Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Z życia szkoły w roku szkolnym 2008/2009

Dzisiaj mamy środę, 22 marca 2023 roku.Pożegnanie klas szóstych

W szkole Podstawowej nr 2 odbyła się uroczystość pożegnania klas VI . Na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Floriana Adamskiego zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. W imieniu wszystkich absolwentów powitano przybyłych gości: Wójta Gminy Stanisława Jagodę, księdza proboszcza Piotra Guzego, Przewodniczącego Rady Gminy Jana Ochmańskiego ,Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Gabriellę Penczek, ,Przewodniczącego Komisji ds.Oświaty, Zdrowia i Sportu Grzegorza Zyzaka, Przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztofa Siedlaczka, , Radną Gminy Danutę Wyciślok, Dyrekcję Reginę Pioskowik, Grono Pedagogiczne, rodziców oraz uczniów klas VI.
Szóstoklasiści mają już upragnione wakacje. wszyscy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o przystąpieniu do sprawdzianu. Pożegnania były i smutne, i wesołe. Te radośniejsze miały miejsce we środę podczas ogniska pożegnalnego , dziś natomiast ocierano wiele łez. Na szczęście nie z powodu wyników, bo te dla większości sa powodem do dumy.
Uroczystość umiliła część artystyczna przygotowana przez uczniów kl.VI oraz zespołu wokalnego pod kierunkiem wychowawców.
Na akademii nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu szkoły, a przedstawiciele klas V złożyli uroczystą przysięgę oraz pożegnali starszych kolegów.
Pani Dyrektor nagrodziła listami pochwalnymi i gratulacyjnymi rodziców, których dzieci szczególnie wyróżniły się zachowaniem i nauką. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi. Także członkowie Samorządu Szkolnego dostali dyplomy w podziękowaniu za pracę na rzecz szkoły.
Tradycją szkoły stało się przyznawanie nagrody absolwenta roku. W tym roku szkolnym tą osobą została Sabina Janota z klasy VIb.
Rada Gminy ufundowała nagrodę rzeczową dla najlepszego absolwenta- Wojciecha Mikołajka, również wójt Gminy przyznał nagrody uczniom, którzy otrzymali bardzo dobre i celujące oceny na świadectwie oraz wzorowe zachowanie.
Rodzice wyrazili również swoją wdzięczność i serdeczne podziękowanie poprzez list złożony na ręce Pani Dyrektor za trud i wysiłek jaki wkłada całe Grono Pedagogiczne w kształcenie oraz troskę o bezpieczeństwo ich dzieci.
Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w gimnazjach!


Piknik żeglarski

16.06.2009 jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin uczestniczyli w pikniku żeglarskim nad Zalewem.
Uczennice i uczniowie naszej szkoły przedstawili piękny program artystyczny, a dziewczynki z Warsztatów Tanecznych pod kierunkiem Anny Kramer zaprezentowały układ taneczny o tematyce wakacyjnej.
Występy zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie przez licznie zgromadzoną widownię.
Piknik zakończył się wspólnymi zabawami przy ognisku, sesją zdjęciową i pieczeniem kiełbasek.
Spotkanie to było kolejną okazją do integracji naszych uczniów z rówieśnikami ze stowarzyszenia, czasem wspólnych rozmów i radosnej zabawy.
Wszyscy spotkamy się znowu za rok…


Lekcja samorządności w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim

Dnia 3 czerwca klasy szóste Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim wraz z Dyrekcją i wychowawcami uczestniczyły w spotkaniu z Wójtem Gminy. Celem wizyty było zapoznanie z działalnością Urzędu Gminy.
Pan Wójt bardzo obrazowo przedstawił młodym obywatelom rolę samorządu oraz referatów, które działają na terenie urzędu. Pani sekretarz gminy pokazała najważniejsze pomieszczenia w których mieszkańcy załatwiają różne sprawy. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli własnoręcznie zrobione pamiątki , a Wójt Gminy jak co roku nie zapomniał o drobnym upominku i słodkim poczęstunku. Spotkanie zakończyło się sesją zdjęciową w gabinecie Wójta.


