Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
Zielona Szkoła 2019
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Grono Pedagogiczne

Dzisiaj mamy czwartek, 22 sierpnia 2019 roku.


Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
Pioskowik Regina - dyrektor, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Buras-Chrostek Grażyna - wicedyrektor, język polski
Sońta Ewa - wicedyrektor, język niemiecki
Adamska Małgorzata - nauczyciel bibliotekarz
Amrozik Maria - nauczanie wczesnoszkolne
Baczyńska Marta - język angielski
Baranowska Dorota - język polski
Bialucha Ewa - nauczanie wczesnoszkolne
Bryjok Ewa - tyflopedagog
Dłubisz Krzysztof - muzyka, technika
Dłucik Renata - historia
Dułacz Barbara - nauczanie wczesnoszkolne
Figiel-Kopczyńska Judyta - nauczanie wczesnoszkolne
Gdak Sebastian - biologia, przyroda
ks. Grzywocz Łukasz - religia
ks. Guzy Piotr - religia
Hudy Mariola - przyroda
Jamińska Grażyna - matematyka
Janek Mateusz - fizyka, chemia
Jaronicka Bernadeta - matematyka
Jarosz Ewa - język angielski
Jędryka Joanna - świetlica
Koziołek Danuta - język polski
Kracla Krzysztof - wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne
Kulesza-Kubiciel Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Kuś Bernadeta - nauczanie wczesnoszkolne
Leńdźwa-Wyciślok Aleksandra - język niemiecki
Manecka Małgorzata - język angielski
Misterek Ilona - religia
Ochojska Barbara - geografia, informatyka
Penczek Elżbieta - język angielski
Pioskowik Klaudia - wychowanie fizyczne
Reguła Agnieszka - logopeda
Stachoń Monika - surdopedagog
Staniucha Teresa - pedagog szkolny, WDŻ
Stolecki Michał - plastyka, informatyka
Ticman Renata - nauczyciel bibliotekarz, świetlica
Wesecka Beata - język polski
Wycik Barbara - matematyka
Zyzak Grzegorz - wychowanie fizyczne
Żórawik Katarzyna - pedagog szkolny, WDŻ
Wychowawcy klas
Ia Bernadeta Kuś - sala nr 11
Ib Judyta Figiel - sala nr 12
IIa Barbara Dułacz - sala nr 10
IIb Ewa Bialucha - sala nr 10
III Maria Amrozik - sala nr 26
IVa Barbara Ochojska - sala nr 25
IVb Bernadeta Jaronicka - sala nr 23
IVc Joanna Kulesza-Kubiciel - sala nr 24
IVd Ewa Jarosz - sala nr 19
Va Beata Wesecka - sala nr 24
Vb Krzysztof Dłubisz - sala nr 19
Vc Ilona Misterek - świetlica nr 2
VIa Barbara Wycik
VIb Renata Dłucik
VIc Grzegorz Zyzak
VIIa Michał Stolecki
VIIb Sebastian Gdak
VIIIa Danuta Koziołek
VIIIb Aleksandra Leńdźwa-Wyciślok
3a Grażyna Jamińska
3b Marta Baczyńska