekcja szkoły.


Akademia z okazji kanonizacji Jana Pawła II

Dzień 25.04.2014 był w naszej szkole wyjątkowy, ponieważ przeżywaliśmy w całej szkolnej społeczności zbliżającą się kanonizację naszego Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II. Związku z tym wydarzeniem całe grono pedagogiczne i wszyscy uczniowie zgromadzili się na uroczystej akademii, by przypomnieć sobie życiorys i twórczość artystyczną Karola Wojtyły. W pierwszej części akademii uczniowie przedstawili życiorys Karola i Jego „drogę do świętości” – przybliżając Jego dzieciństwo, czasy młodości, życia kapłańskiego, biskupiego i papieskiego. Cała akademia była połączona z obszerną prezentacją multimedialną.
W drugiej części młodzi aktorzy przybliżyli poezję i teksty Karola Wojtyły w przedstawieniu „Dłonie są krajobrazem serca” autorstwa Grażyny Tomas i Anety Szymańskiej.
Na zakończenie zostali nagrodzeni zwycięzcy szkolnego konkursu pod hasłem „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.


Godomy i śpiewomy po śląsku

Uczennice i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w II Przeglądzie "Godomy i śpiewomy po śląsku". Zespół wokalny w składzie: Anna Kulik, Ola Wyciślok, Natalia Urbańczyk, Oliwia Buchta, Amelka Skutela, Gabryś Słowik, Daria Kruk, Olga Wasik, Magdalena Sendor, Marcin Kuberski. Zespół przygotowała pani Dyrektor Regina Pioskowik i pan Krzysztof Dłubisz.
Uczniowie i uczennice występujący w utworach gwarowych oraz bajce gwarowej "Złoto rybka": Mateusz Siedlaczek, Mateusz Zientek, Wiktoria Słonina, Julia Wojtowicz, Sabina Sobczyk, Helenka i Maja Sikora, Dominik i Marek Balon, Anna Nowrocka, Zuzia Kołodziej, Adran Brzenk, Patrycja Borowy, Marta Tarapacz, Anna Kulik. Uczniów przygotowala pani Renata Ticman i pani Iwona Rozmus.


Wycieczka do teatru

3 kwietnia 2014r uczniowie klas 4-6 wraz z opiekunami (E. Jarosz, A. Malczyk i T. Staniuchą) wybrali się na wycieczkę do teatru „Korez” w Katowicach w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego „Nauka Bez Granic”. Program, który został wybrany składał się z dwóch części, które były przedstawiane w języku angielskim. Pierwsza to spektakl interaktywny ‘True Blue Brits’, a druga to warsztaty. Simeon Wren jako Sir Barnaby Biggleshead w bardzo zabawny sposób zaprezentował nam jak rozmawiać z królewskim akcentem i przygotował nas do spotkania z angielską Królową. Geografia Wielkiej Brytanii w pigułce, krótka historia brytyjskiej muzyki rozrywkowej oraz ciekawe informacje o sportach narodowych wprawiły nas w brytyjski nastrój. Doskonale dobrane materiały multimedialne, spora dawka humoru oraz profesjonalizm prowadzącego sprawiły, że na pewno długo będziemy miło wspominać to spotkanie jako interesującą lekcję o kulturze Wielkiej Brytanii.


Powitanie wiosny

21 marca uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami żegnali odchodzącą zimę i witali wiosnę. Piękna pogoda sprzyjała wyruszeniu długim korowodem na pieszą wycieczkę do lasu. W trosce o ekologię zaniechano palenia marzann. W lesie dzieci szukały oznak wiosny i obserwowały napotkane zwierzęta i budzące się do życia rośliny. Po krótkim odpoczynku z samodzielnie wykonanymi gaikami szczęśliwe wróciły do szkoły.


Zajęcia z terapii pedagogicznej

W dniu 25. lutego odbyły się bardzo ciekawe z terapii pedagogicznej prowadzone przez p. Dyrektor Reginę Pioskowik i p. Teresę Staniuchę. Dzieci pracowały z masą solną bardzo ładnie ubarwioną i nasyconą różnymi olejkami eterycznymi. Dzieci za pomocą zmysłów dotyku i węchu rozpoznawały i nazywały kolory i zapachy. Wykonały przepiękne prace przestrzennę, które wspólnie omawiały, oceniały i wystawiały w galerii prac.