Wyjazd na „zieloną szkołę”

W tym roku szkolnym z tej formy wypoczynku skorzystało 40 uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim. W okresie od 22.05.2009 do 04.06.2009 dzieci przebywały w ośrodku „Koral” w Łebie. W czasie trwania turnusu uczniowie mieli zorganizowane wycieczki m. in. do: Trójmiasta (zwiedzanie oceanarium w Gdyni, Starówki w Gdańsku, katedry w Gdańsku Oliwie, spacer po molo w Sopocie), do Sasina (zwiedzanie latarni morskiej „Stilo”), do Rąbki (zwiedzanie Muzeum Wyrzutni, spacer po Słowińskim Parku Narodowym na ruchome wydmy), do portu w Łebie( rejs statkiem „Kasieńka II” po Morzu Bałtyckim), zwiedzanie miasta Łeba „bajkową kolejką”.
Podczas trwania „zielonej szkoły” podopieczni stale korzystali z boiska i placu zabaw na terenie ośrodka.
Codziennie (oprócz dni w których były organizowane całodniowe wycieczki) uczniowie brali udział w zorganizowanych grach i zabawach ruchowych na plaży (tor przeszkód, rozgrywki piłki plażowej, zabawy z chustą metodą Klanza itp.) oraz w rehabilitacjach leczniczych górnych dróg oddechowych.
Dzieci wspaniale bawiły się także w czasie dwóch ognisk połączonych z pieczeniem kiełbasy, oraz w czasie trzech dyskotek.
Dzieci zapoznały się z florą i fauną obszarów Słowińskiego Parku Narodowego oraz z zasadami obowiązującymi na terenach chronionych i w rezerwatach.


Wizyta w Szkole Policji

05.06.2009 klasy szóste wraz z wychowawcami uczestniczyły w dniach otwartych w Szkole Policji w Katowicach-Piotrowicach. Uczniowie zapoznali się z pracą policjanta oraz zwiedzili sale treningowe szkoły, uczestniczyli w zawodach strzeleckich, oglądali pokazy tresury psów i koni policyjnych, sztuk walki, mogli przejechać się radiowozem policyjnym oraz skosztować pysznej grochówki.


Sprawozdanie z akademii z okazji Dnia Matki


Dnia 25.05.2009r w naszej szkole zorganizowana została uroczysta akademia z okazji Dnia Matki, na którą zaproszone zostały mamy uczniów klas I i II. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali program artystyczny. Występ małych artystów, wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki wywołały u mam wzruszenie. Zrobione z miłością laurki z życzeniami, symboliczna różyczka oraz szczery uścisk ukochanej mamy były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, i że są najlepsze na całym świecie. Wiele wzruszeń, łez i uśmiechów wzbudziły portrety mam wykonane przez ich pociechy. Mamy z dumą, życzliwym uśmiechem, jak i z niedowierzaniem odnajdywały siebie wśród wielu zaprezentowanych prac.
Dla uczniów impreza ta była znakomitą okazją, aby zaprezentować się ze swej jak najlepszej strony oraz pochwalić się swym talentem plastycznym, muzycznym, recytatorskim i tanecznym.
Te krótkie chwile spędzone podczas akademii z pewnością na długo pozostaną w pamięci mam, szczęśliwych i dumnych ze swych pociech oraz tych najmłodszych, których trud i zaangażowanie, jakie włożyły w przygotowanie uroczystości zostały tak miło i szczerze przyjęte.


Wizyta klasy I a i I b w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim

W środę 06 maja 2009 roku klasy pierwsze wraz z wychowawcami p. Barbarą Synowiec i p. Bernadetą Kuś były na wycieczce w Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy zademonstrowali strój strażaka który jedzie do pożaru oraz urządzenia które pomagają im w pracy. Pierwszaki zobaczyły jak wygląda wyposażenie wozu strażackiego. Strażacy udzielili kilku rad jak należy zachować się podczas pożaru a czego robić nie można. Na koniec spotkania dzieci wręczyły strażakom kwiaty i laurki z podziękowaniem za trudną i niebezpieczną prace.


