Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Z życia szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Dzisiaj mamy niedzielę, 29 stycznia 2023 roku.Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście. Na początku Pani Dyrektor przywitała wszystkich oraz serdecznie podziękowała za cały rok szkolny. Wyjątkowo wraz ze wszystkimi zakończenie roku świętowali tak szóstoklasiści, gdyż oni nie zostali absolwentami, a otrzymali promocję do klasy siódmej. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez klasę IVA. Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za wyniki w nauce. Wręczono również nagrody z innych konkursów oraz medale za osiągnięcia sportowe. Uczeń klasy 6b Karol Penczek otrzymał rower ufundowany przez radnych naszej gminy, jako nagrodę dla najlepszego szóstoklasisty. Na koniec Pani Dyrektor życząc wszystkim słonecznych, udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji przypomniała, że od 1 września nasza szkoła mieścić się będzie w 2 budynkach.


Akcja charytatywna „Himalaje muzyki”

W ramach akcji charytatywnych prowadzonych w naszej szkole nasi wolontariusz zbierali w miesiącu maju do puszek datki dla potrzebujących dzieci. Wspólnie z nauczycielami podjęto decyzję, iż zebrane pieniądze w kwocie 650 złotych zostaną przekazane na akcję „Himalaje muzyki” prowadzoną przez tygodnik „Niedziela” dla dzieci z Nepalu. Za ofiarowane pieniądze zostaną zakupione instrumenty muzyczne, dla dzieci które kochają muzykę tak samo jak nasze, a nie mają na czym grać. W ten sposób spełnimy ich marzenia, aby mogli doskonalić swoje umiejętności i rozwijać swoje muzyczne pasje.


Udział w Pikniku Żeglarskim

W dniach 21-23 czerwca 2017r. nad Zalewem Dziećkowice odbył się Żeglarski Biwak Integracyjny. To wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie od 12 lat. Nasza szkoła uczestniczyła w tej imprezie po raz jedenasty, uczniowie przygotowali i przedstawili program artystyczny. Nasza solistka Anna Tesarczyk zaśpiewała przepiękny song „Alleluja” oraz złote przeboje znanych polskich wykonawców. Nasz szkolny chórek pod bacznym okiem pani Dyrektor oraz Pana Krzysztofa Dłubisza zaśpiewał wesołe, wakacyjne piosenki, które rozbawiły i rozśpiewały całą publiczność, nasi uczniowie przygrywali na różnych instrumentach występom naszych uczniów.Pogoda dopisywała, więc dla ochłody były dla wszystkich pyszne lody. Dziękujemy za zaproszenie i z niecierpliwością czekam na kolejne.


Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 2 obchodzi swoje wielkie święto – 50 lat istnienia. Główna uroczystość odbyła się w sobotę, 17 czerwca. Do tego ważnego i niezwykłego dnia przygotowywaliśmy się od początku roku szkolnego. Dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów mogliśmy świętować razem z zaproszonymi gośćmi, naszymi absolwentami i całą lokalną społecznością.
Wszystko zaczęło się punktualnie o godzinie 12.00 uroczystą mszą w naszym kościele. Przy grze orkiestry i w asyście sztandarów chełmskich szkół, Urzędu Gminy, strażaków i górników przewodniczył jej ksiądz biskup Adam Wodarczyk. Przy ołtarzu pojawili się również: ksiądz proboszcz Piotr Guzy, absolwenci naszej szkoły księża Józef Szklorz i Marek Zyzak, ksiądz Robert Kaczmarek i ksiądz Mirosław Fridrich- nasi byli katecheci, a także księża wywodzący się z naszej parafii Jan Buchta i Paweł Buchta. W nabożeństwo aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie. Oprócz dyrekcji szkoły, nauczycieli i zaproszonych gości w kościele byli także uczniowie w odświętnych, śląskich strojach, oraz ich rodzice i dziadkowie. Po mszy w towarzystwie orkiestry wszyscy w pochodzie udali się do szkoły, gdzie miały odbyć się dalsze obchody 50-lecia.
Uroczystość w szkole, ze względu na pogodę, odbyła się na sali gimnastycznej, a nie na scenie ustawionej specjalnie na tę okoliczność na podwórzu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły dyrektor szkoły Regina Pioskowik powitała przybyłych gości: wójta gminy Stanisława Jagodę, przewodniczącą rady powiatu bieruńsko-lędzińskiego Annę Kubicę, zastępcę wójta Leszka Maciejowskiego, sekretarz gminy Celinę Ganobis, księdza proboszcza Piotra Guzego oraz proboszcza seniora Eugeniusza Góreckiego, dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Chełm Śląski oraz powiatu bieruńsko- lędzińskiego, specjalistę ds. edukacji przy Urzędzie Gminy Gabrielę Penczek, profesor Helenę Synowiec, profesora Jana Klimka, dyrektora kopalni Piast-Ziemowit Rajmunda Horsta, prezesa Fabryki Wentylatorów Fawent SA Józefa Kramarczyka, wiceprezesa zarządu Fawent SA Pawła Ścierskiego, prezesa Gminnej Spółki Komunalnej Piotra Szpitalnego, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu Agatę Nowińską, dyrektora GOPS Romanę Pardułę, dyrektora Gminnej Biblioteki Annę Kocur, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gabrielę Żórawik, prezesa GOSIR Grzegorza Wyciśloka, prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Teresę Misterek, Siostry Służebniczki z Chełmskiego Klasztoru, przedstawicieli współpracujących ze szkołą: Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Górników oraz Nadleśnictwa Katowice, nauczycieli, którzy uczyli kiedyś w naszej szkole, obecne grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, absolwentów oraz uczniów i licznie zgromadzonych rodziców. Następnie zaproszeni goście złożyli na ręce pani dyrektor życzenia i kwiaty, a także odczytali listy gratulacyjne. Niektórzy podczas wystąpień wspominali swoje uczniowskie lata spędzone w murach tej szkoły, w prywatnych dygresjach pozdrawiali swoich byłych wychowawców i nauczycieli.
Szczególnie uroczyście pani dyrektor chciała podziękować ludziom, którzy w szczególny sposób na przestrzeni 50 lat zasłużyli się swoją pracą na rzecz szkoły- były piękne statuetki „Dar serca za serce”.
Wyróżnienia otrzymali: wójt Stanisław Jagoda, proboszcz Piotr Guzy, pierwszy przewodniczący Rady Rodziców pan Czesław Ogiegło, przewodniczący Rady Rodziców w póżniejszych latach: pan Czesław Wilczak, pan Czesław Kulig, pani Joanna Wisiorek, pan Krzysztof Siedlaczek, pani Katarzyna Nowrocka oraz obecny przewodniczący Rady Rodziców pan Dariusz Parzniewski, oraz vice przewodnicząca pani Ewelina Stolecka. Nagrody otrzymali również byli dyrektorzy pan Jan Zyzak oraz pani Grażyna Milka. Przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Parzniewski uhonorował tą nagrodą obecną panią dyrektor Reginę Pioskowik.
Po tej części rozpoczęły się występy uczniów oraz absolwentów. Najpierw absolwenci w zainscenizowanym wywiadzie opowiadali o tym, jak wyglądała nauka w tej szkole przed wieloma laty – gdy ją wybudowano i dwadzieścia lat później, potem o tej samej szkole, ale już w czasach obecnych mówili uczniowie uczęszczający do niej teraz. W czasie występów artystycznych dzieci prezentowały swoje umiejętności oraz uzdolnienia. W strojach ludowych tańczyli wiązankę tańców śląskich, śpiewali piosenki z repertuaru znanych polskich artystów, grali na instrumentach. Pokazy uczniów wzbudziły ogromne zainteresowanie oglądających. Młodsi absolwenci przygotowali kabaret, który był wesołym zakończeniem programu artystycznego. Na nasze zaproszenie zatańczył dla wszystkich zespół Bingo ze Szkoły Tańca Astra z Oświęcimia, w którym występuje nasz uczeń. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły oraz Rada Rodziców.
Po części artystycznej wszyscy udali się na poczęstunek - myśliwski bigos, przygotowany specjalnie na tę okazję, pyszny śląski „kołocz” oraz specjały z grilla. Resztę uroczystości goście spędzili na przeglądaniu kronik szkoły, prezentacji multimedialnej o życiu współczesnym w szkole, podziwianiu galerii prac uczniów oraz na wspomnieniach i wspólnych rozmowach.
Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje na szkolnym podwórku a dla wszystkich stoiska z przekąskami.
Pani Dyrektor serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia wspaniałej uroczystości naszej szkoły.
Za zdjęcia dziękujemy Panu Józefowi Pacwie.


