Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Grono Pedagogiczne

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.


Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
Pioskowik Regina - dyrektor, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Buras-Chrostek Grażyna - wicedyrektor, język polski
Sońta Ewa - wicedyrektor, biblioteka
Amrozik Maria - nauczanie wczesnoszkolne, język polski
Baczyńska Marta - język angielski
Baranowska Dorota - język polski
Bryjok Ewa - tyflopedagog
Ciora Klaudia - nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie fizyczne
Chrostek Jolanta - matematyka
Dłubis Monika - surdopedagog
Dłubisz Krzysztof - muzyka, informatyka
Dłucik Renata - historia
Dułacz Barbara - nauczanie wczesnoszkolne
Duszkiewicz Teresa - matematyka
Figiel-Kopczyńska Judyta - nauczanie wczesnoszkolne
Gdak Sebastian - biologia, przyroda, wychowanie fizyczne
ks. Guzy Piotr - religia
Janek Mateusz - fizyka, chemia, matematyka
Jarosz Ewa - język angielski, doradztwo zawodowe
Koziołek Danuta - język polski
Kracla Krzysztof - wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne
Kulesza-Kubiciel Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Kuś Bernadeta - nauczanie wczesnoszkolne
Leńdźwa-Wyciślok Aleksandra - język niemiecki, biblioteka
Manecka Małgorzata - język angielski, zajęcia logopedyczne
Misterek Ilona - religia
Ochojska Barbara - geografia, informatyka
Ronke Maria - nauczanie wczesnoszkolne
Sokołowska Magdalena - psycholog szkolny
Soroka Ewelina - język angielski
Ticman Renata - nauczyciel bibliotekarz, świetlica
Tomecka Joanna - nauczanie wczesnoszkolne
ks.Urbanek Marek- religia
Wesecka Beata - język polski
Wycik Barbara - matematyka
Zyzak Grzegorz - wychowanie fizyczne
Żórawik Katarzyna - pedagog szkolny, WDŻ
Wychowawcy klas
Ia Barbara Dułacz - sala nr 10
Ib Maria Ronke - sala nr 26
Ic Joanna Tomecka - sala nr 10
IIa Maria Amrozik - sala nr 11
IIb Klaudia Ciora - sala nr 11
IIIa Bernadeta Kuś - sala nr 12
IIIb Juduta Figiel-Kopczyńska - sala nr 12
IVa Sebastian Gdak - sala nr 25
IVb Teresa Duszkiewicz - sala nr 23
V Krzysztof Kracla - sala nr 24
VIa Barbara Ochojska - sala nr 5
VIb Aleksandra Leńdźwa-Wyciślok - sala nr 6
VIc Joanna Kulesza-Kubiciel - sala nr 7
VId Ewa Jarosz - sala nr 8
VIIa Beata Wesecka - sala nr 1
VIIb Krzysztof Dłubisz - stołówka
VIIc Marta Baczyńska - sala nr 4
VIIIa Barbara Wycik - sala nr 2
VIIIb Renata Dłucik - sala nr 3
VIIIc Grzegorz Zyzak - sala nr 9