Warsztaty dla wychowawców świetlic szkolnych

W dniu 18.05.2009r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty dla wychowawców świetlic powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Pierwszą część warsztatów przeprowadziła Redaktor Naczelna kwartalnika „Świetlica w Szkole”, Joanna Hoffmann, która zreferowała tematy poruszane na Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych w Warszawie. Temat spotkania to „Świetlica szkolna na miarę XXI wieku jej model, status i jakość. Odpowiedzialność prawna wychowawcy świetlicy”.
Następnie nauczycielki świetlic zapoznały się z technikami plastycznymi wykorzystywanymi w naszej świetlicy, między innymi obejrzały obrazki malowane na płótnie utwardzonym klejem do tapet, wazoniki wykonane techniką decoupage. Uczestniczki spotkania obejrzały również zajęcie pokazowe – laurki z kwiatami z bibuły, które wykonały uczennice klasy VIb.
Na zakończenie zostały omówione sprawy bieżące oraz problemy, z którymi borykają się świetlice. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki wykonane w świetlicy. Organizatorem spotkania była Ewa Bialucha.


Spotkanie z Agnieszką Żelewską

12 maja uczniowie klas piątych uczestniczyli w warsztatach plastycznych i spotkaniu z panią Agnieszką Żelewską - ilustratorką "Świerszczyka" oraz wielu książek dla dzieci. Uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z ilustratorką, zobaczyć jej prace oraz poprosić o autograf. Dzieci "pod okiem" pani Agnieszki wykonały również własne rysunki.
Za zaproszenie na warsztaty dziękujemy organizatorom - Gminnej Bibliotece Publicznej w Chełmie Śląskim.


Wycieczka szóstoklasistów

Dnia 29 i 30 kwietnia klasy szóste z SP2 Chełm Śląski wraz z opiekunami wyjechały na wycieczkę szkolną w Góry Opawskie. Wyjechaliśmy w godzinach porannych. W czasie jazdy autokarem zrobiliśmy krótki postój na podziwianie parku. Następnie weszliśmy na Górę Św. Anny. Tam zwiedzaliśmy sanktuarium i oglądaliśmy pomnik Powstańców Śląskich. Później dotarliśmy do Paczkowa, gdzie zwiedzaliśmy Kościół Parafialny, Wieżę Bramną Wrocławską i Dom Kata. Pojechaliśmy też do Gogolina z pomnikiem słynnej Karolinki. W wieczornych dojechaliśmy wreszcie do naszego pensjonatu "Czerwony Kozioł", zjedliśmy pyszną kolację, a następnie odbyła się dyskoteka, po której wszyscy mieliśmy pójść spać :). (Kto poszedł-to poszedł :P ). Następnego dnia, po śniadaniu wyjechaliśmy do Nysy zwanej Śląskim Rzymem głównie za sprawą licznych barokowych budowli sakralnych: Katedry i Pałacu Biskupiego zbudowanego z inicjatywy Karola Habsburga arcyksięcia austriackiego oraz fontanny Trytona z 1701 roku, wzorowanej na rzymskiej Fontanna Del Tritone. Drugą częścią programu wycieczki w tym dniu był pobyt na zamku w Mosznej. Zamek wyglądał jak plenery bajek Disney'a. Wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy pełni wrażeń do Chełmu. Szkoda, że już niedługo przyjdzie nam się rozstać z koleżankami i kolegami z podstawówki.

Anna Kawecka - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP2 Chełm Śląski
Katarzyna Niesyto - uczennica
Sabina Janota - uczennica


Ogłoszenie

W poniedziałek 9 czerwca 2009 o godzinie 17.00 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 zebranie rodziców dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010.

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I

 • Mundurek szkolny (krótki lub długi rękaw)
 • Komplet książek dla ucznia klasy I „Wesoła szkoła i przyjaciele” na cały rok (5 podręczników, 5 kart pracy, 5 zeszytów ćwiczeń, wyprawka, podręcznik z ćwiczeniami do zajęć komputerowych);
 • Piórnik, w którym są: pióro na naboje, ołówek, kredki ołówkowe, mazaki (6 sztuk), nożyczki, klej w sztyfcie, gumka, temperówka, linijka;
 • Zeszyt w kratkę i zeszyt w wąskie linie (16 kartkowe, podpisane);
 • Teczka papierowa z gumką (podpisana);
 • Bloki: 1 rysunkowy, 1 techniczny (podpisane)
 • Worek z materiału do plastyki (podpisany), w którym są: farby plakatowe (6 kolorów), papier kolorowy, kredki świecowe, 2 pędzle, kubek na wodę, plastelina
 • Worek z materiału na zmienne obuwie (podpisany)
 • Obuwie zmienne (sportowe) z białą podeszwą
 • Strój gimnastyczny: biała koszulka, krótkie spodenki lub spodnie dresowe (granatowe lub czarne)
 • Plecak lub tornister (średniej wielkości)
Mundurek można kupić w szkole od zaraz lub zamówić.
Bluzka z krótkim rękawem – 35 zł
Bluza z długim rękawem – 37 zł


Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W coroczny kalendarz uroczystości szkolnych jest wpisany apel z okazji rocznicy podpisania konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie klasy V a pod kierunkiem p. M. Adamskiej. Zaprezentował się też chórek szkolny prowadzony przez p. A. Kurę. Apel był wspaniałą okazją, by przybliżyć uczniom ważne wydarzenie historyczne.


Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

22 kwietnia w Gminnej Świetlicy Środowiskowej gościł Wiesław Drabik, autor książeczek dla dzieci. Na spotkaniu uczniowie najmłodszych klas naszej szkoły mogli zapoznać się z jego utworami.
Autor przytaczal zabawne anegdoty, czytał fragmenty tekstów oraz zadawał pytania dotyczące znajomości bajek. Dzieci , którym udało się udzielić prawidłowej odpowiedzi wyróżnione zostały drobnymi upominkami.
Po zakończeniu prezentacji młodzi czytelnicy mieli okazję zakupić książeczki oraz otrzymać specjalną dedykację z autografem.


22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

W dniu 22.04.2009 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim odbyła się akademia z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Klasy I - III obejrzały inscenizację przygotowaną przez uczniów kl. IIa oraz IIIb pt. „Bajka o Eko-Kapturku”, która uczuliła dzieci na kwestie związane z ochroną środowiska w którym żyjemy. Dla klas IV-VI nauczyciel przyrody p. Jan Janota wygłosił pogadankę na temat Dnia Ziemi, w której przybliżył konieczność ochrony środowiska. Omówił również działania ekologiczne, jakie podejmuje nasza szkoła: zbieranie puszek, zużytych baterii, sadzenie drzewek, sprzątanie świata, zbieranie żołędzi dla chorych zwierząt.
Uroczystość urozmaiciły piosenki uczniów klasy Vb, należących do chórku szkolnego, prowadzonego przez p. Adama Kurę.
Na akademii zostały również rozdane nagrody z konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod hasłem „Moje rady na odpady”.

Po akademii wybrani uczniowie klas starszych zasadzili wokół szkoły drzewka dostarczone przez p. Barbarę Mach z Nadleśnictwa Katowice.
Obchodzenie takich świąt jak Dzień Ziemi ma na celu nie tylko zapoznanie uczniów z zagrożeniami dla środowiska powodowanymi w dużej mierze działalnością człowieka, ale również na kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie.
Uroczystości z okazji Dnia Ziemi przygotowali:
- klasy I-III – inscenizacja oraz konkurs - E. Bialucha, B .Tworzydło, K. Urbańczyk
- klasy IV-VI – J. Janota


Uroczysty apel w dniu 17.04.2009 z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcze Piotra Guzego

Dnia 17.04.2009 wszyscy uczniowie jak i Dyrekcja i Grono Pedagogiczne świętowali Srebrny Jubileusz Kapłaństwa naszego Proboszcza ks. Piotra Guzego. Uczniowie powitali wchodzącego do szkoły Jubilata piosenką „Witamy Cię”, następnie odśpiewali „Barkę”, a po niej wyrecytowali pięknie wiersz i życzenia. Następnie delegacje wszystkich klas, oraz delegacja Dyrekcji i Grona Pedagogicznego złożyli życzenia i kwiaty dostojnemu Jubilatowi pozostali uczniowie śpiewali pieśń „Wszystkiego najlepszego”. Na koniec Ks. Proboszcz podziękował za pamięć, życzenia i kwiaty a wszyscy razem zaśpiewali „Sto lat”.


„Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”Pod takim hasłem zebrali się wszyscy nauczyciele i uczniowie, po trzech godzinach lekcyjnych w szkole, w sali na organistówce 8 kwietnia 2009. Jak co roku w ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną uczniowie przygotowali dla wszystkich zebranych misterium wielkanocne i przedstawienie o obrzędach wielkanocnych.
W tym roku tematem przewodnim inscenizacji była nie tylko męka i śmierć Jezusa Chrystusa, ale także wydarzenia mówiące o ustanowieniu Eucharystii. W przedsta¬wie¬niu głównym elementem był chleb i szacunek dla niego.
Misterium pod hasłem „Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” składało się z 6 scen, z których 2 rozgrywały się w czasach współczesnych, a pozostałe 4 – w Jerozolimie za czasów Jezusa. Punktem kulminacyjnym spektaklu było odczytanie słów Ewangelii wg św. Marka o męce i śmierci Pana Jezusa. Całość zakończyła scena adoracji Ciała Chrystusa w postaci chleba i zachęta do otworzenia drzwi swojego serca Chrystusowi oraz odważnego wyznawania wiary.
W tegorocznym misterium wystąpiło 30. uczniów klas IV i V. Uczniowie z wielkim poświęceniem odgrywali powierzone im role. W rolę Jezusa w tym roku wcielił się Dawid Nowrocki, Maryi – Monika Horst, Jana – Sławomir Palka, Piotra – Damian Misterek.
W dalszej część występu uczniowie klasy Ib przypomnieli wszystkim zebranym o „Obrzędach Wielkanocnych”. W sposób radosny i wesoły przypomnieli o malowaniu pisanek, pieczeniu baranka, lanym poniedziałku i wielu innych pięknych obyczajach związanych ze świętami wielkanocnymi, o których wszyscy powoli zapominamy.
Przedstawienie na podstawie scenariusza ks. Jerzego Bartoszka przygotowały Bernadeta Jaronicka i Ilona Misterek. Przedstawienie, które wszystkim przypomniało o zwyczajach przedświątecznych i świątecznych przygotowała Bernadeta Kuś. Po występach Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia świąteczne i ogłosiła wyniki konkursu, ogłoszonego w naszej szkole na trzy tygodnie przed świętami, na „Najładniejszą pisankę i kartkę świąteczną”. Konkurs przeprowadziły nauczyciele ze świetlicy Ewa Bialucha, Klaudia Urbańczyk oraz katechetka Ilona Misterek.


Kiermasz przedświątecznyJuż po raz kolejny grupa świetlicowa z wraz ze swoimi opiekunami zorganizowała kiermasz przed świąteczny. Na kiermaszu można było zakupić ozdoby na stół wielkanocny , oraz kartki świąteczne. Dochód za sprzedaży przeznaczony został na zakup artykułów papierniczych i przyborów szkolnych.


Pamiętamy o innych

Tradycyjnie już przed świętami uczniowie naszej szkoły wystąpili w sali na organistówce w Misterium Wielkanocnym dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim, oraz zaproszonych gości. Wszyscy członkowie i zaproszeni gości otrzymali drobne świąteczne upominki przygotowane przez uczniów naszej świetlicy.


XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

9 stycznia 2009 roku została przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 zbiórka pieniędzy w ramach XVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Kwota zebranych pieniędzy to 658 zł 17 gr.
Klasa Ia
49 zł
 
Klasa Ib
98,08 zł
III miejsce
Klasa IIa
31,54 zł
 
Klasa IIb
21,47 zł
 
Klasa IIIa
3,40 zł
 
Klasa IIIb
63,90 zł
 
Klasa IVa
10,57 zł
 
Klasa IVb
31,20 zł
 
Klasa Va
100,05 zł
II miejsce
Klasa Vb
133 zł
I miejsce
Klasa VIa
27,59 zł
 
Klasa VIb
88,37 zł
 


Święty Mikołaj też do nas zawitał


Święto Górnika

4 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie zgórnikami z okazju ich święta - Dnie Górnika Zaproszeni tatusiowie i dziadkowie górnicy wysłuchali wierszy i piosenek przygotowanych przez uczniów klasy IIIa. Dzieci życzyły górnikom dużo zdrowia, opieki św. Barbary i szczęścia, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Górnicy, podziękowali za program artystyczny i życzenia. Odpowiadali na pytania dzieci związane z pracą górnika i funkcjonowanie kopalni.
Na koniec górnicy poczęstowali wszystkie dzieci cukierkami.