Ogólnopolska akcja masowego czytania „Jak nie czytam jak czytam”

W czwartek, 1 czerwca 10 czerwca dzieci z klas I-III przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania "Jak nie czytam, jak czytam". W tym samym czasie uczniowie z całej Polski zebrali się w swoich szkołach lub poza nimi, aby wspólnie czytać swoje ulubione książki. Akcja została zorganizowana po raz drugi przez Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. W ubiegłym roku -10 czerwca - 432 tysiące uczniów ustanowiło rekord w masowym czytaniu w jednym momencie. Głównymi celami akcji jest zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia) i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.


„Dzień Dziecka to radosne święto wszystkich dzieci”

Dzień Dziecka w naszej szkole był pełen atrakcji. Na początek Rada Rodziców poczęstowała wszystkich uczniów lodami firmy „Lodzio-Miodzio”. W tym wyjątkowym dniu przygotowano wiele atrakcji dla dzieci klas IV-VI- słodki poczęstunek, liczne konkursy oraz zabawy i turnieje. W międzyczasie uczniowie wzięli udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, przeprowadzonej pod kierunkiem pani z biblioteki szkolnej. W ramach święta dziecka dla uczniów klas IV-VI zorganizowano dzień sportu na obiektach GOSIR-u. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia obiektu i spędzenia w aktywny sposób kilku godzin, przetestowania urządzeń sportowych na siłowni. Ponadto uczniowie brali udział w licznych konkurencjach sportowych oraz w turnieju piłkarskim „MINI EURO”. Dzień Dziecka w naszej szkole przebiegł bardzo pomyślnie - to święto pełne radości i uśmiechu.


Prezentacja prac projektowych z języka niemieckiego- „Niemiecki na start”

Uczniowie klas IV-VI, uczęszczający na zajęcia języka niemieckiego zaprezentowali projekty, będące formą podsumowania i utrwalenia wiadomości z języka niemieckiego.
Do wykonania projektu uczniowie wykorzystywali wycinki z gazet, zdjęcia, widokówki, papier kolorowy itp., aby na jego kartkach zaprezentować się po niemiecku, napisać gdzie mieszkają oraz skąd pochodzą, zaprezentować po niemiecku drzewo genealogiczne swojej rodziny, wykonać makietę swego pokoju z opisem mebli itp.
Prace projektowe dały uczniom dużo satysfakcji oraz motywacji do dalszej nauki języka niemieckiego. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i estetyką wykonania zadania.
Na ostatniej akademii, kończącej rok szkolny 2016/2017, wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.


Majowe z Seniorami

25 maja grupa dziewcząt przy akompaniamencie Pauliny Sobczyk poprowadziła nabożeństwo majowe w Domu Opieki im. Św. Józefa w Chełmie Śląskim. Niestety pogoda nie dopisała i spotkanie zamiast w pięknym ogrodzie Sióstr Służebniczek odbyło sie w świetlicy. Wszyscy mieszkańcy domu, Siostry Służebniczki i osoby starsze aktywnie włączyły się w piękny śpiew pieśni ku czci Maryi.


Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji

24 maja 2017 r. uczniowie kl. II b z wychowawczynią i opiekunem pojechali do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Organizatorem i przewodnikiem wycieczki był p. Szymon Jeleń, który przybliżył specyfikę pracy policjantów, zapoznał dzieci z rodzajami służb policji i sprzętem policyjnym. Uczniowie zobaczyli motor i radiowozy funkcjonariuszy służby drogowej. Usłyszeli prelekcję i zobaczyli film na temat bezpieczeństwa na drodze. Zwiedzili również komendę, odwiedzili p. komendanta policji w gabinecie, zobaczyli siłownię. Mieli też okazję wejść do celi dla zatrzymanych, zapoznali się ponadto z działaniem alkomatu i spotkali się z technikiem kryminalistyki. Podczas całego pobytu uczniom towarzyszyła pani rzecznik prasowa komendy policji i pani policjantka. Na zakończenie wizyty uczniowie i policjanci zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Uczniowie podziękowali za miłe przyjęcie i życzyli policjantom sukcesów w trudnej pracy. Natomiast funkcjonariusze wręczyli uczniom odblaski i kodeks drogowy dla dzieci.


Wycieczka do Lipowca klas 2a i 2c

Dnia 24 maja klasy 2a i 2c wybrały się na wycieczkę autokarową do Lipowca w Wygiełzowie pod opieką wychowawczyń i opiekunów, aby wziąć udział w warsztatach i zwiedzić zabytkowy zamek dawnych biskupów krakowskich. Zbiórka odbyła się o 8.00 przed naszą szkołą. Po sprawdzeniu listy obecności i załatwieniu wszystkich spraw organizacyjnych, odjechaliśmy spod budynku naszej szkoły, nie mogąc doczekać się zobaczenia tego urokliwego zamku. Po krótkiej podróży byliśmy na miejscu - powitały nas, widoczne już z daleka, mury naszego celu. Po zaparkowaniu autokaru skierowaliśmy się krótkim spacerkiem do zamku w Lipowcu. Czekali już na nas rycerze, którzy pokazali i uczyli nas posługiwania się łukiem oraz walki rycerskiej. Dowiedzieliśmy się dużo o strojach i obyczajach rycerskich. Dziewczynki przyjęte zostały w poczet dwórek, a chłopcy zostali pasowani na rycerzy. Zajęcia warsztatowe przebiegały w temacie „Średniowieczny wehikuł czasu - czyli od pazia do króla”. Po warsztatach udaliśmy się na zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Przed ujrzeniem konkretnego pomieszczenia zamkowego, przewodnik zatrzymywał się i opowiadał nam historię tego miejsca, legendy związane z zamkiem w Lipowcu. Po wysłuchaniu barwnych opowieści przewodnika udaliśmy się, na zasłużony odpoczynek w postaci ogniska z pieczeniem kiełbasek. Na koniec wycieczki uczestnikom udało się kupić pamiątki i w godzinach popołudniowych wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń pod mury naszej szkoły, gdzie czekali na nas nasi rodzice.