Pasowanie na czytelnika - 21.02.2014

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Specjalnie na tę okazję zostało przygotowane przedstawienie pt. „O Krzysiu urwisie”. Wystąpili w nim uczniowie kl. IIb. Nowi czytelnicy zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Następnie uroczycie przyrzekli, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.


Święto Szkoły

Tegoroczne Święto Szkoły ze względu na ferie zimowe odbyło się 13 lutego. Akademia rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości, wniesienia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie przybliżono życiorys patrona Floriana Adamskiego oraz zapalono znicz przy tablicy pamiątkowej. Po zakończeniu oficjalnej części akademii Kacper Powichrowski wraz z partnerką tańcem latynoamerykańskim rozpoczął program artystyczny. Dla uczniów szkoła jest ich drugim domem, w którym mogą rozwijać zainteresowania i zdolności. W ten właśnie sposób powstały wiersze Marcina Szumańskiego, które recytowali uczniowie z klas piątych. Podczas akademii uczniowie popisali się umiejętnościami aktorskimi występując w przedstawieniach teatralnych. ”Bajkowy mix” odegrali uczniowie klas trzecich, w pięknych kostiumach, o które zadbali rodzice. Natomiast uczniowie klas starszych zaprezentowali bajkę „Królewna Śnieżka” w języku angielskim. Uczennica klasy trzeciej Oliwia Piechówka wykonała popisowy numer kung-fu” Czerwony smok.” Dużym zainteresowaniem cieszył się również występ taneczny Igora Łuczaka. Na zakończenie akademii tak jak co roku odbył się finał konkursu „Mam talent”.


Uroczystość „Dnia Babci i Dnia Dziadka”

Są dwa takie styczniowe dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu – Dzień Babci i Dzień Dziadka. W Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim zapraszanie babć i dziadków na uroczystość ich święta stało się tradycją na stale wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Dnia 17 stycznia 2014r odbyła się w szkole uroczysta akademia z udziałem około 150 babć i dziadków. Na wstępie pani dyrektor Regina Pioskowik ciepłymi słowami i życzeniami przywitała wszystkich gości. Następnie wystąpiły dzieci z klas I-III, uczęszczające do świetlicy i zaprezentowały montaż słowno- muzyczny oraz przedstawienie pod kierunkiem pani Renaty Ticman. Mali artyści z przejęciem recytowali swoje wiersze, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Imprezę uświetnił występ pary tanecznej, uczestniczącej w szkole tańca „Marengo”- ucznia klasy VIb Kacpra Powichrowskiego oraz Martyny Szcześniak. Para ta zajęła I miejsce w kategorii 12-13 lat (w klasie turniejowej E). Również pokaz szkolnego zespołu cheerliderek oraz pokaz żonglerki piłki zaprezentowany przez młodych sportowców z kl VI cieszył się dużą aprobatą. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć humoru. Pani Ewa Jarosz oraz Iwona Rozmus z uczniami klasy VIa przygotowały kabaret „Familiada", a uczeń Mateusz Zientek przedstawił parodię znanych przebojów. Pięknymi piosenkami imprezę oprawił chórek szkolny pod opieką pana Adama Kury, a uczennice kl III,V i VI-Maja Fiedler, Maja Budzyń, Sabina Sobczyk oraz Klaudia Klimek zaprezentowały wszystkim swe talenty muzyczne. Na zakończenie odśpiewano tradycyjne „Sto Lat” i wnuczęta wręczyły swoim babciom i dziadkom prezenty wykonane podczas zajęć plastycznych pod kierunkiem pani Ewy Bialuchy-róże z bibułki. W organizacji święta pomogła również Rada Rodziców, która przygotowała dla gości kawę i słodki poczęstunek. Za całość były odpowiedzialne Renata Ticman i Ewa Sońta, w przygotowania włączyły się także Barbara Tworzydło i Bernadeta Kuś.


