Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Świetlica szkolna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Kontakt
Zielona Szkoła 2018
GZO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Grono Pedagogiczne

Dzisiaj mamy niedzielę, 22 lipca 2018 roku.


Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
Pioskowik Regina - dyrektor, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Buras-Chrostek Grażyna - wicedyrektor, język polski
Sońta Ewa - wicedyrektor, język niemiecki
Adamska Małgorzata - nauczyciel bibliotekarz
Baranowska Dorota - język polski
Bialucha Ewa - nauczanie wczesnoszkolne
Dłubisz Krzysztof - muzyka, technika
Dłucik Renata - historia
Dułacz Barbara -nauczanie wczesnoszkolne
Gdak Sebastian - biologia, wychowanie fizyczne
ks. Grzywocz Łukasz - religia
ks. Guzy Piotr - religia
Jamińska Grażyna - matematyka
Janek Mateusz - fizyka, chemia, matematyka
Jarosz Ewa - język angielski
Jaskóła Rafał - przyroda
Koziołek Danuta - język polski
Kracla Krzysztof - wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne
Kulesza-Kubiciel Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Kuś Bernadeta - nauczanie wczesnoszkolne
Leńdźwa-Wyciślok Aleksandra - język niemiecki
Malczyk Anna - język angielski
Manecka Małgorzata - język angielski
Misterek Ilona - religia
Ochojska Barbara - geografia, informatyka
Penczek Elżbieta - język angielski
Reguła Agnieszka - logopeda
Stachoń Monika - surdopedagog
Staniucha Teresa - pedagog szkolny, WDŻ
Stolecka Bożena - nauczanie wczesnoszkolne
Stolecki Michał - plastyka, informatyka
Synowiec Bernadeta - nauczanie wczesnoszkolne
Ticman Renata - nauczyciel bibliotekarz, świetlica
Tworzydło Barbara - nauczanie wczesnoszkolne
Wesecka Beata - język polski
Wilczak Anna - nauczanie wczesnoszkolne
Wycik Barbara - matematyka
Zyzak Grzegorz - wychowanie fizyczne
Żórawik Katarzyna - pedagog szkolny, WDŻ

Wychowawcy klas
Ia Barbara Dułacz
Ib Ewa Bialucha
II Bożena Stolecka
IIIa Bernadeta Kuś
IIIb Bernadeta Synowiec
IIIc Anna Wilczak
IIId Barbara Tworzydło
IVa Beata Wesecka
IVb Krzysztof Dłubisz
IVc Anna Malczyk
Va Barbara Wycik
Vb Renata Dłucik
Vc Grzegorz Zyzak
VIa Michał Stolecki
VIb Rafał Jaskóła
VIIa Danuta Koziołek
VIIb Aleksandra Wyciślok-Leńdźwa
2a/G Grażyna Jamińska
2b/G Małgorzata Manecka
3a/G Sebastian Gdak
3b/G Barbara Ochojska