Wycieczka klasy VIb 18-19.05.2017 Jura Krakowsko-Częstochowska

18 maja klasa VI B udała się na dwudniową wycieczkę szkolną po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Program wycieczki obejmował: zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale, spacer pod Maczugę Herkulesa, spacer po Ojcowskim Parku Narodowym: ruiny zamku w Ojcowie, film 3D, zwiedzanie starej osady młyńskiej „Boroniówka” oraz warsztaty kulinarne (ciasteczkowe), następnie udaliśmy się do Green Hotel & SPA gdzie po zakwaterowaniu i obiadokolacji dzieci korzystały z basenu, boiska, oraz bilardu. Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się na dalszą część wycieczki która obejmowała: zwiedzanie jaskini Nietoperzowej, spacer malowniczą Doliną Będkowską a następnie przy wspólnym ognisku w „Brandysówce” upiekliśmy kiełbaski oraz uczestniczyliśmy w zajęciach na świeżym powietrzu. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie ruin zamku Rabsztyn i chaty Kocjana. Wycieczce towarzyszyły dobre humory, liczne śpiewy oraz piękna pogoda, która nie opuściła nas do samego końca. Szczególne podziękowania dla opiekunów p. dyrektor Reginie Pioskowik oraz p. Grzegorzowi Zyzakowi składają wychowawca Krzysztof Dłubisz oraz klasa VI B.


Szekspiriada 2017

”To be or not to be … the best” – „Być albo nie być... najlepszym” - to pytanie zadają sobie uczniowie naszej szkoły, którzy kochają język angielski i aktywnie uczestniczą w krzewieniu literatury angielskiej. Dlatego tradycją stało się już uczestnictwo naszych uczniów w Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy w Języku Angielskim „Szekspiriada” orgaznizowanym przez Urząd Miasta w Lędzinach, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach oraz firmę edukacyjną Angmen.
W tegorocznej edycji, która miała miejsce 12 maja, naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Maja Fidler z klasy VIa zaprezentowała wiersz „Arachnid Academy” Diane Humphrey oraz Karol Penczek z klasy VIb z fragmentem książki „How to be an Alien” George Mikes’a.
Jury ocenia dobór repertuaru, jego walory literackie, interpretację tekstu, kulturę słowa, wymowę, poprawność językową, a także ogólny wyraz artystyczny. Rywalizacja była bardzo zacięta i liczna. Karol Penczek zajął w tym roku III miejsce. Gratulujemy i życzymy obu uczestnikom dalszych sukcesów i rozwijania swojej pasji językowej.


Spotkanie z panią Danutą Graj

11 maja uczniowie klas III a i III b spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej z panią Danutą Graj - autorką m.in. „Gazety z klasą”, dwutygodnika przeznaczonego dla uczniów trzech pierwszych klas szkoły podstawowej. W czasie spotkania rozwiązywali zagadki, rebusy, krzyżówek, opisywali treści obrazków.. Dowiedzieli się jak wygląda sam proces przygotowania gazetki do druku. Wszyscy chętni otrzymali autografy.


Wizyta w Koszęcinie

Uczniowie klas czwartych (IV a, IV b i delegacja z kl IV c) 17 maja wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w siedzibie zespołu "Śląsk" w Koszęcinie. Nim rozpoczęły się zajęcia, zwiedziliśmy pałac. Wejście na zabytkową wieżę i podziwianie widoku okolicy zrobiło duże wrażenie. Później uczniowie oglądali pamiątki, które zespół „Śląsk” zgromadził przez lata koncertując na wszystkich kontynentach. Profesjonalne warsztaty, prowadzone przez Panią Beatę - solistkę zespołu „Śląsk”, pozwoliły nauczyć się trojaka, który po wielu próbach, na koniec zajęć uczniowie perfekcyjnie zatańczyli. W trakcie warsztatów tanecznych nasze zajęcia odwiedził wicepremier, minister kultury P. Gliński, który tego dnia odwiedził Koszęcin, z okazji przyznania zespołowi „Śląsk” dotacji.
Kolejnym punktem naszego programu były zajęcia, na których dzieci poznały polskie tańce ludowe (trojaka, oberka, mazurka), ich rolę oraz znaczenie w życiu dawnej wsi. Okazuje się, że każdy ruch, gest albo krok taneczny ma określone znaczenie. Później prezentowane były tańce narodowe.
Kończąc naszą wizytę w siedzibie zespołu „Śląsk” zobaczyliśmy śląskie stroje i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Chełmu Śląskiego z przekonaniem, że kultura ludowa naszego Śląska jest niezwykle bogata i fascynująca.


Dzień Strażaka w SP2

11.05.2017r społeczność szkolna SP2 gościła wspaniałych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim. Oprócz życzeń, podziękowań, własnoręcznie wykonanych laurek, wierszy i piosenek uczniowie mieli okazję porozmawiać i dowiedzieć się od strażaków wiele ciekawostek o ich trudnej pracy. Wszyscy zgodnie orzekli, że Straż Pożarna jest potrzebna i niezwykle ważna w życiu społeczeństwa.
Zaproszeni goście zrobili również uczniom niespodziankę w formie perfekcyjnego pokazu udzielania pierwszej pomocy, a w ramach programu PILGRIM udzielili kilku cennych wskazówek o destrukcyjnym wpływie wypalania traw. Na koniec spotkania uczniowie mogli spędzić parę chwil w wozach strażackich, którymi goście przyjechali do szkoły i zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie ze strażakami na tle strażackich wozów bojowych. Spotkanie było niezwykle udane i ważne dla wszystkich.


Dzień otwarty dla Przedszkolaka

W dniu 10.05.2017r nasza szkoła gościła przedszkolaków z przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim. Po miłym powitaniu przez panią dyrektor szkoły Reginę Pioskowik dzieci przedstawiły swoje umiejętności, które zdobyły w przedszkolu. Następnie klasa IIIa i IIIb zorganizowały przedstawienia teatralne pt „Kopciuszek” i „Co się stało w gabinecie?”. Przedszkolakom bardzo się podobało.
Po przedstawieniu dzieci zwiedziły klasy, w których będą się od września uczyły. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła dzieciom pamiątkowe długopisy oraz słodki poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Do zobaczenie w szkole we wrześniu!


„Wiwat Maj, 3 Maj”

 


PILGRIM - sadzimy dąb na pamiątkę przystąpienia do projektu

Tegorocznym zwieńczeniem Dnia Ziemi było zasadzenie dębu w naszym szkolnym ogrodzie. Drzewo to będzie upamiętniać przystąpienie naszej szkoły do projektu ekologicznego „Pilgrim”. Chcemy aby nasi uczniowie poczuwali się do obowiązku dbania o naszą ziemię i troszczyli się o nią. Tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie wykonał uczeń klasy V Dawid Brzezina. Mamy nadzieję że nasz dąb będzie rósł tak jak wiedza naszych uczniów na temat ekologii.