Sprawozdanie z powitania ks. bp Józefa Kupnego oraz ze spotkania z nauczycielami na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląski w dniu 14.XI.2008

Ks. bp Józef Kupny rozpoczynając wizytację kanoniczną naszej parafii w pierwszej kolejności chciał spotkać się z nauczycielami naszej gminy. Na spotkanie to, zorganizowane przez ks. proboszcza Piotra Guzego i panią dyrektor Reginę Pioskowik, zaproszeni zostali wszyscy dyrektorzy, nauczyciele, oraz osoby wspomagające ich pracę. Zgodnie z harmonogramem najpierw biskup został powitany ze śpiewem na ustach przez dzieci naszej szkoły, później powitała Go oficjalnie pani dyrektor Regina Pioskowik, a po Niej dzieci naszej szkoły. Ks. biskup podziękował wszystkim za serdeczne przyjęcie i powitanie, wszyscy odmówili modlitwę po której ks. biskup Józef udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Po tym oficjalnym powitaniu dzieci udały się do domu, a zaproszeni goście spotkali się przy stole z księdzem biskupem. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, wszyscy obecni otrzymali pamiątkową książkę. Biskup podziękował za wkład włożony w wychowanie dzieci i młodzieży. To właśnie oni są przyszłością świata i ich wykształcenie jest bardzo ważne. Na koniec po wspólnej modlitwie ks. biskup udzielił błogosławieństwa i pożegnał się z zebranymi.


Sprawozdanie z koncertu „W hołdzie Janowi Pawłowi II” – spotkanie z ks. bp Józefem Kupnym 15.11.2008

W ramach wizytacji kanonicznej ks. bp Józef Kupny spotykał się z różnymi grupami w parafii, bardzo chciał spotkać się również z dziećmi i młodzieżą. Dlatego też do takiego spotkania doszło w sobotnie popołudnie w sali na organistówce. Na koncercie po hasłem w „Hołdzie Janowi Pawłowi II” zaprezentowały się wszystkie szkoły naszej gminy, począwszy od przedszkola skończywszy na szkole ponadgimnazjalnej.
Dzięki współpracy nauczycieli obu przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, oraz zespołu szkół ponadgimnazjalnych udało się zorganizować ten właśnie koncert. Pomysłodawcą koncertu była pani dyrektor Regina Pioskowik i ksiądz proboszcz Piotr Guzy. Za organizację była odpowiedzialna Ilona Misterek. Całe spotkanie przebiegło zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Na koniec słowo do zebranych dzieci i ich rodziców wygłosił ks. biskup. Po Nim głos zabrali wójt gminy Stanisław Jagoda i ks. proboszcz Piotr Guzy.
Szczególnie włączeni w organizację koncertu byli: pani dyrektor Regina Pioskowik, pani Beata Wesecka nauczyciel języka polskiego z gimnazjum dzięki której w przepiękny sposób nasza młodzież przedstawiła utwory poetyckie Karola Wojtyły oraz słowa Jana Pawła II. Duże zaangażowanie wykazali również: SM Beniamina, Grzegorz Kozub, Ilona Misterek których uczniowie śpiewali pieśni ku czci Jana Pawła II, pani dyrektor Urszula Myalska, nauczyciele obu przedszkoli – pani Anna Madeja, Alicja Achtelik, Aneta Bromboszcz. Podziękowania należą się również panu Michałowi Urbańczykowi za przygotowanie dzieci do występu instrumentalnego, osobom które były odpowiedzialne za oprawę muzyczną – czyli pani Annie Bołdys, Michałowi Urbańczykowi i Markowi Regule. Wspólną pracą wszystkich mogliśmy oddać hołd wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II.


Sprawozdanie z Akademii z okazji Dnia Niepodległości

7 listopada bieżącego roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji zbliżającej się 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchodach wydarzenia wzięli udział wszyscy uczniowie. Jako pierwsi swój program przedstawili uczniowie klasy II B. Zaprezentowali oni swoim kolegom z klas I – III montaż słowno – muzyczny poświęcony ojczyźnie i wolności.
W tym ważnym dla naszego kraju dniu również klasy IV – VI wysłuchały patriotycznych wierszy i pieśni komentujących długą i żmudną drogę Polaków ku wolności. Refleksję nad dziejami naszego kraju ułatwiły zebranym utwory recytowane przez uczniów klas V a, Vb i VIb (Anna Kawecka, Julia Kracla, Zuzanna Kurzeja, Dominika Wyciślok, Damian Misterek, Dawid Nawrocki, Adam Szwedor, Piotr Zmuda), zaś podniosły nastrój wśród zebranych wprowadziły pieśni patriotyczne takie jak „Rota”, „Legiony” czy „Przybyli ułani pod okienko” wykonane przez szkolny chórek (Monika Horst, Sandra Jochymczyk, Marta Noras i Kornelia Wojtowicz). Opiekę nad przygotowaniami do akademii sprawowali: mgr Barbara Dułacz, mgr Renata Dłucik, mgr Adam Kura, mgr Michał Stolecki. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni oklaskami.


