Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Uczniowie
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Zielona Szkoła 2020
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Projekty realizowane w roku szkolnym 2009/2010

Dzisiaj mamy czwartek, 23 stycznia 2020 roku.Projekt „Pierwszaki”

16 czerwca w naszej szkole odbył się pokaz efektów pracy uczniów uczestniczących w projekcie „Pierwszaki”. Na pokaz przybyli rodzice i dyrektor szkoły. Dzieci zaprezentowały się w przedstawieniu „Bal u Misia Uszatka”, inscenizowały ruchem piosenki, przedstawiły również instrumentację muzyczną piosenki na instrumentach perkusyjnych. Pokazały się także w przedstawieniu ekologicznym „Szanujmy naszą planetę Ziemię”. Ponadto zaprezentowały swoje uzdolnienia sportowe, ćwicząc na różnych przyborach. Uczniowie otrzymali pamiątkowe pacynki – myszki, natomiast rodzicom wręczono diagnozy końcowe inteligencji dzieci. Wszyscy wspólnie dobrze się bawili. Pokaz uczniów wywołał wśród rodziców wielki aplauz.


Odkrywamy swoje talenty
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Od 1 lutego 2010 r. do 20 czerwca 2010 r. w SP 2 w Chełmie Śląskim realizowany jest II etap Projektu Pierwszaki – Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.
Projekt ten realizowany jest w klasie Ib pod kierunkiem wych. Bernadety Synowiec. W ramach 50-godzinnych zajęć pozalekcyjnych udział bierze 18 uczniów.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działanie dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod treści kształcenia. Kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywność, ciekawości poznawcze i otwartości na wiedzę.


Program rządowy „Radosna szkoła”

W Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim zakończono realizację programu rządowego „Radosna szkoła”. Celem tego programu było doposażenie sal lekcyjnych w klasach I-III w pomoce dydaktyczne, materiały do integracji wielozmysłowej, klocki, układanki, zabawki oraz zestawy dużych figur geometrycznych.
Sprzęt ten będzie sprzyjał wspomaganiu ćwiczeń relaksacyjnych,motorycznych, wzrokowo-słuchowo-ruchowych, artykulacyjnych i zabawom twórczym w kącikach zabawy i relaksu .
Program„Radosna szkoła” przyczyni się w znacznym stopniu do realizacji założeń nowej podstawy programowej w klasach pierwszych oraz przygotowania naszej szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich.


Projekt edukacyjny
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Uczniowie klasy II a zakończyli zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach Projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt został opracowany w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na 50 dodatkowych godzinach pozalekcyjnych. Zajęcia z uczniami prowadziła wychowawczyni klasy p. Barbara Synowiec. Program przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej ( w I edycji także kontynuacja przez uczniów klasy drugiej ). Głównym celem Projektu jest wdrażanie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Udział w programie klasa zakończyła prezentacją efektów pracy uczniów, na którą zaproszeni zostali rodzice. Prezentacja odbyła się w piątek 18 grudnia 2009 roku.


„Światowy dzień Citi dla społeczności”

W dniu 7.11.2009r. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga w Warszawie, wspierana przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., realizuje w całej Polsce „Światowy dzień Citi dla społeczności”.
W roku 2009 zgłoszone zostały 74 zrealizowane przez pracowników banku projekty z czego 66 o łącznej wartości 293 076,91 pln zostało nagrodzonych. Projekty realizuje w sumie 600 wolontariuszy.
W Chełmie Śląskim w Szkole Podstawowej nr 2 został zrealizowany projekt zgłoszony przez p. Beatę Jaskółę pt.: „Zapewnienie dzieciom kl I-III miejsca i warunków do twórczej ekspresji ruchowej”. w ramach imprezy uczniowie szkoły wzięli udział w zabawie oraz licznych konkursach za które otrzymali wspaniałe nagrody przekazane przez Citi Bank Handlowy oraz zakupione ze środków otrzymanych od licznych sponsorów.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim serdecznie dziękuje Fundacji, wolontariuszom, Radzie Rodziców, a przede wszystkim Państwu Jaskóła za napisanie i zrealizowanie projektu oraz sponsorom imprezy: Państwu Nowrockim, Państwu Sławickim, Państwu Sokołowskim , Państwu Opitek, Państwu Zientek, Państwu Galusek, Państwu Socha, właścicielom firmy Achtelik, a także prezesowi KS Stal Chełm Śląski panu Krzysztofowi Ziajce.


Archiwum projektów z roku szkolnego 2008/2009