Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Świetlica szkolna
Konkursy
Dla Rodziców
Adopcja na odległość
Dokumenty
Diagnozy wewnątrzszkolne
Wkręć się w pomaganie
Kontakt
Zielona Szkoła 2016
GZO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Gimnazjum
Zespół Szkół Ponadgim.
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Grono Pedagogiczne

Dzisiaj mamy czwartek, 28 lipca 2016 roku.Nauczanie zintegrowane klasa 1 mgr Judyta Figiel
mgr Bernadeta Synowiec
mgr Anna Wilczak
mgr Monika Głos-Ganobis
Nauczanie zintegrowane klasa 2 mgr Barbara Synowiec
mgr Ewa Bialucha
mgr Anna Malczyk
Nauczanie zintegrowane klasa 3 mgr Barbara Tworzydło
mgr Bernadeta Kuś
mgr Barbara Dułacz
Język polski mgr Danuta Koziołek
mgr Dorota Baranowska
Matematyka mgr Barbara Wycik
mgr Bernadeta Jaronicka
Język angielski mgr Anna Malczyk
mgr Elżbieta Penczek
mgr Janina Szopa
Przyroda mgr Rafał Jaskóła
Historia mgr Renata Dłucik
Informatyka mgr Michał Stolecki
Plastyka mgr Michał Stolecki
Muzyka mgr Krzysztof Dłubisz
Technika mgr Krzysztof Dłubisz
Wychowanie fizyczne mgr Grzegorz Zyzak
mgr Rafał Jaskóła
Religia ks. Piotr Guzy
mgr Ilona Misterek
Język niemiecki mgr Ewa Sońta
Świetlica mgr Renata Ticman
mgr Renata Dłucik
mgr Dorota Baranowska
Biblioteka mgr Małgorzata Adamska
Pedagog szkolny mgr Teresa Staniucha