Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2010/2011

Dzisiaj mamy niedzielę, 10 grudnia 2023 roku.Ferie w szkole

W pierwszym tygodniu ferii nasi uczniowie mieli możliwość spędzenia ferii w szkole. Zajęcia trwały w dniach 17-21.01.2011r. w godz. 9.00-13.00. W godz. 9.00-11.00 dzieci przebywały w świetlicy, gdzie miały zorganizowane zajęcia pod hasłem „W Królestwie Pani Zimy”. Były konkursy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, m.in. masy solnej, waty, koronek, brokatu. Ponieważ zimowa pogoda nie dopisała, konkurs na najładniejszego bałwanka odbył się w świetlicy. Uczniowie rywalizowali między sobą w zespołach, aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. O godzinie 11.00 rozpoczynały się zajęcia sportowe na sal gimnastycznej, gry zespołowe, zabawy, zawody bardzo lubiane przez uczniów. W ostatnim dniu szkolnych ferii zostały rozdane nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Chełmie Śląskim.


„Pomóżmy bezdomnym zwierzętom!” – akcja zakończona

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w akcję zbierania rzeczy dla bezdomnych zwierząt, szczególnie uczniom klas IV. Do świetlicy przynoszono suchą karmę, miski dla zwierząt, makaron, koce itp. – wszystko, co przyda się w schronisku dla zwierząt. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane na rzecz Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach.


Spotkanie mikołajkowe w świetlicy

7 grudnia w naszej świetlicy odbyło się Spotkanie Mikołajkowe. Na dzieci, które przybyły w tym dniu, czekało wiele atrakcji. Na początku świetlicę odwiedziły aniołki i renifer, które przyniosły niespodzianki od św. Mikołaja.
Uczniowie, którzy najbardziej aktywnie włączali się w zajęcia świetlicowe, otrzymali zasłużone nagrody. Można się było również popisać znajomością piosenek i wierszy, były zimowo-mikołajkowe zagadki. Rozdane zostały też nagrody z „Misiowego konkursu”. Na koniec wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
Nagrodzeni uczniowie, którzy zdobyli największą ilość czerwonych serduszek w zajęciach świetlicowych:
I miejsce: Bartek Moskal, kl. Ib
I I miejsce: Patryk Moskal, kl. Ib
III miejsce: Bartek Kulik, kl. Ia
Wyróżnienia:
Natalia Idziak, kl. Ib
Weronika Jochemczyk, kl. IIIa
Natalia Cieplok, kl. III b


Pomóżmy bezdomnym zwierzętom!

Do świetlicy można przynosić suchą karmę, miski dla zwierząt, makaron, koce itp. – wszystko, co przyda się w schronisku dla zwierząt. Akcja będzie trwać do 10 grudnia 2010r.
Wszystkie zebrane rzeczy przekażemy na rzecz Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach.
Dziękujemy wszystkim za poparcie akcji.


Świetlica szkolna

W początkowym okresie istnienia szkoły przez kilka lat działała świetlica, lecz ze względu na zbyt małą liczbę sal lekcyjnych pomieszczenie to zaczęło służyć jako klasa.
W roku szkolnym 2005/2006 została wznowiona działalność świetlicy w naszej szkole. Na wstępie opracowana została dokumentacja związana ze świetlicą:
- roczny plan pracy świetlicy, gdzie została wyszczególniona tematyka zajęć świetlicowych w formie tygodniowych bloków tematycznych. Tematyka zawiera treści bliskie dzieciom: przeżycia dzieci, bajki, pory roku, zabawy, święta. Tematy zajęć związane są również z zachęcaniem do czytelnictwa, zdrowego trybu życia, sportu itp.
- tygodniowy rozkład zajęć świetlicowych. W każdym dniu tygodnia odbywają się zajęcia innego typu.
- regulamin świetlicy, gdzie ustalone zostały zasady zachowania w świetlicy.
- karty zgłoszeń do świetlicy - zostały opracowane na zasadzie ankiety, w jakich zajęciach dziecko chciałoby uczestniczyć. Ankieta reguluje również kwestię odrabiania zadań, powrotu dziecka do domu, zawiera adres i telefony do rodziców.
Dawna klasa lekcyjna zyskała nowy wizerunek. Stoliki połączono w ten sposób, aby możliwa była praca w małych grupach. Do świetlicy kupiono nowe meble, półki na plecaki, DVD .Co roku w miarę potrzeby kupowane są przybory, materiały plastyczne, gry, puzzle.
W dniu 8 listopada 2008r. z inicjatywy City Banku Handlowego zorganizowano modernizację świetlicy. Pomieszczenie jest teraz wesołe, kolorowe, w oknach zawieszono nowe zasłony i rolety. Świetlica zyskała kąciki zabaw dla młodszych dzieci: kuchnię, domek dla lalek, teatrzyk oraz klocki, gry i przybory plastyczne.
W bieżącym roku dostaliśmy duże klocki „Novamus” z projektu „Radosna Szkoła” . Dzieci bardzo chętnie przebywają w świetlicy.