Przedstawienie jasełkowe

Dnia 20 grudnia 2013 roku odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przedstawienie jasełkowe, połączone z montażem słowno-muzyczny i wspólnym kolędowaniem. To wszystko sprawiło, że zarazem uczniowie jak i grono pedagogiczne „poczuło” atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Na początku bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych Pani Dyrektor Regina Pioskowik i zaprosiła do wspólnego obejrzenia przedstawienia pt. „Jasełka pasterskie”. W tym roku w rolę Maryi wcieliła się Aleksandra Wyciślok, a rolę Józefa odegrał Mateusz Siedlaczek. W przestawieniu nie zabrakło małej Maryi, w którą wcieliła się Zuzanna Wojtowicz, pastuszków, aniołów i narratora. Całe przedstawienie było przeplatane wspólnym śpiewaniem kolęd i przepiękną grą na instrumentach uczennic naszej szkoły. Następnie przedstawiono poezję bożonarodzeniową połączoną ze śpiewem pastorałek i kolęd, także w języku angielskim. Na zakończenie świątecznego spotkania wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne w formie recytacji złożyła Kinga Karwath, a do życzeń dołączyła się Pani Dyrektor i ks. Proboszcz Piotr Guzy.
Wspólne kolędowanie uświetnili aktorzy i chórek szkolny prowadzony przez pana Adama Kurę. Montaż słowno-muzyczny i przedstawienie jasełkowe przygotowały: Bernadeta Jaronicka, Anna Malczyk i Ilona Misterek.
Wcześniej już 14 grudnia 2013 ten sam program artystyczny został przedstawiony w sali na „Organistówce” dla członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim oraz zaproszonych gości.


Akcja „Podaruj dzieciom magiczne święta”

W grudniu nasza szkoła rozpoczęła akcję „Podaruj dzieciom magiczne święta”, w ramach której przeprowadziliśmy zbiórkę słodyczy dla dzieci z Katolickiej Fundacji Dzieciom przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Fundacja niesie stałą pomoc dzieciom, które jej potrzebują, a którym normalnych warunków wyżywienia, pracy i wypoczynku nie może, bądź nie chce zapewnić rodzina. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się w tę akcję i nie pozostali obojętni na potrzeby swoich kolegów i koleżanek. Postanowiliśmy podarować im słodki, świąteczny prezent. Uczniowie dzielili się tym co mieli i przynosili bardzo dużo słodyczy ze swych domów. Nasze słodkie upominki dzieci przekazały na ręce Pani Dyrektor Katolickiej Fundacji Dzieciom Anecie Hanf w ostatni dzień przed przerwą świąteczną tj. 20.12.2013, jednocześnie prosząc Ją aby przekazała nasz podarunek swoim podopiecznym. Za przeprowadzenie akcji na terenie szkoły odpowiedzialne były nauczycielki Bernadeta Jaronicka i Ilona Misterek.


VIII Środowiskowe Spotkanie Kolędowe „Kolęduję Tobie serce moje”

