Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Gabinet logopedyczny

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek


Godziny pracy logopedy szkolnego
Małgorzata Manecka
Konsultacje i instruktaż dla rodziców w godzinach pracy logopedy.


PORADY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW:

 • Postaraj się, aby wypowiedzi kierowane do dziecka były poprawne;
 • Zalewaj dziecko „kąpielą słowną”;
 • Staraj się odpowiadać na pytania zdawane przez dziecko;
 • Prawidłowe gryzienie, żucie i połykanie mają bardzo istotny wpływ na rozwój mowy dzieci dbaj o prawidłowy przebieg tych czynności:
 • Zwróć uwagę na słuch dziecka - jeżeli coś cię niepokoi skontaktuj się z lekarzem;
 • Nie zmuszaj dziecka leworęcznego do posługiwania się prawą ręką w okresie kształtowania mowy;
 • Nie zmuszaj dziecka do wczesnego wypowiadania głosek bez osiągnięcia odpowiedniej sprawności narządów mowy;
 • Mów zawsze w nawiązaniu do konkretnych znajdujących się w zasięgu wzroku przedmiotów czy obrazków, często powtarzaj te same informacje, zachęcaj do utrzymywania kontaktu wzrokowego;
 • Staraj się ograniczyć kontakt z komputerem, telewizją na rzecz wspólnej rozmowy, czytania książek, wspólnej zabawy, wykonywania domowych czynności;
 • Doceniaj, chwal, nagradzaj za każde osiągnięcie;
 • Ucz wierszyków i rymowanek, wprowadzaj zabawy paluszkowe np. Idzie rak nieborak, Sroczka kaszkę warzyła. Rytm i koordynacja mają ogromne znaczenie dla rozwoju, płynnej zrozumiałej mowy;
 • Prowadź ćwiczenia oddechowe: dmuchanie baniek mydlanych, dmuchanie na lekkie przedmioty, dmuchanie na wiatraczki, granie na prostych instrumentach muzycznych: trąbka, flet, zdmuchiwanie świeczki, picie i dmuchanie przez słomkę itp.
 • Wprowadzaj proste ćwiczenia gimnastyki buzi i języka w formie zabawy np.. buziaki dla mamy, oblizywanie się jak miś po zjedzeniu miodu, koniki, sięganie językiem do nosa, do brody, do prawego ucha, do lewego ucha, liczenie ząbków językiem itp.
O normie rozwoju mowy dziecka mówimy wtedy, gdy:
 • 3 latek – porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, b, m, n, f, w, t, d, l, k, g, ch, j, ś, ź, ć dź);
 • 4 latek – wymawia s, z, c, dz;
 • 5 latek – wymawia sz, rz, cz, dż;
 • 6 latek – wymawia r;
 • 7 latek – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.
Nie uczymy dziecka 4 letniego na siłę wymawiać głoski "r". Najważniejsze, aby dana głoska była poprawnie realizowana w odpowiednim okresie rozwojowym.

Ważne jest, aby dziecko prawidłowo wymawiało wszystkie głoski przed rozpoczęciem nauki szkolnej, gdyż wada wymowy może być przyczyną poważnych problemów szkolnych, zwłaszcza prawidłowego opanowania nauki czytania i pisania.

Wpływ czynności pokarmowych na artykulacji głosek:
 • ogryzanie pokarmu – przygotowanie do wymowy głosek: a, e, f, w;
 • przyjmowanie pokarmu – przygotowanie do wymowy głosek: i, y;
 • zwężanie i zaokrąglanie warg przy przyjmowaniu pokarmu – przygotowanie do wymawianie głosek: o, u;
 • zamknięcie ust po oddzieleniu kęsa pokarmu – przygotowanie do wymowy głosek: p, b, m;
 • utrzymanie pokarmu na środkowej części języka – przygotowanie do wymowy głosek ciszących i syczących: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz;
 • uniesienie czubka języka do wałka dziąsłowego (twarde miejsce za górnymi zębami) – przygotowanie do wymowy głosek: sz, ż,cz, dż, r, l, t, d, n.

Co nas powinno zaniepokoić w mowie dziecka?
 • Wszystkie zmiany anatomiczne w budowie aparatu artykulacyjnego (krótkie wędzidełko podjęzykowe, zbyt duży język, język gruby, zbyt napięty, język leniwy – leżący w dole jamy ustnej, rozszczepy podniebienia, warg, przerośnięty trzeci migdał.
 • Podczas artykulacji dziecko wysuwa język między zęby lub dotyka wargi.
 • Brak komunikacji dziecka z otoczeniem, dziecko nie rozumie mowy innych osób, nie reaguje na polecenia lub nie wykazuje zainteresowania kontaktem z innymi dziećmi.
 • Dziecko trzyletnie nie wymawia którejkolwiek ze samogłosek.
 • Dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. „d” na „t”.
 • Opóźnienie w nabywaniu kolejnych etapów mowy sa większe niż 6 miesięcy.
 • Dziecko zniekształca głoski lub zastępuje je innymi, które nie występują w języku polskim np. wymawia „r” gardłowo.
 • Dziecko jąka się, miewa blokady i często powtarza głoski, sylaby lub ma problemy z rozpoczęciem mowy.
 • Gdy mamy wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy np. nie reaguje na niektóre dźwięki (np. wysokie) lub często prosi o powtarzanie wypowiedzi.
 • Dziecko mówi przez nos.

Sukcesy mimo wad
Wiele znanych osób miało wady wymowy: problemy z jąkaniem miał Mojżesz, Karol Darwin, Izaak Newton, Winston Churchill czy popularny komik Jaś Fasola. Do tych osób należała również Marilyn Monroe oraz król Anglii Jerzy VI, a dzięki terapii odnieśli wielkie sukcesy.