Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Patron szkoły

Dzisiaj mamy wtorek, 28 maja 2024 roku.Florian Adamski

Florian Adamski i jego towarzysze: Cecylia Wisiorek, Wilhelm Met,Franciszek Roj byli absolwentami mysłowickiego Seminarium Nauczycielskiego. Po jego ukończeniu pracowali jako nauczyciele i wychowawcy. W czasie II wojny światowej wspólnie redagowali, wydawali i kolportowali gazetkę „Braciom na otuchę”. Za swoją konspiracyjną działalność zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Sosnowcu, a następnie przewieziono ich do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam ich stracono – Florian Adamskiego, Cecylię Wisiorek i Wilhelma Meta 25 stycznia, a 11 kwietnia 1943 Franciszka Roja. Data Święta Szkoły w Chełmie zbiega się z datą śmierci jej patrona (25 stycznia 1943) i dniem nadania szkole imienia (25 stycznia 1985).