12 grudnia 2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim odbyło się VIII Środowiskowe Spotkanie Kolędowe pod hasłem: „Kolęduję Tobie serce moje”. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem gości specjalnych wieczoru - muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach w składzie Joanna Tesarczyk - altówka, Aleksander Tesarczyk – klarnet oraz Michał Kowalczyk - akompaniament. Niewątpliwie występ ten wprowadził wszystkich zebranych w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wspólne śpiewanie kolędowanie połączone z prezentacją zaproszonych gości począwszy od naszych przedszkolaków, a skończywszy na licealistach sprawiło, że wszyscy obecni „poczuli magię” zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Władz Gminnych, przedstawicieli Rady Gminy, księży naszej parafii, dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, sponsorów naszej szkoły oraz mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości.
Pani Dyrektor Regina Pioskowik, przywitała wszystkich Gości, podziękowała za liczne przybycie, a jednocześnie wyraziła wielkie zadowolenie z faktu, iż z roku na rok przybywa szkół, które chcą w naszym kolędowaniu uczestniczyć, a co więcej biorą w nim udział także osobistości związanie ze światem muzyki – profesjonaliści.
W tym roku w koncercie wzięli udział przedstawiciele przedszkoli z Chełmu Śląskiego, szkół podstawowych z Chełmu Śląskiego, Kopciowic, Imielina, Lędzin-Goławca. Zaprezentowali się także uczniowie gimnazjum z Chełmu Śląskiego i szkół ponadgimnazjalnych z Chełmu Śląskiego i Bierunia, a także zespół młodzieżowy działający przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Wszystkie prezentacje były połączone z wykonaniem kolęd i pastorałek w wersji instrumentalno-wokalnej.
Wszyscy mali i więksi artyści wykazali się wielkim talentem zarówno muzycznym jak i wokalnym. Na zakończenie Pani Dyrektor Regina Pioskowik podziękowała wszystkim za przybycie do naszej szkoły, za wkład włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży do występów. Składając zebranym najlepsze życzenia świąteczne jednocześnie zaprosiła wszystkich na kolejne wspólne kolędowanie w przyszłym roku.


Zajęcia profilaktyczne

Dnia 11 grudnia 2013r. uczniowie klas czwartych wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących agresji i przemocy rówieśniczej. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczyli się jak radzić sobie ze złością. Stworzyli kodeks zachowania się w szkole i miejscach publicznych. Natomiast uczniowie klas piątych rozmawiali o niebezpieczeństwach, które wiążą się z korzystaniem z internetu. Tytuł programu „Zaplątani w sieci” sygnalizuje, że coraz częściej uczniowie mają problem z kontrolowaniem czasu spędzanego przed komputerem. Na zajęciach dowiedzieli się jak radzić sobie w takiej sytuacji. Warsztaty przeprowadzili specjaliści ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.


Dzień Górnika

Dnia 4 grudnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji „Dnia Górnika”, zwanego również „Barbórką”. Zaproszeni górnicy, ubrani w galowe mundury zostali powitani przez Panią dyrektor oraz uczniów tradycyjną piosenką „sto lat”. Program artystyczny był bardzo urozmaicony. Uczniowie przygotowali kilka inscenizacji: „Węglowa rodzinka”, „Lekcja języka polskiego”, „Pociąg pośpieszny” oraz „Śląskie kucharki”. Dzieci mówiły wiersze, opisywały strój górniczy, śpiewały śląskie piosenki oraz zatańczyły trojaka. Ogromną uwagę uczniów przykuł mundur galowy, zwłaszcza czaka z pióropuszem oraz marynarka tradycyjnie posiadająca 29 guzików na pamiątkę św. Barbary, patronki górników. Na zakończenie akademii uczniowie złożyli górnikom życzenia i wręczyli laurki. Nasi goście zrewanżowali się dzieciom częstując ich cukierkami, opowiadali także o swojej pracy w kopalni, o tym skąd wziął się węgiel pod ziemią i co jeszcze wydobywa się w kopalniach. W przygotowanie uroczystości oraz dekoracji zaangażowanych było wiele osób: Barbara Synowiec, Bernadeta Synowiec, Bernadeta Kuś, Renata Ticman oraz Ewa Jarosz. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Adam Kura. To ciekawe spotkanie dostarczyło dzieciom wielu wrażeń i utwierdza nas w przekonaniu, ze należy kultywować i utrwalać śląskie tradycje.


Dzień Pluszowego Misia

25 listopada po raz kolejny został zorganizowany w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia. Miś to przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. Ma chronić dzieci od zła i niebezpieczeństw. Klasy pierwsze zostały zaproszone do obejrzenia przedstawienia pt. „Bal u Misia Uszatka” przygotowanego w bibliotece przez uczniów kl. IIa. Odbył się konkurs malowania misia z zasłoniętymi oczami. Dzieci wysłuchały historii pluszowych misiów, wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Naprawiamy misia” oraz wiadomości z życia niedźwiedzi brunatnych. Wszyscy uczyli się wiersza J. Brzechwy pt. „Niedźwiedź”. Nagradzani byli drobnymi upominkami za prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące niedźwiedzi. Uczniowie obejrzeli również film o przygodach Kubusia Puchatka.


Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 12.11.2013

We wtorek 12 listopada br. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia pocztu sztandarowego i zaśpiewania hymnu państwowego.
Na początku akademii uczniowie klasy i III b przygotowali montaż słowno-muzyczny związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918r. Następnie wystąpili uczniowie klas starszych. Wiersze o tematyce wojennej i niepodległościowej oraz informacje związane z historią Polski przybliżyły uczniom charakter tego święta. Akademię urozmaiciły pieśni żołnierskie z okresu I wojny światowej zaśpiewane przez szkolny chórek, przygotowane przez p. Adama Kurę.
Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie akademii: Iwona Rozmus, Ewa Bialucha, przygotowanie pocztu sztandarowego - Danuta Koziołek
Po zakończeniu występów p. dyrektor Regina Pioskowik rozdała nagrody, które zdobyli uczniowie wyróżnieni w konkursie plastycznym pt. „Chełm Śląski, moja miejscowość”.


Wizyta Pani Giselle Rondeltap

Dnia 18.10.2013r nasza szkoła miała po raz kolejny ogromną przyjemnością powitać panią Gisellę Rondeltap z fundacji „Edu – Care” oraz pozostałych gości z Holandii. Z związku z ich przybyciem uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Na samym początku wszyscy zostali powitani przez uczennicę klasy 6a, Aleksandrę Wyciślok. Klasy młodsze zaśpiewały piosenkę „Dad’s got blond hair”. Nie zabrakło również wierszy oraz żartów w języku angielskim. Uczeń klasy 6b, Mateusz Zientek, zaprezentował swoje niesamowite zdolności taneczne. Następnie uczniowie klas 5 i 6 wystąpili w przedstawieniu pt. „Snow White”. Pokazy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie każdy z gości otrzymał pamiątkowe rysunki wykonane przez uczniów. Zaproszeni goście chwalili uczniów za bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz zdolności aktorskie. Program został przygotowany w języku angielskim przez Annę Malczyk i Ewę Jarosz.


Stare przysłowie mówi – „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”

To, czego uczymy się od najmłodszych lat, w dorosłym życiu na pewno zaprocentuje. Stąd też ciekawy pomysł, który miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim. Za sprawą fachowców 4 października 2013r. uczniowie klas szóstych mogli poznać obowiązki dorosłego życia. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, jak należycie obchodzić się z wydatkami. Panowanie nad finansami to umiejętność, bez której we współczesnym świecie bardzo trudno przeżyć. Aby robić to efektywnie, należy notować nasze wydatki i oszczędności. Poznaliśmy również historię bankowości, która na pewno przyda się nam w dorosłym życiu. Postęp i szybkość, jaka zmienia naszą rzeczywistość, zmusza coraz młodsze pokolenie do poznawania nowych technologii, dzięki którym możemy dokonywać płatności przez telefon, kartą płatniczą czy kupować produkty przez internet.
Bardzo dobrym krokiem było zaproszenie do podstawówki pracowników banku, którzy, wytłumaczyli nam, na czym polega oszczędzanie, inwestowanie czy bankowość.
Dlatego wiedza, jaką przyswajamy od najmłodszych lat, będzie jednym z największych skarbów w dorosłym życiu.

Ola Wyciślok i Marta Tarapacz uczennice klasy VI a


Piesza wycieczka do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim

10 października 2013 roku uczniowie klasy IVa, IVb, Va i Vb Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim pod opieką nauczycieli Iwony Rozmus, Doroty Baranowskiej, Grzegorza Zyzaka i Rafała Jaskóły mieli zorganizowaną wycieczkę pieszą do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim. Dzieci miały możliwość zwiedzenia obiektu i spędzenia w aktywny sposób kilku godzin. Młodzi sportowcy mieli zaplanowane zajęcia fitness, dance i step oraz przetestowali urządzenia sportowe na siłowni pod opieką pani instruktor. Korzystając z pięknej pogody rozegrano klasowy turniej piłki nożnej oraz gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Klasyfikacja końcowa turnieju piłki nożnej przedstawia się następująco: I miejsce VA 9 punktów, II miejsce VB 6 punktów, III miejsce IVB 3 punkty, IV miejsce IVA 0 punktów.