Świetlica obecnie jest otwarta w godzinach 7.00-17.00, zapisanych jest ponad 80 uczniów. Oprócz tego w świetlicy przebywają dzieci nie biorące udziału w lekcjach religii oraz czekające na kółka, zajęcia pozalekcyjne . W świetlicy zatrudnione są dwie nauczycielki. Staramy się, aby zajęcia były ciekawe, dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Poprzez różnego rodzaju zajęcia dbamy o wszechstronny rozwój twórczej aktywności dziecka, jego wyobraźni, ekspresji, zdolności.

Realizowany jest plan zajęć świetlicowych zgodnie z rocznym planem pracy. Systematycznie przeprowadzane są zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, quizy oraz zabawy integrujące grupę. W organizowaniu zajęć uwzględniane są zainteresowania oraz pomysły dzieci.Konkurs świetlicowy "Jestem dobrym kolegą, aktywnie uczestniczę w zajęciach, dbam o porządek"

Aby zwiększyć efektywność mojej pracy w świetlicy opracowano zasady całorocznego konkursu świetlicowego „Jestem dobrym kolegą, aktywnie uczestniczę w zajęciach, dbam o porządek".
- W konkursie mogą brać udział wszystkie chętne dzieci zapisane do świetlicy.
- Dzieci biorące udział w konkursie są zapisane na listę zamieszczoną w świetlicy
- Uczestnicy konkursu są nagradzani czerwonymi serduszkami wpisywanymi przez nauczyciela świetlicy na listę w trzech kategoriach:
*JESTEM DOBRYM KOLEGĄ - co tydzień każde dziecko zapisane na listę otrzymuje serduszko za stosunek wobec innych. Naganne zachowanie jest karane czarnym serduszkiem.
*AKTYWNIE UCZESTNICZĘ W ZAJĘCIACH - Przed każdym zajęciem umawiam się z uczniami, co będziemy robić i za co można otrzymać serduszko. Po zakończonych zajęciach podsumowuję pracę dzieci i wpisuję serduszka na listę.
*DBAM O PORZĄDEK - codziennie jest wybieranych 2 - 3 dyżurnych, którzy utrzymują porządek w świetlicy. Za solidne pełnienie dyżuru otrzymują po serduszku na listę.
Co dwa – trzy miesiące następuje podsumowanie liczby serduszek. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz drobne nagrody. Na zakończenie roku świetlicowego następuje całoroczne podsumowanie listy i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych dzieci.
Przeprowadzenie konkursu mobilizuje dzieci do licznego udziału w zajęciach, zachęca do systematycznego utrzymywania porządku . W pierwotnych zamierzeniach konkurs był adresowany do uczniów klas I-III, jednak w zbieranie serduszek z dużym zaangażowaniem włączyli się również uczniowie klas starszych.
W związku z powtarzającym się pytaniem dzieci: "Co dzisiaj można zrobić , żeby dostać serduszko?" nauczyciel musi ciągle mieć nowe pomysły na ciekawe zajęcia.Kółka zainteresowań

W świetlicy prowadzone są dwa kółka zainteresowań: Kółko plastyczne – środa, godz. 13.30
Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna i wynika bezpośrednio z jego przeżyć, spostrzeżeń wyzwalając wyobraźnię i fantazję. Zabawowa forma pracy zachęca uczniów do udziału w zajęciach, równocześnie daje dużo radości i satysfakcji. Przy okazji różnych zabaw plastycznych uczeń może ugruntowywać a także poszerzać wiedzę z dziedziny plastyki zdobytą w trakcie programowych zajęć. Dziecko uczestnicząc w zajęciach wycisza swoje negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swoje dzieło. Aby działalność kółka była efektywna i mobilizująca do dalszego działania staramy się unikać monotonności poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych, oryginalnych technik plastycznych, stwarzać odpowiedni klimat sprzyjający pracy twórczej. *Na zajęciach kółka wykonywane są dekoracje do świetlicy i na korytarz szkolny. *Dzieci uczestniczące w zajęciach kółka wykonują kartki świąteczne, upominki, laurki z okazji świąt, uroczystości *Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez świetlicę oraz powiatowych, międzyświetlicowych i ogólnopolskich. Często zdobywają nagrody, wyróżnienia.

