Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Zielona Szkoła 2020
Pracownia fizyczno-chemiczna
Matematyka 7-8
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Grono Pedagogiczne

Dzisiaj mamy poniedziałek, 6 lipca 2020 roku.


Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
Pioskowik Regina - dyrektor, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Buras-Chrostek Grażyna - wicedyrektor, język polski
Sońta Ewa - wicedyrektor, biblioteka
Amrozik Maria - nauczanie wczesnoszkolne, język polski
Baczyńska Marta - język angielski
Bialucha Ewa - nauczanie wczesnoszkolne
Bryjok Ewa - tyflopedagog
Chrostek Jolanta - matematyka
Dłubisz Krzysztof - muzyka, technika
Dłucik Renata - historia
Dułacz Barbara - nauczanie wczesnoszkolne
Duszkiewicz Teresa - matematyka
Figiel-Kopczyńska Judyta - nauczanie wczesnoszkolne
Gdak Sebastian - biologia, przyroda
ks. Guzy Piotr - religia
Janek Mateusz - fizyka, chemia
Jaronicka Bernadeta - matematyka
Jarosz Ewa - język angielski, doradztwo zawodowe
Koziołek Danuta - język polski
Kracla Krzysztof - wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne
Kulesza-Kubiciel Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Kuś Bernadeta - nauczanie wczesnoszkolne
Leńdźwa-Wyciślok Aleksandra - język niemiecki, biblioteka
Manecka Małgorzata - język angielski, zajęcia logopedyczne
Misterek Ilona - religia
Ochojska Barbara - geografia, informatyka
Pioskowik Klaudia - nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie fizyczne
Stachoń Monika - surdopedagog
Staniucha Teresa - pedagog szkolny, WDŻ
Stolecki Michał - plastyka, informatyka
Ticman Renata - nauczyciel bibliotekarz, świetlica
ks. Urbanek Marek- religia
Wesecka Beata - język polski
Wycik Barbara - matematyka
Zyzak Grzegorz - wychowanie fizyczne
Żórawik Katarzyna - pedagog szkolny, WDŻ
Wychowawcy klas
Ia Maria Amrozik - sala nr 11
Ib Klaudia Pioskowik- sala nr 11
IIa Bernadeta Kuś - sala nr 12
IIb Judyta Figiel - sala nr 12
IIIa Barbara Dułacz - sala nr 10
IIIb Ewa Bialucha - sala nr 10
IV Krzysztof Kracla - sala nr 26
Va Barbara Ochojska - sala nr 18K
Vb Teresa Duszkiewicz - sala nr 23
Vc Joanna Kulesza-Kubiciel - sala nr 24 i 7
Vd Ewa Jarosz - sala nr 19
VIa Beata Wesecka - sala nr 1
VIb Krzysztof Dłubisz - sala nr 9
VIc Marta Baczyńska - sala nr 4
VIIa Barbara Wycik - sala nr 2
VIIb Renata Dłucik - sala nr 5
VIIc Grzegorz Zyzak - sala nr 7
VIIIa Michał Stolecki - sala nr 6
VIIIb Sebastian Gdak - sala nr 8