Zbiórka żołędzi i kasztanów dla ”Leśnego Pogotowia”

3 i 4 października bieżącego roku dzieci klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim pod opieką pani dyrektor Reginy Pioskowik oraz wychowawców Iwony Rozmus, Doroty Baranowskiej, Barbary Wycik, Ilony Misterek i Grzegorza Zyzaka uczestniczyły w zbiórce żołędzi dla „Leśnego Pogotowia”. Uczniowie już dwa tygodnie przed wyjściem do lasu przynosili żołędzie i kasztany do szkoły aby je przekazać dla potrzebujących zwierząt. Do pogotowia trafiają ranne, chore lub porzucone zwierzęta. Większość z nich, otoczona troskliwą opieką odzyskuje zdrowie i wraca na łono natury. Zwierzęta, które nie mogą powrócić do pełni sił mają zapewnione schronienie do końca swoich dni. Przy domku myśliwskim „Błędówka” Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieruniu, odbyła się również lekcja przyrody którą poprowadził dla wszystkich uczniów nauczyciel Jan Janota. Zarówno lekcja przyrody w plenerze, gry i zabawy ruchowe w terenie jak i zbiórka żołędzi cieszyła się wielkim zainteresowaniem dzieci. Oprócz mnóstwa pytań i pozytywnych wrażeń związanych z przebywaniem w lesie, dzieci zakończyły swoją wycieczkę ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Warto dodać że dzięki wspaniałej współpracy między Szkołą Podstawową nr 2 a prezesem Koła Łowieckiego panem Grzegorzem Bromem dzieci zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem i napojami.


Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 1 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Zanim uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania zaprezentowali wiadomości i umiejętności, które dotychczas zdobyli w szkole. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani przez panią dyrektor Reginę Pioskowik na uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę ślubowania uczniowie otrzymali pamiątkowe książki oraz upominki. Zgromadzeni goście życzyli naszym nowym uczniom wieli sukcesów w nauce, a rodzicom wielu powodów do dumy ze swoich pociech.


Bezpieczna droga do szkoły

Dnia 16 września 2013r w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III.


Pierwszy obiad w nowym rok uszkolnym...


Miłe powitanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

W dniu 04.09.2013r. Dyrekcja oraz nauczyciele zorganizowali dla wszystkich uczniów szkoły miłą niespodziankę. Dzieci mogły się bawić i figlować na zabawkach dmuchanych, które firma p. Przemysława Wadasa udostępniła za darmo. W czasie zabawy dzieciom dopisywały humory i piękna słoneczna pogoda.


Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2013 roku o godzinie 9.00 w naszej szkole nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014.
Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i hymnu szkoły. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych i głos zabrała Pani dyrektor Regina Pioskowik, która przedstawiła wychowawców klas, oraz nauczycieli pracujących w szkole. Następnie uczniowie klas IV zaprezentowali krótką część artystyczną obejmującą wykonanie utworów muzycznych i recytację wierszy. Wystąpił również chór szkolny kierowany przez p. Adama Kurę.
Podczas uroczystości szczególnie gorąco przyjęto uczniów kl. I i ich rodziców. Pierwszaki przybyły do szkoły z wychowawczyniami z przedszkola. Pięknie recytowanymi wierszami i kwiatami przywitały dyrekcję szkoły, nauczycieli i wszystkich uczniów.
Uroczystość zakończyło złożenie życzeń miłego pobytu w szkole oraz dobrych wyników w nauce. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.


Zestawy podręczników na rok szkolny 2013/2014

Zestawy podręczników na rok szkolny 2013/2014 można znaleźć w sekcji dla rodziców


Archiwum aktualności z roku szkolnego 2008/2009    2009/2010  2010/2011   2011/2012    2012/2013   2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018   2018/2019   2019/2020