Dzień Ziemi dla klas I-III

W tym roku już po raz kolejny nasza szkoła wzięła aktywny udział w obchodach Dnia Ziemi. We wtorek 25 kwietnia uczniowie klas młodszych zebrali się na sali gimnastycznej, aby uczcić to święto. Na początku uczniowie klasy IIIB przedstawili program artystyczny związany z zagrożeniami, jakie niesie współczesna cywilizacja. Poprzez wiersze, piosenki oraz informacje dotyczące segregacji odpadów starali się przekonać wszystkich, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i należy o nią dbać.
Po części artystycznej został przeprowadzony konkurs ekologiczny, który składał się z trzech etapów. Do tego konkursu zostali wcześniej wytypowani uczniowie, którzy reprezentowali daną klasę. W pierwszym etapie uczniowie odpowiadali na pytania związane z przyrodą, ochroną środowiska. Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której uczestnicy konkursu mieli za zadanie dopasować np. elementy wiosennej pogody czy do danego drzewa dopasować kształt liścia i owoce. Na zakończenie uczniowie zmagali się z zadaniami sprawnościowymi, np. kto zbierze najwięcej śmieci czy kto wrzuci najszybciej puszki do kosza. Wśród uczestników konkursu do ostatniej chwili trwała zacięta walka. Wszystkie odpowiedzi uczestników nagradzane były gromkimi brawami.
Po zakończonym konkursie jury w składzie: p. dyrektor Regina Pioskowik, p. wicedyrektor Ewa Sońta, nauczyciel przyrody Rafał Jaskóła ogłosiło wyniki.


PILGRIM - zdrowe i kolorowe kanapki

Choć za oknem temperatura raczej zimowa w naszej szkole zagościła już wiosna. A wszystko za sprawą trzecioklasistów, którzy w ramach projektu PILGRIM sprawili, że szkolne parapety zamieniły się w zielone miniogródki. Wyhodowane kiełki dzieci wykorzystały do przyrządzenia zdrowych i kolorowych kanapek. Po krótkiej prezentacji na temat zdrowego odżywiania się, wszyscy zgodnie stwierdzili, że zdrowe jedzenie może być pyszne, a szczególnie jeśli się je samodzielnie przyrządzi!


Warszaty Wielkanocne

11 kwietnia tuż przed Świętami Wielkiej Nocy klasa II c wybrała się na wycieczkę do muzeum miejskiego w Żorach na „Warsztaty Wielkanocne”. Już na samym progu byliśmy serdecznie przywitani przez gospodarzy świetlicy w gwarze tego regionu. Podczas pierwszego z warsztatów zapoznaliśmy się ze znaczeniem zwyczajów wielkanocnych takich jak: święcenie palmy wielkanocnej, zdobienie jaj, święcenie pokarmów, lany poniedziałek czyli śmigus-dyngus. Dzieci brały aktywny udział w zajęciach stały się specjalistami od przygotowania koszyczka wielkanocnego święconego w Wielką Sobotę, panowie polewali dziewczynki zwyczajem lanego poniedziałku. Dodatkowo wysłuchaliśmy opowieści wielkanocnych. Po pierwszej części warsztatów czekała na każdego z uczestników niespodzianka w postaci poczęstunku, każdy uczeń mógł spróbować kromki chleba z smalcem i wypić herbatkę. Po poczęstunku wzięliśmy udział w drugich warsztatach - artystycznych, gdzie wykonywaliśmy dekoracje świąteczne „Wielkanocny koszyczek”, który przywieźliśmy do naszej klasy. Uczniowie klasy II c wraz z opiekunami w godzinach popołudniowych w pełni przygotowani do obchodów Świąt Wielkanocnych wrócili do szkoły, gdzie czekali na nich rodzice.


Akademia przedświąteczna

12 kwietnia wszyscy uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, aby przypomnieć sobie przesłanie Świąt Wielkanocnych. Na początku w skupieniu i uwadze wszyscy przeżyli mękę Jezusa i Jego śmierć przedstawioną w dzisiejszym świecie. Otaczający nas świat chce przeszkodzić nam w przeżywaniu tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa, współczesnego człowieka bardzo wiele rzeczy odciąga od Boga, a właśnie ten czas Świąt Wielkiej Nocy ma nas do Niego przybliżyć. W rolę Jezusa w tym roku wcielił się Jakub Parzniewski, który odegrał swą rolę z pełnym skupieniem i zaangażowaniem, podając wskazówki dla współczesnych ludzi - którymi byli - Mateusz Jarosz, Mikołaj Grudniok, Agata Korzeniowska, Julia - a także dla człowieka najbardziej zabłąkanego, ale takiego który szedł dzielnie za Jezusem (Jakub Grzywacz). Oczywiście nie zabrakło żołnierzy, w których wcielili się Dawid Brzezina i Bartek Gorzkiewicz. Misterium prowadziło trzech narratorów: Paulina Sobczyk, Paulina Malcharek i Antosia Siarkowska. Nad oprawą muzyczną czuwała Paulina Sobczyk wraz z uczniami kl. VI - Zuzią Wojtowicz, Pauliną Wyciślok, Nikolą Wiśniewską, Julią Sałapatek i Mają Sikora.
Po misterium wielkopostnym uczniowie kl. IIc przypomnienie wszystkim tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. Przeplatali je piosenkami wiosennymi i oczywiście życzeniami.
Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny.


„Fantastyczny Konkurs”

3 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, odbył się uroczysty finał Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego "Fantastyczny Konkurs". Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich oraz popularyzacja literatury w środowisku dzieci i młodzieży, a także rozwijanie dbałości o język ojczysty. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy i polegał na wymyśleniu postaci fantastycznej, a następnie przedstawieniu jej w dowolnej formie plastycznej lub napisaniu jej charakterystyki albo opowiadania z jej udziałem. Wzięli w nim licznie udział uczniowie naszej szkoły. W kategorii literackiej I miejsce zdobyła praca pt.: „Moja przygoda z Ciał-Ciapkiem” Mateusza Smoleja - ucznia klasy IV c. W kategorii plastycznej I miejsce otrzymała Aleksandra Malczewska, II miejsce - Oliwia Jarnot, natomiast III miejsce wywalczył Paweł Madeja - uczniowie klasy IIIa. Wyróżnienia przypadły przypadły: Marcie Parysz - IIc i Michałowi Królowi - IIb. W związku z tym, że Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony jest na całym świecie w dzień urodzin Hansa Christiana Andersena, podczas finału „Fantastycznego Konkursu" zaprezentowano również krótką prezentację dotyczącą duńskiego baśniopisarza oraz jego twórczości.


