Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Projekty realizowane w roku szkolnym 2010/2011

Dzisiaj mamy niedzielę, 10 grudnia 2023 roku.Odkrywamy swoje talenty
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Od 3 stycznia 2011 r. do 20 czerwca 2011 r. w naszej szkole realizowany jest III etap Projektu Pierwszaki – Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Projekt ten realizowany jest w klasie Ia pod kierunkiem wych .Barbary Tworzydło.
W 50-godzinnych zajęciach pozalekcyjnych udział bierze 24 uczniów.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod treści kształcenia..
Jego istota to wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działanie dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywność, ciekawość poznawczą i otwartość na wiedzę.


Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga, która działa przy Banku Hadlowym w Warszawie SA – CITI HANDLOWY, po raz piąty organizuje Światowy Dzień Citi dla Społeczności –„WOLONATARISZ NA BANK”2010.W tym roku na 100 zgłoszonych projektów zostało 92 nagrodzonych, dofinansowanie do zatwierdzonych projektów wyniosło 406049,54 złotych, weźmie udział 820 wolontariuszy i będzie 19000 odbiorców pomocy. Oprócz akcji „Wolontariusz na Bank” fundacja organizuje inne akcje:
1/Edukacja finansowa:
-grosikowe wędrówki
-tydzień dla oszczędzania
-a co to bank?
-dzielę się wiedzą
2/ Krewnicay z banku-akcje krwiodawstwa w kilku miastach w polsce
3/ Hocki-klocki - zajęcia artystyczne dla dzieci
4/ Jak kochać dziecko - warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli
W województwie śląskim zostały zatwierdzone dwa projekty i oba dotyczą pomocy mieszkańcom Chełmu Śląskiego. Jest tu już trzeci organizowany w Chełmie Wolontariat Pracowniczy. W tym roku oba projekty skierowane są do najmłodszych mieszkańców Chełmu. Pierwszy projekt, który napisała Beata Jaskóła realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2. Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2009r montowania elementów placu zabaw. Szkoła otrzyma w tym roku do już istniejących części placu, następne : zjeżdżalnie i most wiszący .
Drugi projekt napisała Anna Słabosz przy dużym udziale i pomocy Gabrieli Penczek, a dotyczy zagospodarowania terenu Gminy pod plac zabaw w Chełmie Małym. Dzięki zaangażowaniu i dofinansowaniu przez Urząd Gminy dla dzieci z terenów popowodziowych powstał ciekawie zagospodarowany teren z dużym placem zabaw, na którym będą mogły spędzać czas wolny dzieci i dorośli –mieszkańcy Chełmu Małego.
Jednocześnie przy Urzędzie Gminy w Chełmie zostało zorganizowane społeczne oddawanie krwi przez mieszkańców W akcje zaangażowany był Wójt Gminy, proboszcz parafii, Fundacja Kronenberga, która ufundowała nagrody dla każdego oddającego krew. Liczne plakaty i ulotki informowały o możliwości przekazania najcenniejszego „lekarstwa” jaki może dać człowiek człowiekowi.


Archiwum projektów z roku szkolnego 2008/2009    2009/2010