Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Świetlica szkolna
Konkursy
Dla Rodziców
Pomoc misjom i akcje
Dokumenty
Wkręć się w pomaganie
Kontakt
Zielona Szkoła 2017
GZO
Gminne Przedszkole nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Gimnazjum
Zespół Szkół Ponadgim.
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Grono Pedagogiczne

Dzisiaj mamy piątek, 18 sierpnia 2017 roku.Wychowawcy klas
Ia Bożena Stolecka
IIa Bernadeta Kuś
IIb Bernadeta Synowiec
IIc Anna Wilczak
IId Barbara Tworzydło
IIIa Barbara Synowiec
IIIb Ewa Bialucha
IIIc Anna Malczyk
IVa Barbara Wycik
IVb Renata Dłucik
IVc Grzegorz Zyzak
Va Michał Stolecki
Vb Rafał Jaskóła
VIa Danuta Koziołek
VIb Krzysztof Dłubisz
Nauczanie zintegrowane klasa 1 Bożena Stolecka
Nauczanie zintegrowane klasa 2 Bernadeta Kuś
Bernadeta Synowiec
Anna Wilczak
Barbara Tworzydło
Nauczanie zintegrowane klasa 3 Barbara Synowiec
Ewa Bialucha
Anna Malczyk
Język polski Danuta Koziołek
Dorota Baranowska
Matematyka Barbara Wycik
Marek Pędrys
Język angielski Anna Malczyk
Elżbieta Penczek
Janina Szopa
Przyroda Rafał Jaskóła
Historia Renata Dłucik
Informatyka Michał Stolecki
Plastyka Michał Stolecki
Muzyka Krzysztof Dłubisz
Technika Krzysztof Dłubisz
Wychowanie fizyczne Grzegorz Zyzak
Rafał Jaskóła
Religia ks. Piotr Guzy
Ilona Misterek
Język niemiecki Ewa Sońta
Świetlica Iwona Rozmus
Renata Ticman
Biblioteka Małgorzata Adamska
Pedagog szkolny Teresa Staniucha