EKO-edukacja w naszej szkole

W środę 22 marca w naszej szkole zawitał znany dziennikarz TVP Katowice Pan Marcin Jałowy, który jest autorem i prowadzącym program Ekoagent TVP Katowice. Pan Marcin przeprowadził dla wszystkich uczniów naszej szkoły interesującą prezentację multimedialną ukazującą degradację i zanieczyszczenie naszego naturalnego środowiska, przez nielegalne i dzikie wysypiska śmieci jakie ludzie robią w różnych miejscach np. w lesie, w strumyku górskim itp. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat wykorzystania śmieci i odpadów, a przede wszystkim zrozumiały jaki sens ma segregowanie śmieci. Spotkanie było zorganizowane za pośrednictwem "Firmy MASTER - odpady i energia" mieszczącej się w Tychach. Dziękujemy za piękną lekcję ekologii Panu Marcinowi i Firmie MASTER.


Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Dnia 22 marca 2017 r. odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie pierwszaków do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie, przygotowane przez uczniów klasy IIIa. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy obiecali, że zawsze będą szanować książki. Na zakończenie otrzymali zakładki do książki i pamiątkowe dyplomy, które będą im przypominać o tym uroczystym wydarzeniu.


Dzień świętego Patryka

Już kolejny raz nasza szkoła świętowała Dzień Świętego Patryka. Korytarze zazieleniły się od trzylistnych koniczynek, flag irlandzkich oraz kolorowych kwiatów. Większość uczniów ochoczo przyłączyła się do wspólnej zabawy ubierając się na zielono, a także przygotowując ciekawe gry i zabawy. Klasy piąte popisały się pokazem żywiołowego tańca irlandzkiego. Niezwykłą popularnością wśród naszych wychowanków cieszyło się stoisko z muffinkami oraz innymi słodkimi smakołykami, które kolorystyką i symboliką nawiązywały do Dnia Świętego Patryka. Pieniądze zebrane podczas świątecznego kiermaszu zostaną w całości przekazane na cel charytatywny – zakup pomocy szkolnych dla dzieci z Mozambiku. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, oraz nauczycielom zaangażowanym w akcję!


Przedstawienie „Kot w butach”

28 lutego klasa IV a wystawiła spektakl pt. "Kot w butach" według Jana Brzechwy, przygotowany pod kierunkiem p. M. Adamskiej. Motywem przewodnim bajki były: przyjaźń i wierność cenniejsze niż złoto. Widownię zapełnili uczniowie klas I - III.Z zainteresowaniem śledzili perypetie Jasia i zabiegi jego sprytnego kota. Młodym aktorom dziękujemy za włożony trud w przygotowanie przedstawienia, a rodzicom za włączenie się w przygotowanie strojów.


Spektakl Profilaktyczny „Świat według Reksia”

13.02.2017 odbył się w naszej szkole spektakl profilaktyczny dla klas I-III pt „Świat według Reksia”. Teatr Kurtyna zaprezentował niezwykły, zabawny, poruszający i mądry spektakl, wypełniony muzyką i humorem, skupionym tematycznie na realizacji najważniejszych działań edukacyjnych i profilaktycznych, obejmujących dzieci klas 1-3. Ta urocza lekcja teatralna promowała zdrowy styl życia oraz uwrażliwiła uczniów na kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i nauki opieki nad nimi.


Święto szkoły

Jak każe wieloletnia tradycja 9 lutego 2017 r. miało miejsce Święto Szkoły. Na początku uroczystości Pani Dyrektor Regina Pioskowik wraz z Panią wicedyrektor Ewą Sońtą przywitały uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przewodniczącego Rady Rodziców Pana Dariusza Parzniewskiego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły, przypomniano sylwetkę patrona naszej szkoły Floriana Adamskiego, następnie uczniowie przedstawili ciekawy program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Pani E. Bialuchy, B. Synowiec i T. Staniuchy. Oprawą muzyczną kierował Pan K. Dłubisz. Uroczysta akademia była tylko wstępem do szkolnego świętowania. Jak co roku uczniowie uczestniczyli w programie " Mam talent", prezentowali swoje zdolności wokalne, muzyczne, zręcznościowe. Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Później prezentacje, taniec i świetna zabawa przy muzyce wypełniły ten radosny dzień. Szkoda, że na kolejne święto musimy czekać cały rok.


Spotkanie autorskie z panią Gabrielą Kotas

8 lutego uczniowie klas I, IIa, IIb, i II d odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną, gdzie gościem była pani Gabriela Kotas – poetka, autorka tomików wierszy dla dorosłych: „Pogodna dojrzałość” i „Uśmiech codzienności” oraz wierszy dla dzieci zawartych w dwóch książkach: „Gabrysia – dzieciom” i „Leśna przygoda”. Autorka opowiedziała dzieciom o początkach swojej twórczości, o inspiracji, jaką stanowi dla niej codzienność, o zwierzętach ze swojego podwórka – sarence Kubie, kurce Rozalce i piesku Teodorze i wiele innych historii. Każda z opowieści została na spotkaniu barwnie zilustrowana stosownym wierszem. Na zakończenie uczniowie mogli zakupić tomik wierszy poetki i śliczne misie robione własnoręcznie przez poetkę.


Uroczystość „Dnia Babci i Dnia Dziadka” w Szkole Podstawowej nr 2

Są dwa takie styczniowe dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - Dzień Babci i Dzień Dziadka. W Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim zapraszanie babć i dziadków na uroczystość ich święta stało się tradycją na stale wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Ze względu na ferie uroczyste akademie z udziałem babć i dziadków odbyły się w lutym- w salce-„organistówce” (dla klas II dnia 1 lutego, a dla klas III i I dnia 2 lutego). Na wstępie pani dyrektor Regina Pioskowik ciepłymi słowami i życzeniami przywitała wszystkich gości. Następnie wystąpiły dzieci z klas I, II i III zaprezentowały montaż słowno- muzyczny o babci i dziadku oraz piękne przedstawienia bajek i baśni pod kierunkiem swoich wychowawczyń oraz zaprezentowały się laureatki gminnego konkursu gwarowego- Zuzanna Kołodziej, Paulina Sobczyk i Agata Korzeniowska. Mali artyści z przejęciem recytowali wiersze, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Również pięknymi piosenkami imprezę oprawili młodzi soliści z poszczególnych klas pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Krzysztofa Dłubisza. Na zakończenie odśpiewano tradycyjne „Sto Lat” a wnuczęta wręczyły swoim babciom i dziadkom laurki i prezenty wykonane na zajęciach plastycznych ze swoimi wychowawczyniami. W organizacji święta pomogły również mamy, działające w Radzie Rodziców.