Małe formy teatralne – czwartek, godz. 12.30
Głównym założeniem kółka teatralnego w świetlicy jest realizacja spektakli na rzecz życia kulturowego szkoły i środowiska lokalnego. Spotkania teatralne przygotowują uczniów do odgrywania różnych ról, do integracji grupy teatralnej, a przede wszystkim wzbogacają osobowość „małego aktora” poprzez kształtowania jego wyobraźni, wrażliwości, estetyki. Nasze spotkania, które odbywają się w każdy czwartek doskonalą warsztat aktorski w zakresie dykcji, operacji głosem i ruchu na scenie. Na zajęciach oprócz ćwiczeń poprawnej wymowy, frazowania, stawiania akcentów wyrazowych logicznych oraz pracy nad interpretacją i inscenizacją tekstów, dążymy do stymulowania i rozwijania potencjału twórczego. Dotychczasowym naszym osiągnięciem jest spektakl „Świetlicowe bractwo”, w którym uczniowie klas trzecich przyjęli pierwszaków do świetlicy. Dzieci bardzo odważnie odgrywały swoje role. Uczniowie prezentowali również swoje dokonania teatralne na forum wszystkich babć i dziadków w ich święto w formie przedstawienia teatralnego „Czerwony Kapturek”. Publiczność była zachwycona, a dzieci zadowolone ze swojej pracy.Współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych

Przed Bożym Narodzeniem oraz Świętami Wielkanocnymi uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani katechetki przygotowują inscenizacje, Jasełka, które przedstawiają na spotkaniach przedświątecznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Nasza świetlica wykonuje kartki świąteczne z życzeniami oraz upominki dla tych osób. Pamiętamy również o mieszkańcach pobliskiego Domu Opieki przy Klasztorze Sióstr Służebniczek, którzy otrzymują wykonane przez nas kartki świąteczne.
Włączanie się szkoły w takie spotkania ma na celu nie tylko wykorzystanie naturalnej aktywności dzieci, które bardzo chętnie popisują się swoimi umiejętnościami, ale przede wszystkim uświadomienie uczniom, że ludziom starszym, niepełnosprawnym należy się szacunek, zrozumienie i odrobina ciepła.Uroczystości, kiermasze

Nasza świetlica organizuje uroczystości dla dzieci świetlicowych, szczególnie dla uczniów klas młodszych:
- Uroczyste przyjęcie uczniów klas I do świetlicowego grona – inscenizacje, ślubowanie i upominki dla nowych „świetliczaków”,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada przygotowywany we współpracy z biblioteką szkolną – inscenizacje, zagadki, wystawka misiów pluszowych, konkurs wiedzy Kubusiu Puchatku.
Już od kilku lat świetlica szkolna w SP-2 w Chełmie Śląskim organizuje Dzień Babci i Dziadka. Babcie i dziadkowie z roku na rok coraz bardziej licznie przybywają na tę uroczystość. Dzieci uczęszczające do świetlicy oraz uczniowie z kółka teatralnego przedstawiają wiersze, piosenki oraz krótkie inscenizacje. Imprezę uświetniają występy cheerleaderek z naszej szkoły oraz gra na instrumentach. W tym roku w organizację tego święta włączyły się również mamy, które upiekły ciasto oraz zadbały o to, aby gościom nie zabrakło kawy, herbaty i ciasteczek. Występy dzieci nagradzane są zawsze gromkimi brawami. Po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” wnuczęta wręczają swoim babciom i dziadkom prezenty.
Świetlica co roku w kwietniu przygotowuje dla klas młodszych program artystyczny z okazji Dnia Ziemi. Uroczystość jest przygotowywana w formie inscenizacji, wierszy, piosenek lub też na zasadzie konkursu wiedzy ekologicznej.
Dwa razy w roku - przed Bożym Narodzeniem i przed Świętami Wielkanocnymi świetlica organizuje kiermasze na korytarzu szkolnym. Na kiermaszu można zakupić kartki świąteczne, ozdoby, stroiki. Pieniądze z kiermaszu przeznaczamy na zakup gier, przyborów plastycznych .
Podejmowane są działania celem eliminacji negatywnych zachowań dzieci. Świetlica współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami. Ponadto dzieci uczęszczające do świetlicy mają zapewnioną pomoc podczas odrabiania lekcji i nadrabiania zaległości szkolnych.


Archiwum wiadomości ze świetlicy z roku szkolnego 2008/2009   2009/2010   2010/2011   2011/2012   2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018  2018/2019