Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Sześciolatki w szkole
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Świetlica szkolna
Konkursy
Dla rodziców
Adopcja na odległość
Dokumenty
Diagnozy wewnątrzszkolne
Wkręć się w pomaganie Karolinie
Kontakt
Zielona Szkoła 2014
GZO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Gimnazjum
Zespół Szkół Ponadgim.
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Grono Pedagogiczne

Dzisiaj mamy piątek, 22 sierpnia 2014 roku.Nauczanie zintegrowane klasa 1 mgr Barbara Tworzydło
mgr Bernadeta Kuś
mgr Barbara Dułacz
Nauczanie zintegrowane klasa 2mgr Bożena Stolecka
mgr Bernadeta Synowiec
Nauczanie zintegrowane klasa 3 mgr Barbara Synowiec
mgr Ewa Bialucha
Język polski mgr Danuta Koziołek
mgr Dorota Baranowska
Matematyka mgr Barbara Wycik
mgr Bernadeta Jaronicka
Język niemiecki mgr Ewa Sońta
Język angielski mgr Anna Malczyk
mgr Ewa Jarosz
Przyroda mgr Jan Janota
Historia mgr Iwona Rozmus
Informatyka mgr Michał Stolecki
Plastyka mgr Michał Stolecki
Muzyka mgr Adam Kura
Technika mgr Adam Kura
Wychowanie fizyczne mgr Grzegorz Zyzak
mgr Rafał Jaskóła
Religia ks. Piotr Guzy
mgr Ilona Misterek
Świetlica kierownik: mgr Renata Ticman
Biblioteka mgr Małgorzata Adamska
Pedagog szkolny mgr Teresa Staniucha