„By ziemia stała się niebem…”

Tradycyjnie już w ostatni dzień przed przerwą świąteczną Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy uczniowie naszej szkoły zebrali się w sali na „organistówce”, aby obejrzeć przedstawienie wprowadzające wszystkich w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne przedstawienie jasełkowe pod tytułem: „By ziemia stała się niebem…” ukazywało zabieganie, brak czasu, wykorzystywanie innych, hałas i bałagan, który towarzyszy współczesnemu człowiekowi. Wszystkie te sceny z domu rodziny państwa Miłych obserwowały aniołowie w niebie wraz ze św. Franciszkiem (Mateusz Jarosz), któremu to szczególnie tradycje bożonarodzeniowe są bliskie, bo to właśnie on zadbał o ich kultywowanie, a zwłaszcza o budowę stajenek. Aniołowie w niebie wysyłają z pomocą do Anioła Stróża rodziny Miłych kolejnego Anioła, aby oboje pomogli tej rodzinie przeżyć w zgodzie, porządku i harmonii Święta Bożego Narodzenia. Cały spektakl przeplatany był przepięknym śpiewem kolęd śpiewanych przez chór anielski. W rolę Aniołów Stróżów perfekcyjnie wcieliły się uczennice Maja Sikora i Paulina Sobczyk. Rodzinę państwa Miłych doskonale reprezentowali także nasi wspaniali uczniowie: mama – Paulina Wyciślok, tata – Szymon Staniucha i trójka ich wspaniałych dzieci: Sylwia – Zuzia Wojtowicz, Piotr – Bartłomiej Klimek, oraz bardzo zabawny syn Jacek – Jakub Parzniewski. Najważniejszym momentem przedstawienia było przyjęcie niezapowiedzianych gości, zaraz po wieczerzy wigilijnej, którymi byli Maryja (Olga Wasik) i Józef (Mikołaj Grudniok) oraz ich nowonarodzone Dziecię. Na zakończenie tego świątecznego spotkania Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenie świąteczne i noworoczne, do tych życzeń dołączyli także uczniowie naszej szkoły życząc Dyrekcji, wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz wszystkim uczniom zdrowych, spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Za przygotowanie tegorocznych jasełek odpowiedzialne były: Ilona Misterek, Anna Malczyk i Anna Wilczak. Oprawę muzyczną przygotował Krzysztof Dłubisz wraz ze swoim anielskim chórkiem. To samo przedstawienie jasełkowe we wtorek 16 grudnia zobaczyli członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim, oraz zaproszeni goście.


Świąteczna wizyta w Klasztorze Sióstr Służebniczek

22 grudnia 2016r grupa uczennic w strojach śląskich - wraz z panią Dyrektor i wicedyrektor, panią katechetką oraz nauczycielem muzyki odwiedzili pensjonariuszy Klasztoru Sióstr Służebniczek w Chełmie Śląskim. Uczniowie zaprezentowali się krótkim przedstawieniem o tematyce bożonarodzeniowej, pokazali swe talenty muzyczne w grze na instrumentach oraz złożyli życzenia i obdarowali wszystkich podopiecznych oraz siostry drobnymi upominkami wykonanymi przez uczniów świetlicy szkolnej. Siostry oraz pensjonariusze również obdarowali dzieci podarunkami. Zarówno podopieczni jak i siostry, wraz z siostrą przełożoną Mariolą, byli bardzo wzruszeni, szczęśliwi i zadowoleni z odwiedzin uczniów. Wizyta zakończyła się wspólnym kolędowaniem. Na twarzach dzieci malowało się zaduma i wzruszenie. Uczniowie swą postawą dali przykład, że przed Bożym Narodzeniem trzeba pamiętać o innych ludziach, szczególnie starszych, samotnych i chorych. Ciepło i serdeczność, które wywołała nasza wizyta utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że chcą tam wrócić za rok.


Przedstawienie „Ucieczka smoków”

21 grudnia klasa IId zaprosiła klasę pierwszą na przedstawienie pt: „Ucieczka smoków”. Do występu uczniowie przygotowywali się bardzo sumiennie ucząc się ról i przygotowując stroje. Gościom podobał się teatrzyk, nagrodzili małych aktorów gromkimi brawami. Uczniowie kl IId postanowili przygotować następne przedstawiania.


XI Środowiskowe Spotkanie Kolędowe „Ruszajmy za Gwiazdą...”

9 grudnia 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim odbyło się XI Środowiskowe Spotkanie Kolędowe pod hasłem: „Ruszajmy za Gwiazdą...”. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem gości specjalnych wieczoru – scholi instrumentalno-wokalnej Angelus Domini działającej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Studzienicach. Niewątpliwie występ ten wprowadził wszystkich zebranych w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wspólne śpiewanie kolędowanie połączone z prezentacją zaproszonych gości począwszy od naszych przedszkolaków, a skończywszy na licealistach sprawiło, że wszyscy obecni mogli odczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Władz Gminnych, przedstawicieli Rady Gminy, księży naszej parafii, dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, sponsorów naszej szkoły oraz mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości. Pani Dyrektor Regina Pioskowik, przywitała wszystkich Gości, podziękowała za liczne przybycie, a jednocześnie wyraziła wielkie zadowolenie z faktu, iż z roku na rok przybywa szkół, które chcą w naszym kolędowaniu uczestniczyć, a co więcej biorą w nim udział także osobistości związanie ze światem muzyki. W tym roku w koncercie wzięli udział przedstawiciele przedszkoli z Chełmu Śląskiego i Imielina, szkół podstawowych z Chełmu Śląskiego, Kopciowic, Imielina, Lędzin-Goławca, Lędzin. Zaprezentowali się także uczniowie gimnazjum z Chełmu Śląskiego i Lędzin oraz licealiści i uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z Bierunia. Wszystkie prezentacje były połączone z wykonaniem kolęd i pastorałek w wersji instrumentalno-wokalnej. Wszyscy mali i więksi artyści wykazali się wielkim talentem zarówno muzycznym jak i wokalnym. Na zakończenie Pani Dyrektor Regina Pioskowik podziękowała wszystkim za przybycie do naszej szkoły, za wkład włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży do występów. Składając zebranym najlepsze życzenia świąteczne jednocześnie zaprosiła wszystkich na kolejne wspólne kolędowanie w przyszłym roku.


Święty Mikołaj w naszej szkole

Dzisiaj w naszej szkole był bardzo wesoły i słodki dzień, a to z sprawą Świętego, którego to dziś wspominaliśmy. Jak każe tradycja św. Mikołaj przyjechał do nas z prezentami i niespodzianką w postaci cukrowej waty. Przybył z całym orszakiem aniołków. Spotkanie z każdą klasą było indywidualne - uczniowie śpiewali piękne piosenki dla Niego, których nauczyła ich Pani Dyrektor, a do których przygrywał pan Krzysztof Dłubisz. Święty Mikołaj mógł z każdym porozmawiać i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o uczniach i naszej szkole. Było bardzo miło i serdecznie. Dyrekcja Szkoły serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji dla uczniów „Dnia Świętego Mikołaja” Radzie Rodziców oraz indywidualnym sponsorom. Do zobaczenia za rok...!


Dzień Górnika

4 grudnia swe święto obchodzą górnicy. W naszej szkole święto to obchodzone jest ze szczególnym pietyzmem, ponieważ mieszkamy w bliskim sąsiedztwie kopalń i wiele rodzin związanych jest z górnictwem. 5 grudnia w poniedziałek gościliśmy na uroczystej akademii liczne grono górników. Przybyli w galowych górniczych strojach. Najpierw obejrzeli część artystyczną pięknie przygotowaną przez klasy drugie pod kierunkiem p. B. Kuś i B. Tworzydło. Później wysłuchali wierszy i piosenek śląskich zaprezentowanych przez uczniów klas starszych przygotowanych przez p. Dyrektor R. Pioskowik i p. I.Rozmus. Nie zabrakło też śląskiego tańca w wykonaniu koła tanecznego. Nad oprawą muzyczną czuwał p.K.Dłubisz. Później nasi goście bardzo ciekawie opowiadali o górniczym stroju, jego historii oraz poszczególnych elementach. Odpowiadali też na pytania dotyczące pracy w kopalni. Po życzeniach przekazanych przez p. Dyrektor nasi goście zostali obdarowani laurkami i wysłuchali głośnego „Sto lat”.