Leśne pogotowie

30 października bieżącego roku dzieci klasy V A i V B Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim pod opieką nauczycieli mgr Grzegorza Zyzaka oraz mgr Jana Janoty uczestniczyły w zbiórce żołędzi dla „Leśnego Pogotowia”.Do pogotowia trafiają ranne, chore lub porzucone zwierzęta. Większość z nich, otoczona troskliwą opieką odzyskuje zdrowie i wraca na łono natury.
Zwierzęta, które nie mogą powrócić do pełni sił mają zapewnione schronienie do końca swoich dni. Wszystkich informacji odnośnie schroniska udzielił dzieciom podleśniczy pan Mirosław Jarnot, który przeprowadził krótką lekcję na temat bezpiecznego zachowania w lesie oraz żyjących gatunków zwierząt w nadleśnictwie Katowice. Zarówno lekcja przyrody w plenerze jak i zbiórka żołędzi cieszyła się wielkim zainteresowaniem dzieci. Oprócz mnóstwa pytań i pozytywnych wrażeń związanych z przebywaniem w lesie, dzieci zakończyły swoją wycieczkę ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.


Sprawozdanie z akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Dnia 13 października uczniowie naszej szkoły przedstawili krótki program artystyczny dla pracowników oświaty w dniu ich święta. Wśród zaproszonych znaleźli się oprócz obecnych nauczycieli i pracowników szkoły także nauczyciele emeryci. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością ksiądz proboszcz Piotr Guzy oraz poprzedni dyrektorzy placówki :pan Jan Zyzak i pani Grażyna Milka. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego przywitali zebranych i zapewnili o swojej wdzięczności, nie tylko z okazji święta. Program artystyczny był GALĄ, na której przyznawano odznaczenia w 7 kategoriach. Np.: medal uśmiechu czy oratora. Wśród nominowanych znaleźli się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły bez wyjątku. Uczniowie wręczyli wszystkim kwiaty i pamiątkowe medale.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły , z wyrazami szacunku za trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które są największym skarbem rodziców zwrócił się do zebranych Przewodniczący Rady Rodziców pan Krzysztof Siedlaczek. Zapewnił, że rodzice doceniają ogromny wysiłek dydaktyczny nauczycieli ich zaangażowanie, a często poświęcenie z jakim wypełniają oni powierzoną im misję. Miłym i zabawnym akcentem było przedstawienie pt: „Czerwony kapturek” w wykonaniu młodych ,lecz obiecujących aktorów z klas 4-6. Całość dialogów wykonywana była w gwarze śląskiej, co bardzo podobało się publiczności. Scenografia, kostiumy a zwłaszcza brawurowa gra głównych postaci przedstawienia rozbawiła do łez poważne zazwyczaj Grono Pedagogiczne i pozostałych gości.
Podczas akademii zaprezentował się również chórek szkolny, który jak co roku uświetnia szkolne imprezy.


Bezpieczna droga do szkoły

Dnia 11 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w pogadance przeprowadzonej przez funkcjonariusza policji na temat: Bezpieczna droga do szkoły.
Uczniowie zostali zapoznani przechodzenia przez jezdnię. Następnie w krótkich scenkach zostały przedstawione sytuacje, których dzieci powinny unikać - rozmowa z obcymi, zbliżanie się do bezpańskich psów.
Przypomniane zostały numery policji, straży pozarnej i pogotowia ratunkowego, aby w sytuacjach niebezpiecznych dzieci wiedziały jak sie zachować.


Archiwum aktualności z roku szkolnego 2008/2009    2009/2010  2010/2011   2011/2012    2012/2013   2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018   2018/2019   2019/2020