Spektakl profilaktyczny

Dnia 1 grudnia 2016r. Uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w programie pt. „Inna niż Inni.”Mówiącym o zagadnieniach takich jak „inność”, czyli oryginalność, tolerancja, wrażliwość, ale także zwracającym uwagę na to, że w życiu nie ważne jest ile mamy, a kim naprawdę jesteśmy. Spektakl poruszał zagadnienia szacunku wobec wszystkich pracowników szkoły bez względu na to jakie stanowisko zajmują. Cisza na widowni była najlepszym dowodem atrakcyjności profesjonalnie przygotowanego przedstawienia.


VIII Powiatowe Warsztaty Plastyczne „Interart”


„Interart” to integracyjne warsztaty plastyczne dla uczniów szkół powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zaprzyjaźnionych szkół z Tychów i Mysłowic. 25 listopada br. uczennice naszej szkoły: Zuzanna Kołodziej, Wiktoria Kaniewska, Zahara Łuczak i Patrycja Borowa wzięły udział w VIII Powiatowych Warsztatach Plastycznych „Interart”, organizowanych przez Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Młodzi artyści mieli do dyspozycji ogromną ilość atrakcyjnych materiałów oraz różne propozycje prac. Nasze reprezentantki tworzyły kolejno, na prawie wszystkich stanowiskach. Na zakończenie otrzymały dyplomy i upominki od organizatorów. Swoje dzieła dziewczęta przywiozły do szkoły, pochwaliły się i opowiedziały o imprezie. Chętni na przyszły rok już są!


Gala Konkursowa „Po naszymu - czyli po śląsku”


25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim miała miejsce Gala Konkursowa „Po naszymu - czyli po śląsku”. Laureaci z naszej szkoły wystąpili przed liczną publicznością, wykonując utwory, które przyniosły im pierwsze miejsca. I tak, w konkursie recytatorskim zdobywczynie I miejsc: Zofia Kula (w kategorii klas I-III) oraz Helena Sikora (w kategorii klas IV-VI). W konkursie „Śpiywomy po śląsku”, w kategorii „zespoły wokalne” I miejsca w gminie zdobyły nasze zespoły w składzie: Patrycja Myalska, Natalia Myalska, Patrycja Wadas, Olga Kostyra, Miłosz Gębarowski, Olaf Gębarowski i Oskar Gębarowski (w kategorii klas I-III), oraz Nikola Wiśniowska, Julia Sałapatek, Paulina Wyciślok, Maja Sikora, Zuzanna Wojtowicz (w kategorii klas IV-VI). Naszemu zespołowi akompaniował pan Krzysztof Dłubisz. Również młodzi plastycy z naszej szkoły mogli się pochwalić swymi obrazami: Weronika Serafin zdobyła III miejsce, a Olga Kostyra wyróżnienie. Występy popisowe naszych młodych mistrzów śląskiej gwary i pieśni zostały nagrodzone oklaskami, laureaci otrzymali nagrody.


Nasi uczniowie na gminnych obchodach Święta Niepodległości


 


Akademia z okazji Święta Niepodległości


11 listopada uczniowie naszej szkoły przeżywali wspólnie 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program artystyczny przygotowany przez uczniów kl. IVb przybliżył nam ciężkie dzieje naszego kraju w latach 1795-1918: okres walk powstańczych i inne działania, których celem była wolność i niezależność naszego państwa. W czasie uroczystej akademii swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali uczestnicy konkursu wierszy patriotycznych. Dopełnieniem spotkania był koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez uczniów kl. IV-VI, każda z nich zaprezentowała jedną z wybranych przez siebie pieśni.


Hubertus - święto myśliwych i leśników

W niedzielę 6 listopada 2016 roku w leśniczówce na Błędowie uczennice naszej szkoły czynnie uczestniczyły w Mszy Świętej z okazji wspomnienia świętego Huberta - patrona myśliwych i leśników. Koło Łowieckie „Łąbądź”, które jest opiekunem leśniczówki współpracuje z naszą szkołą już od kilku lat. Co roku uczniowie zbierają żołędzie i kasztany dla zwierząt leśnych i przekazują je myśliwym z leśniczówki na Błędowie.


Ocalić od zapomnienia...


Tradycyjne już uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych wybrali się na nasz cmentarz parafialny, aby tam złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Nasza szkoła dba o to, by nasi uczniowie pamiętali o swoich przodkach, ale także szczególnie o żołnierzach i ludziach, którzy przelali krew po to byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Modląc się przy tej mogile pamiętamy o Tych którzy są pochowani na naszym cmentarzu, ale także o tych którzy ginęli za naszą wolność.


Zbiórka żołędzi i kasztanów27 października bieżącego roku miał miejsce finał zbiórki żołędzi i kasztanów. Rywalizację szkolną wygrały dzieci klas czwartych które pod opieką pani dyrektor Reginy Pioskowik, v-ce dyrektor Ewy Sońty oraz wychowawców Ewy Kolny i Grzegorza Zyzaka uczestniczyły w wycieczce pieszej do lasu. Przy domku myśliwskim „Błędówka” Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieruniu odbyła się lekcja przyrody w terenie oraz spotkanie z sokolnikiem panem Markiem Woźniakiem.
Dzieci miały przygotowany słodki poczęstunek po którym mogły spalić kalorię gdyż przygotowano dla nich bieg po lesie. W kategorii dziewcząt najszybsza była Anna Sokołowska a wśród chłopaków Jakub Lesiecki.
Ostatnim punktem programu było ognisko z pieczeniem kiełbasek na którym wręczono nagrody rzeczowe dla osób które przyniosły najwięcej kilogramów żołędzi i kasztanów. Najlepsi z najlepszych to Zahara Łuczak, Zuzanna Wyrwa, Daria Kruk, Natalia Urbańczyk, Mateusz Smolej i Mateusz Lewandowski.


Alarm na wypadek pożaru dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim


26 października 2016 roku został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas obecnych w szkole oraz nauczyciele i zatrudniony personel. Sama akcja przebiegła bardzo sprawnie i bez żadnych komplikacji. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz personel stosowali się do regulaminu, który został przedstawiony wcześniej na szkoleniu.


Święto Pocztowca w SP2


W dniu 19 października 2016r, aby uczcić „Dzień Pocztowca” uczniowie klas III wybrali się z życzeniami do pobliskiego urzędu pocztowego. Uczniowie zaprezentowali pani naczelnik oraz pozostałym urzędnikom poczty program artystyczny, pod czujnym okiem wychowawców oraz nauczyciela muzyki. W czasie wycieczki dzieci miały możliwość przyjrzenia się pracy urzędników pocztowych. Z wielkim zainteresowaniem oglądały pomieszczenia poczty (miejsce do wrzucania listów, miejsce przy okienku itp.) Wizyta na poczcie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Uczniowie uznali ten zawód za bardzo interesujący, wymagający dużego zaangażowania jak również poświęcenia. Na koniec spotkania uczniowie złożyli wszystkim życzenia oraz wręczyli własnoręcznie wykonane laurki.


Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


14.10.2016r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Akademię szkolną przygotowali uczniowie klasy IIB, IIC i IVA pod kierunkiem wychowawców i p. Krzysztofa Dłubisza, który zajął się oprawą muzyczną. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Montaż słowno - muzyczny zawierał wiersze odpowiednio dobrane i skierowane do każdego nauczyciela. Oprawę muzyczną stanowiły piosenki w doskonałym wykonaniu naszych uczniów.Po części artystycznej odbył się „pokaz mody nauczycielskiej”, gdzie w rolę aktorów wcieli się uczniowie klas IV i V. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Regina Pioskowik, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia dodatkową niespodzianką dla uczniów był występ magika.


„Chrzest 966 - śladem narodzin Polski”


10 października 52 uczniów klas IV wybrało się na wycieczkę „Śladem narodzin Polski” do najstarszego istniejącego klasztoru w Polsce, którego założyciele – Benedyktyni – byli w sercu tamtych wydarzeń. Na terenie opactwa w Tyńcu uczniowie z racji przypadające w tym roku 1050 rocznicy przyjęcia chrztu mogli przyjrzeć się z bliska jak wyglądała Polska w 966 roku i jak wpłynął na nią chrzest przyjęty przez Mieszka I. Poznali także skutki chrystianizacji. Uczniowie odgrywali sceny z czasów Mieszka i Dobrawy, zwiedzali opactwo poznając jego legendy i tajne sekrety. Odwiedzili także tutejsze muzeum. Kolejną atrakcją warsztatów był udział w wielkoformatowej grze planszowej, która była ciekawą podróżą do przeszłości. Na koniec każdy uczestnik mógł odbić samodzielnie pamiątkowy dyplom metodą sitodruku, a także z pomocą instruktora tą samą metodą odbić reprodukcję orła na koszulce. Po niezwykłej wyprawie do przeszłości wszyscy z radością przenieśli się do świata teraźniejszego. W jednym z krakowskich centrum rozrywki świetnie bawili się rywalizując ze sobą w czasie gry w kręgle. Odwiedzili także jedna ze znanych i lubianych restauracji dla dzieci. Szczęśliwi, radośni i troszeczkę zmęczeni wrócili do domów.


Ślubowanie klas pierwszych


4 października, odbyła się jedna z najmilszych uroczystości w naszej szkole. Trzynaścioro dzieci złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy, proboszcz parafii, przewodniczący Rady Rodziców, Dyrekcja Szkoły wraz z nauczycielami i pracowanikami szkoły, rodzice, a przede wszystkim dzieci klasy I. Sześcio i siedmiolatki zaprezentowały to, czego się nauczyły. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, grały na instrumentach perkusyjnych. Otrzymały wiele prezentów, które ufundowała dyr. szkoły, uczniowie klas II i rodzice. Po uroczystości, rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek. Uroczystość przygotowała wych. klasy Bożena Stolecka i rodzice uczniów.


Jesienny spacer do lasu


29 września 2016r. klasy IIb i IId wybrały się ze swoimi wychowawczyniami na długi jesienny spacer do lasu.


Lekcja przyrody

7 i 8 września bieżącego roku dzieci klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim pod opieką pani dyrektor Reginy Pioskowik, v-ce dyrektor Ewy Sońty oraz wychowawców Danuty Koziołek, Ewy Kolny, Michała Stoleckiego, Rafała Jaskóły, Krzysztofa Dłubisza i Grzegorza Zyzaka uczestniczyły w wycieczce pieszej do lasu. Przy domku myśliwskim „Błędówka” Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieruniu odbyła się lekcja przyrody w terenie.
Dzieci wysłuchały krótkiej lekcji o lesie "Błędowskim". Dowiedziały się, że Błędów należy do programu Natura 2000 i jest to zapadlisko pogórnicze, na którego terenie wykształciło się torfowisko przejściowe. To raj dla miłośników ważek. Spotkać tutaj można chociażby objętą ścisłą ochroną gatunkową zalotkę większą. Wyjątkową rzadkością jest inna ważka – najmniejsza w Polsce – iglica mała; została ona wpisana do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych.
Na podstawie obserwacji uczniowie określali typ gatunkowy tamtejszego lasu, wymieniali nazwy drzew. Brali również udział w zabawie, która miała na celu zobrazowanie poszczególnych warstw leśnych m.in. korony drzew, podszytu, runa leśnego, ściółki. Następnie dzieci wskazywały te warstwy w lesie błędowskim oraz wymieniały zwierzęta zamieszkujące poszczególne warstwy. Podsumowaniem lekcji było wymienienie zagrożeń dla lasu: rekultywacja terenów poprzemysłowych, zmiana stosunków wodnych, wycinanie drzew w strefie ochronnej, zanieczyszczenie terenu przez ludzi oraz wyrzucanie odpadów i śmieci.
Po lekcji przyrody w plenerze uczniowie zbierali żołędzie dla zwierząt, spacerowali po lesie i zbierali grzyby. Oprócz mnóstwa pytań i pozytywnych wrażeń związanych z przebywaniem w lesie, dzieci zakończyły swoją wycieczkę ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.


Miłe powitanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2


W dniu 13.09.2016r. dyrekcja SP2 wraz z gronem pedagogicznym zorganizowali dla wszystkich uczniów szkoły miłą niespodziankę z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego- zabawy na „Dmuchańcach”. Wszyscy uczniowie pod opieką swych wychowawców mogły się bawić i figlować na zabawkach dmuchanych, które firma p. Przemysława Wadasa udostępniła za darmo. W czasie zabawy dzieciom dopisywały humory i piękna słoneczna pogoda.


Dożynki 2016


04.09.2016r o godz.9.30 w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim odbyła się uroczysta msza dziękczynna za tegoroczne plony tzw. „Dożynki”. Uczestniczyły w nich uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci szły ubrane w przepiękne stroje śląskie w uroczystym korowodzie przy muzyce z koroną dożynkową i chlebem do kościoła. Uczestnictwo w tej uroczystości jest jednym z elementów wpisanych w autorski szkolny program regionalny, który przez cały rok realizuje nasza placówka.


Rozpoczęcie roku szkolnego


Pierwszego września 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Na wstępie pani dyrektor przywitała grupę uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie pierwszej. Następnie został przedstawiony krótki program artystyczny. Po części oficjalnej uczniowie razem ze swoim wychowawcą udali się do klas, gdzie przypomnieli sobie zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole, a także zapoznali się ze swoim planem zajęć. Cieszymy się, że po wakacyjnych podróżach i przygodach możemy wrócić do szkolnych obowiązków, aby z pełni sił i zapału rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę.


Archiwum aktualności z roku szkolnego 2008/2009    2009/2010  2010/2011   2011/2012    2012/2013   2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018   2018/2019   2019/2020